• Sosiaalisen median käyttöönotto työyhteisössä 

   Lukkarla, Annu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Sähköpostit ovat olleet työelämän työkaluina jo pitkään, mutta sosiaalisen median tultua ihmisten vapaa-aikaan voidaan miettiä, voisiko työelämän kommunikointitapoja parantaa. Sosiaalinen media tulee väistämättä myös ...
  • Sosiaalisen median mahdollisuudet Tilastokeskukselle 

   Vesterinen, Anu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli sosiaalisen median mahdollisuudet Tilastokeskuksen viestinnässä. Työn tavoitteena oli kartoittaa sosiaalisen median käyttöön liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita sekä selvittää siihen ...