Uusimmat viitteet

 • TSE Naantalin voimalaitoksen NARI kompressorikeskuksen lämmöntalteenoton kartoittaminen 

  Mäki-Arvela, Sampsa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Naantalin voimalaitoksen kompressorikeskuksen lämmöntalteenoton toteuttamista. Työssä pyrittiin tutkimaan lämmöntalteenoton hyödystä, suunnitelemisesta ja investoinnin hyödyistä. Työssä ...
 • Bishop City Brewery : Prosessi- ja kustannuskartoitus olutpanimon suunnittelun tueksi 

  Malmi, Johanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin oluen valmistusprosessia ja laadittiin kattava tietopaketti prosessin eri vaiheista. Opinnäytetyö kirjoitettiin sellaisesta näkökulmasta, joka olisi panimon perustamista suunnitteleville tuleville ...
 • Aliurakoitsijan sähköisen raportoinnin kehittäminen 

  Saari, Juha (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyöni aiheena oli selventää sähköisessä muodossa tapahtuvaa raportointia rakennuttajan ja aliurakoitsijan välillä. Työn tavoitteena oli kuvata käytetyn sähköisen raportointityökalun toimintaperiaatteet ja kertoa ...
 • Rintamamiestalon ullakkolaajennus 

  Jokela, Rami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyössä tarkoitus oli suunnitella rintamiestalon ullakkolaajennus. Opinnäytetyössä käytiin läpi yleisiä asioita rintamiestaloista ja laajennustöistä. Päätavoitteena oli kohteen tilasuunnitelmien tekeminen. Lisäksi ...
 • Porin uimahallin aurinkolämpö- ja mittausjärjestelmien sekä anturoinnin suunnittelu ja mittaustiedon hyödyntäminen 

  Haavisto, Nico (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli valita Porin uuteen uimahalliin rakennettavaan aurinkolämpöjärjestelmään toimivat anturimallit sekä määrittämään niiden sijainti järjestelmässä. Uuden uimahallin aurinkolämp ...
 • Päiväkotien sisäilmatutkimus Satakunnassa 

  Mäenpää, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää päiväkotien sisäilman laatua Satakunnan alueen päiväkodeissa. Tutkimus on osa valtakunnallista projektia, jolla pyritään selvittämään ja parantamaan Suomen päiväkotien sisäilman ...
 • Konepajan ilmanvaihdon ja lämmityksen saneerauksen suunnittelu 

  Pekonen, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä suunnitelma metalli konepaja Hallaworks Oy:n ilmastoinnin ja lämmityksen saneerauksesta. Lisäksi vertailtiin toteutettavissa olevia vaihtoehtoja nykyiseen järjestelmään. Kohteessa oleva ...
 • Varaajan ja sen kytkennän vaikutus aurinkolämpöjärjestelmän energiantuottoon 

  Toivela, Jussi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää aurinkoenergian, lähinnä aurinkolämmön nykytilannetta, soveltuvuutta, energiantuottoa ja hyödyntämismahdollisuuksia Suomessa ja maailmalla. Tärkeää olisi saada myös puolueetonta ...
 • Talotekniikka avotoimiston muutoksissa 

  Järvenpää, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Suomessa rakennetaan yhä enemmän uusia avotoimistotiloja ja myös vanhoja toimistotiloja saneerataan avotoimistoiksi väliseiniä poistamalla. Toimitilat ovat yrityksille kalliita vuokrata, joten pienempään tilaan on ...
 • Omakotitalon kuntoarvio ja energiakatselmus 

  Selimgerei-Vallimäki, Kati (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä päättötyön tavoitteena oli selvittää Kokemäellä sijaitsevan omakotitalon kunto lievän vesivahingon jäljiltä sekä selvittää rakennuksen energiatehokkuus. Sähkölämmitteisen talon energialaskuun vaikuttaa merkittävästi ...
 • Aurinkokeräimen mittaus 

  Vuorensola, Eero-Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Työssä tutkittiin aurinkokeräintä, joka siirtää auringon lämpöä keräimen läpi virtaavaan ilmaan. Keräin oli rakennettu jalustalle pystysuoraan, koska yleensä tämän tyyppiset keräimet asennetaan seinälle. Pystysuora asennus ...
 • KONEPAJA EURAKON OY:N LÄMMITYSKUSTANNUSTEN VÄHENTÄMINEN 

  Ranne, Miika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Eurakon Oy:n Eurajoella sijaitsevan konepajarakennuksen lämmitysenergiakustannusten pienentämistä. Koska omistaja oli kiinnostunut siirtymisestä maalämpöön, selvitettiin myös nykyisen ...
 • Outotec Research Oy:n toimiston suutinkonvektorien käytön tehostamisselvitys 

  Sulamäki, Janne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tässä työssä tutkitaan Outotec Research Oy:n Porissa sijaitsevan 1970- luvulla rakennetun toimistorakennuksen ilmalämmitysjärjestelmän toimivuutta. Tavoitteena oli selvittää rakennuksen lämmityksessä käytettävien ...
 • Jätteenpolton erityisvaatimukset arinakattilalle 

  Joentausta, Ere (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tampereen Sähkölaitos- yhtiöt ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy suunnittelevat jätettä polttoaineena käyttävän hyötyvoimalaitoksen rakentamista Tampereen kaupungin alueelle. Hankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointi. ...
 • LVI-kuntokartoitus ja energiatehokkuuden parannusehdotukset 

  Leino, Tatu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössä perehdyttiin Narvi Oy:n Lapin teollisuusalueella Raumalla sijaitsevan tehtaan LVI-laitteiden toimintaan ja tekniseen kuntoon. Perehtyminen tapahtui pääosin katselmoinnin keinoin, vähäisin mittauksin. ...

Näytä lisää