• Henkilöasiakkaiden tunteminen pankin riskienhallinnan näkökulmasta 

      Peltola, Sanni (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
      Opinnäytetyössäni tutkittiin pankkien lakiin perustuvaa velvollisuutta tunnistaa ja tuntea kaikki asiakkaansa. Pankeilla tulee olla asiakkaan henkilötietojen lisäksi riittävät tiedot asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta ...