• Intermodaalikuljetukset Kouvolan logistiikka-alueella 

   Tarassu, Andrei (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin Kouvolan logistiikkaalueella sijaitsevien yritysten intermodaalikuljetusten nykytilannetta. Työn tavoitteena oli selvittää, mitkä yritykset käyttävät näitä kuljetuksia ja sen jälkeen ...
  • Katsaus intermodaalikuljetusten käsitteisiin 

   Rytkönen, Jorma
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 54. (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä raportti on nk. ”Feasibility”-tyyppinen selvitys Intermodaalikuljetuksista, joka on pääosin laadittu vuoden 2008 loppupuolella. Raportti valottaa peruskäsitteistöä ja kuljetuslogistiikkaa satamaympäristössä. Määritelmistä ...