Uusimmat viitteet

  • Asiantuntijafysioterapeutti niska-, päänsärky- ja huimauspotilaan hoitoketjussa 

    Valjakka, Turkka; Jukkala, Sami; Matilainen, Antti; Hokkanen, Teemu; Luoto, Satu; Spets, Sanna (Suomen Fysioterapeutit ry, 2017)
    Fysioterapeuttien suoravastaanotot ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä vakiinnuttaneet asemansa. Nyt on kehitetty uusia toimintatapoja, joiden tavoitteena ovat oikea-aikaiset ja laadukkaat hoitoketjut myös ...