• Informaatioteknologian verkkosivuston suunnittelu ja toteutus 

      Nevalainen, Krista (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyössä on esitelty Kymenlaakson ammattikorkeakoulun informaatioteknologian uuden verkkosivuston suunnittelu-, toteutus- ja testausprosessi. Työssä on tutkittu hieman ajankohtaisia web-suunnittelun trendejä, ...