Uusimmat viitteet

 • Maalämmön kehittäminen kaivamattomalla tekniikalla 

  Pitkäranta, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
  Työni tavoitteena on selvittää maaperästä saatavissa oleva lämpöenergia ja teho käytettäessä vaakaporausta eli kaivamatonta tekniikkaa maalämpöputkien asennuksessa. Maalämpöä yleisesti ja sen eri asennustapoja on käsitelty. ...
 • Windows-pohjainen kunnossapidon seurantaohjelmisto laivakäyttöön 

  Salomaa, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
  Työn tarkoituksena oli kehittää yksinkertainen, tietokonepohjainen intervallihuoltojen seurantaohjelmisto laivakäyttöön. Suunnitteluperusteiksi valittiin yksinkertaistettu rakenne, helppokäyttöinen käyttöliittymä sekä ...
 • Atk-kunnossapitojärjestelmä 

  Klemelä, Taina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
  Tässä raportissa pohditaan alusten ATK- kunnossapitojärjestelmää. Mietittiin mitkä ovat kriittisiä laitteita ja miten muutostenhallinta suoritetaan. Työ oli ajankohtainen, koska joka laivalla pitäisi olla määriteltynä nämä ...
 • Biodieselin käyttö dieselmoottoreissa 

  Heikinmäki, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
  Tämän työn tavoitteena oli koota tiivis aineisto biodieselistä, sen käytöstä sekä valmistuksesta ja suorittaa tutkimuksia oppilaitoksemme diesel-laboratoriossa, biodieselin ja dieselin välisinä vertailukokeina. Vertailukokeet ...
 • Hinaaja Neptunin jäähdytysvesijärjestelmien tarkastelu 

  Viinikkala, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä hinaaja Neptunin konepuolen henkilökunnan kanssa, joka on myös opinnäytetyön toimeksiantaja. Merkittävimmät opinnäytetyössä käsiteltävät asiat ovat hinaaja Neptunin, sekä ...
 • 41-ilmeniittimyllypiirin säätöjen vaikutus hiukkaskokojakaumaan 

  Airasmaa, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
  Kemira Pigments Oy:n titaanioksidipigmenttiprosessin ensimmäisiä vaiheita on ilmeniitin jauhatus kuulamyllyssä. Jauhatusprosessin lopputuloksessa on ilmeniitin halutun hiukkaskoon osuus liian pieni. Halutusta poikkeavat ...
 • Pumppukoneikon suunnittelu laboratoriokäyttöön 

  Vång, Petri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2008)
  Tämä opinnäytetyö on satakunnan ammattikorkeakoulun Tekniikan Porin yksikön energiatekniikan laboratorioon sijoitettavan pumppukoneikon suunnittelu. Työn tarkoitus on suunnitella opetuskäyttöön soveltuva taajuusmuutt ...
 • Voimalaitoksen meri- ja jäähdytysvesijärjestelmän kehittäminen 

  Salonen, Risto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2008)
  Helsingin Energialle tehdyn opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millä toimenpiteillä voimalaitoksen merivesi- ja jäähdytysjärjestelmän käyttöä parannettaisiin kesäkaudella. Työssä tarkasteltiin merivesipumppujen ...