Uusimmat viitteet

 • Hapen antaminen potilaalle : Opetusvideot hoitotyön opiskelijoille 

  Malinen, Laura; Koski, Essi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kaksi opetusvideota hoitotyön opiskelijoille. Videoissa käsitellään hapen antamista seinähapella ja kuljetushapella. Videot tehtiin Satakunnan ammattikorkeakoulun ...
 • Vuorovastaavan sairaanhoitajan tehtäväkuva päivystyksessä 

  Länsiharju, Anni; Hietava, Emilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Satakunnan Sairaanhoitopiirin päivystyksen ja ensihoidon toimialueelle vuorovastaavan sairaanhoitajan tehtäväkuvaus. Tavoitteena oli, että Satakunnan Sairaanhoitopiirin päivystyksessä ...
 • Virtsarakon kestokatetrointi 

  Aaltonen, Juuli; Iltanen, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Virtsarakon katetrointi on hoitotyön yksi keskeisimmistä auttamismenetelmistä, joka jokaisen sairaanhoitajan tulee hallita. Hoitotyössä katetrointia käytetään sekä tutkimus- että hoitotoimenpiteenä. Virtsarakon katetrointia ...
 • Turvallinen lääkehoito Rauman terveyspalveluiden osastoilla 

  Niemi, Netta; Peltonen, Emiilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten turvallinen lääkehoito toteutuu Rauman Terveyspalveluiden osastoilla sairaanhoitajien näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tilaajalle ajankohtaista ...
 • Hoitotyön systemaattisen kirjaamisen arvioiminen kirurgian vuodeosastolla 

  Laine, Sirpa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hoitotyön systemaattisen kirjaamisen toteutumista yhdellä kirurgisella vuodeosastolla Satakunnan keskussairaalassa. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, miten potilaslähtöisyys näkyy ...
 • Koulutussuunnitelman laatiminen Ensihoito Ysikymppi Oy:lle 

  Kolunen, Jesse (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö tutki kyselytutkimuksella, miten Ensihoito Ysikymppi Oy:n turun toimipisteen henkilökunta on menestynyt Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin näyttötilaisuuksissa, sekä sitä millaista koulutusta henkilökunta ...
 • Kokemusasiantuntijoiden kokemuksia saamastaan tuesta ja arvostuksesta mielenterveystyössä 

  Klooti, Satu; Vettenranta, Iida (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tutkimuksellisen opinnäytetyön tilaaja oli Klubitalo Sarastus. Klubitalon taustayhdistyksenä toimii Tukiranka ry. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa kokemusasiantuntijoilta ja kartoittaa kokemusasiantuntijoiden ...
 • Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät hoitajien kokemana 

  Laine, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Rauman kaupungin erään tehostetun palveluasumisyksikön hoitajien työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa hoitajien työhyvinvoinnista ...
 • Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemukset opiskeluterveydenhuollosta 

  Harjunmaa, Liisa; Tirkkonen, Sofia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksia opiskeluterveydenhuollosta Raumalla. Tavoitteena oli tuottaa tietoa opiskelijoiden kokemuksista opiskeluterveydenhuollossa sen ...
 • Psykiatristen sairaanhoitajien asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin ja kehittämisideat 

  Elo, Iida; Mäkipää, Julia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakkaiden ja omaisten tyytyväisyyttä Nortamon perhekeskuksen psykiatristen sairaanhoitajien vastaanottoon. Tavoitteena oli tuottaa tietoa asiakkaiden ja omaisten tyytyväisyydestä ...
 • Lasten ja nuorten poliklinikan diabeteshoitajan vastaanoton asiakastyytyväisyys ja kehittämisehdotukset 

  Heikkonen, Emilia; Mattila, Marianne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakastyytyväisyyttä Rauman perhekeskuksen lasten ja nuorten poliklinikan diabeteshoitajan vastaanotolla. Tavoite oli tuottaa tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä Rauman perhekeskuksen ...
 • Työikäisen muistiterveyden tukeminen : teemapäivä Satakunnan ammattikorkeakoulun henkilökunnalle ja opiskelijoille 

  Piittala, Ville; Majuri, Jasmine (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa muistiterveyden tukemiseen liittyvä teemapäivä Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyön tavoitteena oli, että Satakunnan ammattikorkeakoulun henkilökunta ...
 • Omaisyhteistyö Henrikinhovin lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen yksikössä 

  Alppi, Laura; Koivusalo, Merika; Laev, Karelin (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvata, mitä mieltä omaiset ovat yhteistyöstä Henrikinhovin lyhytaikaisosaston hoitohenkilökunnan kanssa ja miten toivoisivat sitä kehitettävän. Tavoitteena oli tuottaa ...
 • Ortopedisen potilaan onnistunut kotiutuminen - Sairaanhoitajan näkökulma 

  Katajisto, Paula; Järvenpää, Tiina; Mäkelä, Minna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista on onnistunut kotiuttaminen kirurgisen osaston sairaanhoitajien mielestä ja miten he kokevat onnistuvansa potilaiden kotiuttamisessa. Tavoitteena ...
 • Hoitajien kokemuksia Safewards-mallin interventioista nuorisopsykiatrian osastolla. 

  Nieminen, Sara; Virtanen, Olli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hoitajien omia kokemuksia Safewards–mallin eri interventioiden toimivuudesta ja siitä, miten ne ovat vaikuttaneet ilmapiiriin ja rajoitustoimenpiteiden käyttöön Harjavallan sairaalan ...

Näytä lisää