Uusimmat viitteet

 • Mittausmenetelmien luotettavuuden vertailu vedenkäsittelyprosessissa 

  Laakeristo, Aino (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Porin Veden jätevedenpuhdistamolla ja tekopohjavesilaitoksella käytettävien prosessimittausanalysaattorien toimintaa eli kuinka hyvin analysaattorien ilmoittamat arvot olivat ...
 • Laroxien puristusaikojen ja veden käytön optimointi 

  Kousa, Kimmo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työn tarkoituksena oli optimoida suodatus- ja puristusajat Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n SU-liuottamolla sijaitseviin Larox-painesuodattimiin. Lisäksi tavoitteena oli määrittää optimi pesuveden määrä. Työssä tutkittiin ...
 • LX60 -täryseulan käyttöönotto 

  Pitzén, Vesa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli ottaa ajoon LX60 -täryseula Porin titaanidioksiditehtaassa. Seula oli asennettu Hombitan AFDC -tuotetta valmistavaan prosessilinjaan. Seulan tarkoitus on poistaa tuotevirrasta vierasesineitä, ...
 • Jäteveden Kemiallinen Hapenkulutus : Kaliumpermanganaatti (KMnO4) 

  Ahmed, Zakaria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Satakunnan ammattikorkeakoulun kemian laboratoriossa kevään 2014 aikana. Opinnäytetyön tarkoituksena oli analysoida jätevedestä orgaanisia epäpuhtauksia kemiallisella hapenkulutuksella ...
 • Raskasmetallien esiintyminen, terveysvaikutukset ja niiden poisto vesistä 

  Kauppi, Kalle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli perehtyä keskeisimpien raskasmetallien esiintymiseen luonnossa ja teollisuusympäristössä, sekä näiden terveysvaikutuksiin. Kirjallisessa osassa perehdyttiin myös kahteen suureen kaivos- ja ...
 • Suihkujauhatuksen optimointi 

  Lehtinen, Kai (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Huntsman Pigments Pori tuottaa titaanidioksidia eri teollisuuskohteille käytettäväksi. Tehdas valmistaa titaanidioksidia käyttämällä sulfaattiprosessia. Tehtaan kapasiteetti on 130 000 tonnia titaanidioksidia vuodessa. ...
 • Koagulaatio-olosuhteiden vaikutus humuksen poistoon 

  Anttila, Karoliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä työssä testattiin koagulaatio-olosuhteiden vaikutusta humuksen poistoon. Koagulointi suoritettiin vertaamalla pH:n, koagulointiajan ja koagulointiliuoksen vaikutuksia koagulaation onnistumiseen. Koagulointi tehtiin ...
 • Ympäristötuotannon paineilmajärjestelmän optimointimahdollisuudet 

  Halminen, Riku (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Paineilma on teollisuudessa välttämätön, mutta samalla kallis hyödyke tuottaa. Kustannuksien vuoksi teollisuudessa on kiinnitetty enemmän huomiota paineilman optimointiin. Huntsman pigmentsillä paineilmaa käytetään monissa ...
 • Kaksoissaostus tekopohjaveden valmistuksessa 

  Vittaniemi, Jussi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aihe oli kaksoissaostus tekopohjaveden valmistuksessa. Tarkoituksena oli tutkia, onko kaksoissaostus hyödyllinen menetelmä Harjakankaan tekopohjavesilaitoksella pienentämään imeytysaltaille veden mukana ...
 • Ydintämisen vaikutus sulfidisaostuksessa 

  Lähde, Jaska (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn tarkoituksena oli tutkia ydintämisen vaikutusta Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n pelkistämön nikkeli-kobolttisaostusprosessiin. Erityisesti miten ydintäminen vaikuttaa saostuneen sakan partikkelikokoon, liuoksen ...
 • Biovoimalaitoksen mitoitus 

  Hiltula, Tapio (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössä tehdään esisuunnitelma biokaasulaitokselle, joka on tarkoitus käynnistää Turussa. Työssä selvitetään myös biokaasun raaka-ainepohjaa ja valmistusprosessia yleisesti. Käydään tarkemmin läpi millainen prosessi ...
 • Titaanidioksidipigmentin fotostabiiliuden määritys aurinkovoiteesta photogreying-menetelmää käyttäen 

  Villanen, Eva (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän työn tarkoituksena oli määrittää nanopartikkeleina olevan titaanidioksidin fotostabiilisuutta. Kyseistä titaanidioksidia käytetään aurinkovoiteissa UV-suodattimena ja sen tulisi pysyä sekä fotostabiilina että ...
 • Kuparisulaton pölykierto 

  Ruohonen, Jere (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä Boliden Harjavallalle tehdyssä opinnäytetyössä selvitettiin kuparisulatolla syntyvien pölyjen määrä ja niiden sisältämien alkuaineiden pitoisuudet. Työssä toteutettiin näytteenottokampanja kaikille kuparisulaton ...
 • Carbon Footprint of Thermowood 

  Nordlund, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Purpose of this Bachelor’s Thesis was to evaluate the carbon footprint of thermally modified wood and its manufacturing process and transportation cycle for several different ThermoWood producer. Research included the ...
 • Primäärikenno 3:n koeajo vaahtokameralla 

  Sahlman-Nyqvist, Anu-Susanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän lopputyön tarkoituksena oli testata vaahtokameran toimintaa kuonarikastamolla primäärikennossa. Primäärikennon toimintaa säädetään vaahtopatjan paksuuden, kennoon syötettävän ilmamäärän, ksantaatin ja vaahdotusöljyn ...

Näytä lisää