- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

  • AAC-menetelmien tuominen ensihoitoon – perehdytys puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikaatioon 

   Aaltonen, Aleksi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia ensihoidon koulutukseen sopiva perehdytysopas, jonka tavoitteena on herättää ensihoidon tulevat ammattilaiset AAC-menetelmien tarjoamiin hyötyihin ja mahdollisuuksiin ensihoidossa. ...
  • Aamiaisen kehittäminen Lappeenrannan Scandic Hotelli Patriassa 

   Lääperi, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantaja Scandic Hotelli Patrian aamiaistarjontaa, tuoda pöytään paikallisia tuotteita ja näin ollen luoda asiakkaille parempi uusi aamiaistuote kesän 2016 päätyttyä. Aamiaisen ...
  • Aamupäivätoiminnalla hyvinvointia luomassa 

   Hirvonen, Jaana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Aamu- ja iltapäivätoiminta on Suomessa lakisääteistä toimintaa, jonka kunnat tuottavat eri tavoilla. Tämän opinnäytetyön avulla saadaan näkyväksi erään lappeenrantalaisen päiväkodin esikoululaisten aamupäivätoimintatarve ...
  • Aarrettasi etsimässä 

   Kaustola, Anna-Maria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön taiteellinen osuus on aarteenetsinnän muodossa olevan yhteisötaideteoksen suunnittelu ja toteutus. Työ esiteltiin kahdessa osassa. Itse tapahtuma järjestettiin 2.4.2014 Imatran pääkirjastolla. Teosdokumentointi ...
  • About nursing education and clinical settings : a collection of abstracts 

   Iivarinen, Tuula; Laapio, Emilia; Lehto, Birgitta; Sandell, Kirsti; Sara-aho, Arja
   Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 59 (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Nursing education has developed rapidly during last decade in universities of applied sciences in Finland. Patient safety requirements in nursing have changed the educational needs and curriculum. Need for international ...
  • Accelerated improvement workshop in WP4004 program AIRBUS A330 by DMAIC method 

   Sadki, Fayçal (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   The goal of this accelerated improvement project was to optimize the use of the jig boards in the program Airbus330-WP4004 production lines, decrease the spending on the making and equipping the jig board templates and ...
  • Accessibility of Hotel Services in Imatra. Distribution Channels. 

   Miniankova, Iuliia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis was to find out how distribution channel system is developed and applied in Finnish hotels, in Imatra region; see if hotel services are accessible for the customers. The idea of the thesis is ...
  • ADAPTATION OF JENKA LIFTING SYSTEM TO RUSSIAN NORMATIVE DOCUMENTATION 

   Kolpakov, Igor (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The objective of the study was to prepare the base material necessary for Russian technical approval of Peikko Jenka system and develop a method of calculation applicable for Jenka anchors, according to Russian normative ...
  • Adaptation of PSB punching prevention reinforcement according to Russian normative documentation 

   Kasatkina, Karina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   The objective of the study was to prepare all necessary material to get permission to use PSB punching prevention reinforcement in Russian building projects. The work was commissioned by the Peikko Group company from Latvia, ...
  • Adapting technical specifications for the new product Connection loops PVL 140 

   Rybina, Uliana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   The objective of the study was to create new technical specifications for the new product manufactured in the company Peikko. The product is a rope connecting loops PVL 140. The task is also to find a similar method to ...
  • Additive manufacturing as a mean of rapid prototyping: from words to the actual model 

   Levchenko, Anastasia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of the study was to get a deeper knowledge of additive manufacturing, its techniques, benefits, trends and challenges, and to create a better commercial prototype of a gearbox and give clear guidelines how to ...
  • Adoptio ja siihen liittyvä lainsäädäntö Suomessa sekä adoptiolapsen perintöoikeus 

   Utunen, Jaana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä adoptiokäytäntöjä Suomessa sekä siihen liittyvää lainsäädäntöä. Opinnäytetyössä käsiteltiin kotimaista adoptiota, kansainvälistä adoptiota sekä perheen sisäistä adoptiota. ...
  • Adoptiolainsäädäntö Suomessa ja Ruotsissa 

   Järvi, Riikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella adoptiolainsäädäntöjä Suomessa ja Ruotsissa ja vertailla niitä toisiinsa. Tutkimuksessa käsitellään vain alaikäisten lasten adoptioita. Suomi oli allekirjoittanut Euroopan ...
  • ADR koulutusjarjestelma Suomessa 2010 

   Javanainen, Teemu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä työssä käsitellään vaarallisten aineiden kuljettamisen lakisääteistä koulutusjärjestelmää Suomessa. Työssä käydään läpi turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus ja tehtävät sekä lain vaatimukset vaarallisten ...
  • Advanced welding technologies used in aerospace industry 

   Zavadski, Aliaksandr (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of the research is comparison of welding processes for the aerospace industry and identification of optimal welding technologies used in the recent decades. The research was conducted by a critical review of ...
  • The advantages of using prefabricated reinforcement units in construction in Saint-Petersburg 

   Kuzmin, Ivan (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis is to show benefits of reinforcement with prefabricated reinforcement units in Saint-Petersburg. The main prefabricated units which include in this thesis are reinforcement meshes. The data was ...
  • Advertising in Taiwan - How Taiwanese Students Feel about Advertising 

   Viklund, Jenna; Koponen, Mirva (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   The subject of the thesis is advertising in Taiwan. The aim was to study how Taiwanese university students (aged 18–26) feel about advertising and do advertisements have an effect on their buying decisions. The media that ...
  • The affect of loyal customer concentration benefits when choosing banking and insurance service provider : Case: Etelä-Karjalan Osuuspankki 

   Suhonen, Sari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   The objective of this thesis was to examine how the loyal customer concentration benefits affect when a customer is choosing a banking and insurance service provider. The loyal customer concentration benefits are used in ...
  • After Effectsin käyttö elokuvan jälkituotannossa 

   Salonen, Reijo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutustua After Effectsiin ja sen käyttöön elokuvan jälkituotannossa. Aineistoa kerättiin kirjallisesti, internetistä ja käytännön harjoituksista projektissa, joka tehtiin yhteistyössä Vanir ...
  • Agentuuritoiminnan liiketoiminnallinen rakenne, esimerkkinä vaatetusala 

   Puustinen, Petteri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vaatetusalaan erikoistuneen agentuuritoimiston liiketoiminnallinen rakenne. Aihetta käsiteltiin opinnäytetyössä yrityksen omasta sekä lain näkökulmasta. Opinnäytetyössä selvitettiin ...