Uusimmat viitteet

 • Flow-monitorointipalvelu 

  Pyykkönen, Eerik (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää automatisoitu monitorointipalvelu verkkosivun monitoroimiseen loppukäyttäjän näkökulmasta. Monitorointipalvelussa havainnollistetaan käyttäjän tekemä polku verkkosivulla ja mitataan ...
 • Lohkoketjun rakenne ja kryptovaluutat 

  Wallin, Miro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käydään läpi avoimeen lähdekoodiin perustuvaa lohkoketjuteknologiaa. Lohkoketjulla toimivia kryptovaluuttoja on maailmassa satoja ellei tuhansia, mutta tässä työssä esimerkkinä käytetään niistä ...
 • Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen vaikutukset vanhoihin tietojärjestelmiin 

  Pitkänen, Katri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan vuoden 2016 keväällä, jonka jälkeen sen jäsenvaltioille annettiin kahden vuoden siirtymisaika uuden asetuksen piiriin. Yleinen tietosuoja-asetus korvasi vuoden 1995 ...
 • Drone-kuvadatan tuottaminen, analysointi ja fotogrammetria 

  Mäki, Heikki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan dronella suoritettavaa ilmakuvausta ja sen eri osa-alueita. Työhön kuului ennakkotutkimusta kuvauksesta ja kuvaustekniikasta sekä muutamia kenttäkokeita Pirkanmaan alueella automaattisten ...
 • Reitittimen tunneliläpäisytesti 

  Hellman, Iiro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä luotiin testausympäristö, jossa voidaan testata reitittimen tunnelien läpäisykykyä MPLS-verkossa. Työssä keskityttiin luomaan ratkaisu, jolla saadaan testaus tehtyä alusta loppuun. Tavoitteena oli ...
 • 3G network visualization with signaling measurements 

  Spalding, David (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  This work centers around 3G mobile network signaling measurements collected by Nokia’s L3 Data Collector, which are further parsed to CSV files by Nokia’s L3 Data Analyzer. From these measurements we take a closer look at ...
 • Zabbix järjestelmä valvonta : Sovellus valvonta 

  Jokinen, Peter (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdytään Zabbix järjestelmä valvonta ohjelmistoon, joka on vapaasti käytettävissä oleva avoimen lähdekoodin ohjelmisto. Oppinnäytetyö liittyy työtehtäviini Digia Oyj:llä. Tässä projektissa ...
 • Eduix Oy:n tietoturvariskianalyysi 

  Pyylampi, Taru (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönä toteutettiin tietoturvariskianalyysi tietojärjestelmiä ja asiantuntijapalveluita tarjoavalle Eduix Oy:lle. Taustatietoina käytettiin muun muassa ISO/IEC 27001:2013 -standardia, jossa on määritelty vaatimukset ...