- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

  • B&B Majoitus Hepokatin arvot kokoustarjoilun taustalla 

   Laapio, Liisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää B&B Majoitus Hepokatin toimeksiannosta kokoustarjottavat yrityksen määrittämien arvojen sekä haastattelutulosten pohjalta. Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa ...
  • Baby blues, normaalia äidin herkistymistä - kirjallisuuskatsaus 

   Sormunen, Katja; Söderholm, Minna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, mitkä ovat baby bluesin oireet, miten se vaikuttaa äitiin ja lapseen sekä mitkä ovat selviytymiskeinot baby bluesista. Tavoitteena oli lisätä ...
  • Bachelor of Hospitality and Tourism 

   Tsyvinskaya, Alena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of the research was to find out the form of Russian outbound MICE tourism and the needs of Russian companies in Finnish congress/incentive services. The study investigates if there is any demand ...
  • Bar Pihlajan asiakastyytyväisyys- ja kehittämiskysely 

   Pesonen, Marika (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä asiakastyytyväisyys- ja kehittämiskysely Mikkelissä sijaitsevan yrityksen asiakkaille. Yrityksen nimi on Bar Pihlaja, ja omistajana toimii yksityisyrittäjä. Tämä opinnäytetyö on ...
  • Bar-coding System for Machine Shop 

   Kumar, Anil (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The main objective of the thesis was to make a bar-coding system for Konepaja Astex Gear Oy machine shop. Since there was no system of tool arrangement or database of mechanical tools in the company prior to the project, ...
  • Barrier free main entrance arrangement in the renovation of residential house in Saint-Petersburg 

   Bakaeva, Liubov (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this work was to observe regulations connected with renovation of public buildings, understand how demands of reduced mobility persons affect to the architectural concepts. And to design a project of real ...
  • Basic intro of business culture in the Chinese market for foreign investors 

   Gao, Chao (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The main objective of the thesis was to lay out essential business culture for foreign investors entering the Chinese market for the first time. The thesis came out as a theoretical-based paper which is made up of four ...
  • BBF -linjan kapasiteetti 

   Shemeikka, Sauli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kapasiteetin kasvattaminen tehtaan tai osaston eri prosessin osissa on haastavaa. Prosessin analysointia varten on erilaisia mittareita, joilla voidaan selvittää prosessin osan nykytilanne. Yksi vaihtoehto on kokonaistehokkuuden ...
  • Beauty bloggers' influence on Vietnamese young consumers 

   Tran, Duyen (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   The objective of this thesis was to examine the effect of beauty bloggers towards Vietnamese consumers. The theoretical framework was built up by collecting data from academic books, online articles and newspapers as well ...
  • "Before I thought that my life is over because I am HIV -positive" -Positive Vibes -asiakastyytyväisyyskysely 

   Jämsén, Tessa; Lampinen, Essi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia asiakkaiden tyytyväisyyttä Positive Vibes -järjestön toimintaan. Laadullisen tutkimuksen tavoite oli selvittää miten Positive Vibes on onnistunut toiminnassaan ja miten järjestö voisi ...
  • Benefits of Managing Organizational Capability 

   Toth, Ilona (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this study was to describe in detail the concepts of capability management and organizational capability. Capability management signifies the full utilization of capabilities in an organization, while ...
  • Betoniaseman rakennustekninen kuntoarvio ja vesikaton alustava korjaussuunnitelma 

   Nieminen, Markus (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin kuntoarvio vanhasta betoniasemasta ja kuntoarvion pohjalta tehtyjen johtopäätösten perusteella suunniteltiin pieniä korjaustoimenpiteitä. Kuntoarvio on suoritettu RT-kortin suoritusohjeen ...
  • Betonielementtien tietomallipohjainen piirustustuotanto 

   Neuvonen, Petri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa ohjeistus massiivilaatan, kantavan väliseinäelementin, kantavan ruutuelementin, kantavan sisäkuorielementin ja kantavan tehdasrapatun sisäkuorielementin piirustusten tuottamiseen ...
  • Betonielementtien tietomallipohjaisen suunnittelun kehittäminen 

   Roni, Jenni (2019)
   Työn tavoitteena oli parantaa betonielementtien mallintamisen ja elementtipiirustusten laatua ja tuottavuutta sekä yhtenäistää käytäntöjä. Tavoitteen saavuttamiseksi työn tarkoituksena oli tuottaa yhtenäinen mallinnusohje ...
  • Betonielementtiparvekeratkaisut ja niiden suunnittelu 

   Muukkonen, Miska (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella betonielementtiparvekeratkaisuja sekä perehtyä yhteen suuntaan kantavan parvekelaatan ja putkituetun parvekelaatan mitoitukseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Tämän ...
  • Betonielementtisuunnitteluprosessin puutteet tuoteosakaupassa 

   Houni, Kielo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Elementtisuunnitteluprosesseissa esiintyvät samat ongelmat toistuvasti. Ne tuottavat jatkuvasti ylimääräistä työtä ja vievät aikaa elementtisuunnittelusta. Kolmen tutkittavan kohteen avulla etsittiin elementtisuunnitte ...
  • Betonimurskeen käyttö Uudellamaalla 

   Penttinen, Tatu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää betonimurskeen käyttöä Uudenmaan alueella. Mielipiteitä ja käyttökokemuksia kyseltiin Aluehallintovirastolta, Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä eri kuntien ...
  • Betonipalkkien eri vahvistusmenetelmät 

   Norokivi, Tomi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda työkalu, jolla suunnittelija pystyy helposti vertailemaan teräsbetonipalkkien eri vahvistusmenetelmiä. Työ rajattiin teräsbetonimanttelilla, teräsprofiileilla ja hiilikuiduilla ...
  • Betonirakenteiden kuivumisen varmistaminen 

   Ojala, Janita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten eri kuivatusmenetelmät vaikuttavat betonilattiarakenteiden kuivumiseen ja millä eri keinoilla kuivumisaika-arvioita voidaan tehdä. Kuivumisaika-arvioiden tekeminen työmaalla on ...
  • Betoniseinäelementtisaumojen leikkauskestävyys 

   Tella, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin betonisten seinäelementtien kuormia siirtävien vaaka- ja pystysaumojen leikkauskestävyyksiä. Tarkoituksena oli tuottaa Excel-pohjaiset laskentatyökalut leikkausmitoitukseen murtorajatilassa. ...