- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 1740-1759 / 3696

  • M/S Camillan kanava- ja saaristoristeilyn reittiselostusten uudistaminen 

   Natri, Suvi-Tuulikki; Tiainen, Mira (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä uudet reittiselostukset lappeenrantalaisen risteilyaluksen m/s Camillan kanava- ja saaristoristeilylle. Toimeksianto tuli Karelia Lines Oy:ltä. Tavoitteena oli luoda toimivat, selkeät ...
  • Maa- ja metsätilan kauppa, Case: Lepolan tila 

   Kaitainen, Emmi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka maa- ja metsätilan kauppa toteutetaan sisarusten kesken ja kuinka se eroaa kiinteistön kaupasta. Aihetta tarkasteltiin sekä ostajan että myyjän näkökulmasta. Työn ...
  • Maa-ainesalueiden käyttö- ja aluesuunnitelma 

   Tuunanen, Tero (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia maa-ainesten ottoalueiden käyttösuunnitelma Destia Oy:lle. Suunnitelmasta oli tarkoitus laatia sähköinen lomakepohja, joka voidaan täyttää kaikista Destian noin kolmestasadasta ...
  • Maa-ainesten ottoluvan hakeminen soranottoa varten 

   Korhonen, Aku (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli käydä maa-ainesten ottamislupaprosessi läpi alusta loppuun sekä tehdä lupaa varten tarvittavat suunnitelmat ja tutkimukset. Lähtökohta työn toteuttamiselle syntyi, kun työnantajallani ...
  • Maahanmuuttajalasten kerhotoiminta : kohti varhaiskasvatusta 

   Gestranius, Anna; Lipsanen, Laura; Pursiainen, Laura; Takkinen, Tanja (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää jo olemassa olevasta lastenhoitotoiminnasta pedagogista, tavoitteellista toimintaa. Kehittämistehtävinä olivat kerhotoiminnan suunnittelu, kerhomallin rakentaminen sekä kerhoon ...
  • Maahanmuuttajan identiteetti 

   Montonen, Natalia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin käsityksiä maahanmuutosta ja Suomen maahan-muuttopolitiikkaa Euroopan Unionin osana. Suhdetta maahanmuuttoon taustoi-tettiin tarkastelemalla identiteettiä eri tutkimusalojen näkökulmista ja ...
  • Maahanmuuttajanuorten mielenterveysongelmat ja mielenterveyden tukeminen 

   Mert, Sevgi Evin (2019)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata, mitkä tekijät vaikuttavat maahanmuuttajanuoren mielenterveyteen. Siinä haluttiin selvittää maahanmuuttajanuoren identiteetin kehitykseen liittyviä tekijöitä uudessa tilanteessa maahanmuuton ...
  • Maahanmuuttajayrittäjyys - keino työllistyä 

   Rissanen, Riitta; Saalasti, Merja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Suomessa asui vuoden 2008 lopussa noin 142 600 ulkomaalaista, ja ulkomaalaisten määrä nousee vuosittain. Vuoden 2006 maahanmuuttopoliittisen ohjelman ensimmäinen tavoite on työperäisen maahanmuuton edistäminen. Työllistyminen ...
  • Maahanmuuttajien osallistuminen yhdistystoimintaan Imatran seudulla 

   Skoutti, Miia; Purhonen, Niina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja vahvistaa maahanmuuttajien osallistumista yhdistystoimintaan Imatran alueella. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa yhdistysten kiinnostuksesta aktivoida maahanmuuttajia ...
  • Maahantuontiyrityksen tilaus-toimitusprosessin tehostaminen 

   Meriluoto, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä selvitettiin teknisen kaupan alalla toimivan kansainvälisen konsernin Suomen myyntiyhtiön tilaus-toimitusprosessin tehokkuutta ja taloudellisuutta. Yritys ei toiminnaltaan vastaa täysin itsenäistä maahantuojaa, ...
  • Maakostean betonin kuivuminen, seuranta ja kuivumisen edesauttaminen työmaaolosuhteissa 

   Husu, Joona (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia tilaajalle ohjeistus maakostean betonin käytössä huomioitavista asioista työmaaolosuhteissa. Työssä käytettiin lähtötietoina case-kohteen maakostean betonin kosteusmittaustuloksia sekä ...
  • Maalämmön toteuttaminen ja kannattavuus vanhassa kerrostalokohteessa 

   Virkalevo, Jesse (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia maalämmön toteuttamisen mahdollisuuksia ja kannattavuutta vanhoissa saneerattavissa kerrostalokohteissa. Työn tarkoitus oli myös tuottaa laskenta-alusta ja vertailla erilaisten ...
  • Maanalaisen pysäköintilaitoksen ulkoseinien kustannus- ja rakennettavuusvertailu: kaivantoseinä ja teräsponttiseinä 

   Barakshin, Ignat (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Viime vuosina maanalaisesta rakentamisesta on tullut yhä ajankohtaisempaa. Nykyisin voidaan yhä useammin törmätä rakennusyhtiöiden toteuttamiin projekteihin, joissa pysäköintitila rakennetaan joko kokonaan tai osittain ...
  • Maanvaraisen pilarianturan rakennetekninen mitoitus ja pikavalintakäyrästöt 

   Paronen, Jani-Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Wise Group Finland Oy:lle pikavalintakäyrästöjä nopeuttamaan maanvaraisten pilarianturoiden mitoitusta urakkalaskentavaiheessa. Tavoitteena oli, että pikavalintakäyrästöjen avulla ...
  • Maarakennustöiden reaaliaikaiset seurantamenetelmät, 

   Paunonen, Jarmo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä maarakennustöiden seurantaa ja ennustamista vaikeuttaviin tekijöihin ja lisäksi tutkia seurantaa palvelevia sekä helpottavia työkaluja ja toimenpiteitä. Lisäksi tarkoitus oli ...
  • Maarakentajan opetussuunnitelman toteutuminen ammattiosaamisena 

   Pietarinen, Tuomo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Toisen asteen ammatilliset opetussuunnitelmat on 2000 -luvulla tehty kahdesti. Työs-säoppiminen liitettiin osaksi tutkintoa vuonna 2000. Ammattiosaamisen näytöt aloitettiin 2006. Kaikki nämä uudistukset ovat pakottaneet ...
  • Maarakentaminen haastavassa ympäristössä 

   Vainio, Hannu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia maarakennustöitä ja niihin liittyviä työvaiheita Lemminkäinen Talo Oy:n rakentamassa toimisto- ja asuintalokohteessa Helsingin Töölönlahdella. Työssä käsiteltiin kohteessa 1.4.2011 – ...
  • Maarakentamisen toteumatiedon hallinnan digitalisointi 

   Romo, Antti (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä maarakentamisen kustannushallintaan, analysoida uuden kustannushallinnan toimintamallin käyttöönottoa VALTARI-projektilla sekä vertailla uutta toimintamallia vanhaan toimintamalliin. ...
  • Maataloustyön aiheuttamat tuki- ja liikuntaelinongelmat ja niiden ennaltaehkäisy 

   Häyhä, Kati (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat yleisimmät maatalo-ustyön aiheuttamat tuki- ja liikuntaelinongelmat sekä miten kyseisiä ongelmia voidaan ennaltaehkäistä. Tutkimuksen pohjalta laadittiin opas maataloustyön ...
  • Maatilan sukupolvenvaihdoksen rahoitus ja vakuudet 

   Kokkonen, Minna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Maatilan sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi usealla suomalaisella tilalla, kun suuret ikäluokat ovat jäämässä ansaituille eläkepäiville. Sukupolvenvaihdoksen avulla turvataan maatilan jatkuvuus. Useimmiten tilan jatkaja ...