Uusimmat viitteet

 • Ovensulkimien kokoonpanolinjan laatuongelmien kartoittaminen 

  Kinnunen, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ovensulkimien kokoonpanolinjalla esiintyviä laatuongelmia. Ongelmien selvittyä pyrkimyksenä oli kehittää linjan toimintaa ja pienentää esiintyvän laatuhukan määrää. Teoriaosuus ...
 • Teräsrakenteen tuotekehitys 

  Kettunen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tärkeimmät tavoitteet tälle opinnäytetyölle olivat tutkia syvävetämisen soveltuminen kotelomaisen teräsrakennetuotteen rungolle, nykyisen 3 tunnin valmistusprosessin yksinkertaistaminen syvävetotekniikalla sekä tutkia ...
 • Konepajan tuotannon parantaminen 

  Haataja, Leevi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli konepajan tuotannon parantaminen. Työn tavoitteena oli perehtyä toimeksiantajayrityksen yhden työpisteen tuotantoprosessiin ja kerätä tietoja eri tuotteiden valmistusprosesseista. Tietojen ...
 • Särmäysosaston materiaalivirtauksen ja varastoinnin kehitysprojekti 

  Puumalainen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Ouneva Oy: n ohutlevytehtaalle Tuupovaarassa. Aiheena oli varastoinnin Lean-kehitys särmäys- ja kokoonpano-osastoilla, keskittyen varastoinnin ja materiaalivirtauksen parantamiseen. Varastointij ...
 • Sisäisen laadunvarmistusprosessin kehittäminen konepajatuotannossa 

  Purmonen, Santeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää Viimet Oy:n laadunvarmistusprosessin nykytila ja kehityskohteet sekä suunnitella korjaavat toimenpiteet. Opinnäytetyö on pohjustusta yrityksen tulevan laatukäsikirjan tekemiseen ...
 • Suunnitelma 5S-menetelmän käyttöönotosta autokorjaamossa 

  Holopainen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia suunnitelma Raskone Oy:n Joensuun korjaamolle, 5S-menetelmän käyttöönottamiseksi. 5S on yksi lean-tuotantofilosofian toteuttamiseen käytettävistä menetelmistä, jolla työpaikasta ...
 • Kunnossapitosuunnitelma Joensuun CNC-Machining Oy:lle 

  Ihalainen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä kattava kunnossapitosuunnitelma Joensuun CNC-Machining Oy:lle. Kunnossapitosuunnitelmalla pyrittiin luomaan parempi pohja ja edellytykset tulevaisuuden kunnossapidolle. Hyvään ...
 • Selvitystyö sylinteritoimisen telaohjaimen oman valmistuksen kannattavuudesta 

  Argillander, Atte (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin selvitys sylinteritoimisen telaohjaimen kannattavuudesta ja soveltuvuudesta ottaa yrityksen omaan suunnitteluun ja valmistukseen. Työn alkuosuudessa käydään läpi paperikoneen kuivatusosaa, sen ...
 • Koneistuskiinnittimen suunnittelu 

  Mourujärvi, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella koneistuskiinnitin Joensuun CNCMachining Oy:lle. Koneistuskiinnittimen tulisi soveltua viiden eri puskulevyn koneistukseen, joita käytetään John Deere -metsäkoneissa. ...
 • Tärinänvaimentimien Toiminta Pakkasella 

  Ikonen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin tärinänvaimentimien toimintaan ja niiden mitoitukseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota tarkennuttu mitoitusohje tärinänvaimentimille pakkaseen. Opinnäytetyössä perehdyttiin ...
 • Prosessien ja koneiden suorituskyvyn mittaus 

  Ryynänen, Juko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin Abloy Oy:n Joensuun Door Control -liiketoimintayksikössä. Työ kohdistui ovensulkimien osavalmistukseen männän hionnassa ja rungon koneistuksessa. Opinnäytetyössä tutkittiin useampien eri ...
 • Lukkojen kokoonpanosolun työnkehittäminen 

  Aittokoski, Pyry (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tässä opinnäytetyössä kehitettiin työpistettä Lean-periaatteiden mukaisesti. Työn tavoitteena oli löytää työpisteen sujuvaa toimintaa häiritseviä hukkia sekä etsiä keinot niiden eliminoimiseksi. Tarkoituksena oli tehdä ...
 • Viilun 1-kuivauskoneen tehollisen käyntiajan ja tuotantotehojen lisääminen 

  Mutanen, Jarno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pyrkiä nostamaan Joensuun vaneritehtaan 1-kuivauskoneen tehollista käyntiaikaa ja tuotantotehoja. Tavoitteena oli selvittää kui-vauskoneessa eniten häiriötä aiheuttavat tekijät ja ...
 • Puutavarakahmarin rakenteen jäykistäminen 

  Ratinen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka pystytään parantamaan Outokummun Metalli Oy:n Vahva C21 -puutavarakahmarin rakenteen kestävyyttä ja vähentämään taipumia FEM -analyysin avulla. Työssä pyrittiin mallintamaan todenmukainen ...
 • Siirtoseinän teleskooppitiivisteen kehitys 

  Laaksonen, Valtteri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää uusi kytkentämalli teleskooppitiivisteelle siirtoseinään. Samalla tutustuttiin ääneneristykseen. Alussa käydään läpi ääneneristys ja äänen eri ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia ...

Näytä lisää