"ikäihmiset, toimintakyky, gerontologinen hoitotyö, viriketoiminta" - Selaus asiasanan mukaan Diakonia-ammattikorkeakoulu

    • HOITOKOTI ILTALAN ASUKKAIDEN KOKEMUKSIA VIRI-KETOIMINNASTA 

      Lindholm, Krista (2019)
      TIIVISTELMÄ Lindholm, Krista. Hoitokoti Iltalan asukkaiden kokemuksia viriketoiminnasta. Diak, kevät 2019, 32s.,2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, ...