"ikääntyminen, liikunta, ohjaus" - Selaus asiasanan mukaan Diakonia-ammattikorkeakoulu

    • LIIKUNTAA 65+ IKÄISILLE. Opas liikuntaneuvonnan tueksi 

      Jokilahti, Joonas; Ilmarinen, Katri (2019)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa liikuntaopas yli 65-vuotiaille toimintakykyisille Tuiran hyvinvointikeskuksen asiakkaille. Liikuntaoppaaseen on koottu näyttöön perustuvaa tietoa liikunnan hyödyistä ikääntyneen ...