- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

  • Gamification used as a marketing activity to influence the customer journey 

   Schlenz, Lukas Gabriel (2019)
   The purpose of this study is to deliver, execute and analyze a gamified marketing activity that influences the specific customer journey of the case company Atzkern – Foto, Video, Design. The theoretical information on ...
  • Gate-Check System for Outotec Company 

   Zajac, Lukas; Bartusek, Petr (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   The main purpose of the thesis was to create the interactive, electronic web application Gate-Check for Outotec Company, which replaced the old system based on MS Excel document. Another purpose was gaining new skills and ...
  • Generating new product ideas for a social media, Case company: Glostars 

   Hasan, Sayed Fahid (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of the research-based study was to generate new product ideas for Glostars based on social media industry to be implemented in near future. The study was commissioned by a social networking site called Glostars ...
  • Genome research in medical area as a perspective direction for business development on Russian market 

   Kazimirova, Ekaterina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this research was to determine the potential of the Russian genome sequencing market on the basis of the new generation sequencer methodology. The author of this research took into account the theoretical data ...
  • GEOLOGY OF SAINT-PETERSBURG, NOVGOROD, PSKOV REGIONS AND ITS INFLUENCE ON FOUNDATION 

   Romanov, Maksim (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of this thesis report was to describe the geology situation of Saint- Petersburg, Novgorod and Pskov regions from constructional view, then, with examples of particular building sites from these regions, ...
  • GEOLOGY AND FOUNDATION ENGINEERING METHODS IN LENINGRAD, PSKOV, NOVGOROD REGIONS 

   Manyakhin, Ivan (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of the thesis was to present geology of Leningrad, Novgorod and Pskov regions, as well as foundation engineering methods which can be used in the region and in Finland. The description of soils and their ...
  • Glamping-liiketoiminta Suomessa 

   Korjula, Eveliina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka uusi matkailun trendi glamping ilmenee Suomessa ja miltä trendin tulevaisuus näyttää. Glamping tarkoittaa luksus-retkeilyä, eli luonnossa majoittumista ilman monia siihen ...
  • Glukoositasapainon vaihtelu lapsen kehityksessä : kirjallisuuskatsaus 

   Vepsäläinen, Milka; Nikkonen, Eveliina; Monola, Alina (2019)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli saada tietoa glukoositasapainon vaihtelun vaikutuksista lapsen kognitiiviseen sekä fyysiseen kehitykseen. Ykköstyypin diabetes puhuttaa paljon yleisyytensä vuoksi, mutta sen mahdollisia vaikutuksia ...
  • Golfmatkojen asiakastyytyväisyys ja kehitystoimenpiteet, case: Swingmakers Golf Camp 

   Timonen, Maiju (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Swingmakers Golf Campien asiak-kaiden asiakastyytyväisyyttä aiempia matkoja kohtaan ja toiveita tuleville matkoille. Alatavoitteena oli selvittää, mitä matkoilla tulisi olla, ...
  • Gonqingin DigiEcoCityn joukkoliikenteen linjastovaihtoehtojen vertailu ja terminaalin toimivuuden arviointi simuloimalla 

   Iikkanen, Sami (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja vertailla Kiinaan rakennettavan kau-pungin, Gongqingin DigiEcoCityn joukkoliikennevaihtoehtoja simuloinnin avulla. Työssä selvitettiin, minkälainen terminaaliratkaisu, linjastorakenne ...
  • GOOD ATMOSPHERE IN AN INTERNATIONAL WORKING PLACE AND HOW IT IS CREATED 

   Turunen, Tarja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö perehtyy suomalaiseen työhön ja työilmapiiriin. Maailmantalous on jatkuvassa muutoksessa, ja sen vaikutus ulottuu myös suomalaisten työpaikoille tuoden mukanaan monia haasteita. Suomalaista työtä on ...
  • Googlen puheentunnistus Android-laitteilla 

   Pelkola, Toni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyi Android-käyttöliittymälle tehty ohjelma, jonka keskeisin toiminto on Googlen puheentunnistus. Googlen puheentunnistusta ja kosketusnäytön painalluksia käyttämällä ohjelmalla voi lähettää ...
  • Green buildings in Russia, environmental classification of buildings 

   Martianov, Vitalii (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   The aim of this thesis was to investigate and identify what part green construction takes in the world’s construction industry and what green construction standards exist. This topic is actual, as all community is interested ...
  • Green Key – majoitusalan tulevaisuus? 

   Voutilainen, Ilona (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomessa on monia erilaisia ympäristömerkkejä, mutta yksinomaan majoitusalalle ei ole kuin yksi. Green Key on kansainvälinen, suoraan hotelli- ja majoitusyrityksille suunnattu ympäristömerkki. Työn tarkoituksena oli ...
  • Green Office -konseptin käyttöönotto 

   Hatinen, Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Ympäristöjohtaminen on yksi yrityksen toiminnoista, ja sen merkitys korostuu päivä päivältä. Ympäristöasioiden hyvällä hoidolla yritys voi saavuttaa niin taloudellista hyötyä kuin parantaa imagoaan. Joissain tapauksissa ...
  • Green roofs in Saint Petersburg 

   Zalata, Ekaterina; Melnikov, Dmitriy (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this work was to investigate Russian and foreign projects of green roofs, evaluate the possibility of building a green roof on the building Gidrokorpus and write recommendations for its installation and ...
  • Ground improvement, practices in Russia, and Finland. Possibilities of cooperation 

   Mokrousova, Darya (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   The study was commissioned by Finnish Consulting Group Oy. The purpose of this thesis is to facilitate the implementation of dry deep mixing (DDM) technology into Russian excavation support design and construction practices, ...
  • Guide for arranging a street floorball tournament in Leipzig, Germany 

   Jokiranta, Olli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The subject of this practice based thesis is creating a guide for arranging a sports marketing event. The project is made for Mitteldeutscher Floorballclub, which operates in Leipzig, Germany. The aim of the thesis is ...
  • Guidelines for Purchasing an Apartment and the Execution of Maintenance Works 

   Abramova, Daria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of the study was to develop guidelines for a foreigner who decides to buy an apartment in Finland and for an apartment owner who decides to carry out maintenance works in apartment facilities. The main tasks ...
  • Haavanhoidon verkkokurssi kotihoitoon 

   Pöyhiä, Liisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää haavanhoidon verkko-oppimisympäristö kotihoitoon. Tavoitteena oli parantaa haavanhoidon osaamista kotihoidossa. Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä jonka tuotoksena ...