• Ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassojen nostamisen vaikutukset 

      Näkki, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
      Kuljetuskustannusten kohoaminen on Suomen kilpailukyvyn kannalta huono asia. Suomen teollisuus on vientiriippuvainen ja kuljetusetäisyydet ovat pitkät. Kuljetuskustannusten alentamiseksi tulee etsiä keinoja. Tämän työn ...