Uusimmat viitteet

 • EFFECTIVE USE OF INCOTERMS IN THE CASE COMPANY 

  Huuhka, Henni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  The topic of this thesis is the effective use of International Commercial Terms (Incoterms) in the case company. The purpose of this thesis is to identify the most effective Incoterms for use by the case company and to ...
 • UUDISTETUN VERKKOKAUPAN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY CASE: PORIN VAIHTOKALUSTE OY 

  Yli-Juoni, Erkka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö koostuu teoria- ja tutkimusosuudesta. Teoriaosassa käydään läpi verkkokauppaa, asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä. Tutkimusosassa tutkittiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Porin Vaihtokaluste Oy:n ...
 • ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS HOTELLI RAVINTOLA HONKAHOVILLE 

  Danish, Zakke (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa asiakastyytyväisyyttä Hotelli-Ravintola Honkahovin ravintolapalveluihin, tuotetarjontaan, asiakaspalveluun, asiakastiloihin ja mainontaan. Tulosten pohjalta tavoitteena oli ...
 • Prosessikuvaus hoitotasojen toimituksessa - Myynnistä asennukseen 

  Vanhala, Valtteri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kohdeyrityksen prosessin hoitotasojen toimitusta myynnistä asennukseen. Tavoitteena oli löytää ne pääongelmat, joita ilmeni hoitotasojen toimitusketjun prosessissa. Lisäksi ...
 • Kilpailijaseuranta kohdeyritys Neba:lle 

  Loikkanen, Jarmo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  North European Business Academy on suomalainen koulutusvientialalla toimiva pienyritys. Neba on verkkoperusteinen akatemia, joka tarjoaa yrittäjävalmennusta verkon välityksellä kehittyvissä maissa. Suomi on yksi koulutuksen ...
 • Kustannustehokas hevoskuljetus Saksasta Suomeen 

  Turunen, Karin (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda kattava tietopaketti ohjeistuksineen yksi-tyishenkilölle, jolla on tarkoitus tuoda hevonen Saksasta Suomeen. Tutkimus suoritet-tiin kvalitatiivisesti, toiminnallisena case-tutkimuksena. ...
 • Puulämmitteisen kiukaan markkinapotentiaali Saksassa - case Narvi 

  Junnila, Taru (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on laadittu Narvi Oy:lle, joka on paikallinen kiuasvalmistaja. Työn lähtökohtana ovat ongelmat, jotka kohdistuvat uuteen markkina-alueeseen ja erityisesti saksalaiseen puulämmitteisen kiukaan standardiin. ...
 • Lounaistieto.fi -sivuston näkyvyyden kehittäminen 

  Jokinen, Eveliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Lounaistieto.fi- sivustolle, joka tarjoaa avointa tietoa internetin välityksellä. Tutkimuksen päätavoite oli löytää keino sivuston näkyvyyden kehittämiseen. Tutkimuksen osaongelmia ...
 • EXTERNAL EMPLOYER IMAGE OF THE CASE COMPANY 

  Laurila, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The topic of the thesis was the external employer image of the case company. The purpose of the thesis was to measure how the company’s external employer image has developed by comparing the results to company’s previous ...
 • Assessment of Licensing Opportunities in Singaporean Tea Market- Case Company X 

  Kakko, Veera (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to assess international licensing opportunities for a European case Company X (“CX”) operating in packaging industry and define the criteria of how these opportunities are assessed. The CX ...
 • VIABILITY OF BITCOIN IN BUSINESS ENVIRONMENT 

  Kuronen, Ilkka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of this thesis was to provide information on whether the currency Bitcoin is viable and beneficial for businesses as a payment method or a business model. Interview, customer questionnaire and analysis of Bitcoin ...
 • Inbound Marketing GTM-Plan: Case Ficolo Ltd 

  Mäenpää, Rasmus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was commissioned by colocation and cloud delivery company Ficolo Ltd. Thesis’s purpose was to produce a study which would increase the company’s inter-nal skills of conducting marketing via inbound marketing ...
 • S-group private label brand versus internationally known strong brand - Case: Rainbow banana 

  Lindroos, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The purpose of this thesis was to find out which product customer chooses between two different strong brands: a private label product or an internationally known strong brand product. The quality of the product has an ...
 • Kartoitus Rauman kaupallisen keskustan kaupan ja palvelujen tilanteesta ja kehittymisestä 2018 

  Ahto, Tomi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa Rauman kaupallisen keskustan liikkeenharjoittajien ja kiinteistönomistajien näkemys alueen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Vastaavan kaltainen tutkimus on tehty aikaisemminkin, mutta ...
 • KIINALAISTEN MATKAILIJOIDEN MAKSUTAVAT JA RAHANKÄYTTÖ SUOMESSA 

  Luukkonen, Niilo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kiinalaisten turistien kuluttajakäyttäytymistä ja preferenssejä maksutapojen suhteen heidän matkaillessaan ulkomailla ja erityisesti länsimaissa. Teoriaosuudessa käytiin läpi ...

Näytä lisää