- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 3338-3357 / 3696

  • Uhkapelaaminen Internetissä 

   Silvennoinen, Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutustua uhkapelaamisen Internetissä. Aineistoa kerättiin kirjallisesti, Internetistä ja uhkapelaamisesta tehdyllä kyselyllä. Tavoitteena oli saada käsitystä siitä, mitä kaikkea termi uhkapelaaminen ...
  • Uimavalvojan käsikirja : Case: Holiday Club Saimaa 

   Repka, Rosa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yhtenäinen opaskirja Holiday Club Saimaan kylpylän uimavalvojille. Tämän uimavalvojan käsikirjaksi nimetyn oppaan on tarkoitus auttaa uusia uimavalvojia työhön ja toimintatapoihin ...
  • Ulkoisten tietolähteiden liittäminen SharePoint-järjestelmään 

   Jumppainen, Heikki (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitys Saimaan ammattikorkeakoulun tietohallinnolle SharePoint 2013 -järjestelmästä ja tietolähteiden liitettävyydestä kyseiseen järjestelmään. Työssä tutustutaan ensiksi ...
  • Ulkomaalaisten asiakkaiden laskutus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin terveyspalveluissa 

   Naakka, Tanja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ulkomaalaisten asiakkaiden laskutusta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin terveyspalveluissa ja siihen liittyviä ongelmia. Laskutuksen tilaa ja siihen liittyviä haasteita ...
  • Ulkomailta tuodun ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö Suomessa 

   Kinnunen, Maarit (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Suomen liikenteessä näkee usein ulkomaan rekisterissä olevia ajoneuvoja. Useampi henkilö käyttää ajoneuvoa verotta, vaikka hänellä ei olisi oikeutta siihen. Ulkomaan rekisterissä olevien ajoneuvojen määrä on lisääntynyt ...
  • Ulkomaisen työvoiman käyttö työmailla ja sen vertailua Etelä- ja Itä-Suomen kesken 

   Martin, Ricardo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ulkomaisen työvoiman käyttöä eri yritysten työmailla kyselomakkeen avulla ja vertailla tuloksia Etelä-Suomen ja Itä-Suomen kesken. Teoriaosassa käydään läpi lupa-asioita ulkomaalaisen ...
  • Ulkomaisten tarvekivien laatu : tekninen selvitys ja vertailu 

   Karhu, Junnu (2019)
   Tässä insinöörityössä käsitellään kiinalaisten reunakivien laatuun liittyviä ongelmia ja luonnonkiven käyttöön liittyviä yleisluontoisia asioita, kuten laatuvaatimuksia erityisesti infrarakentamisen alalla reunakiviin ...
  • Ulosottomenettely velkojan kannalta 

   Suomalainen, Mia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on esittää ulosottoprosessi velkojan kannalta selkeästi ja yksinkertaisesti. Opinnäytetyö toimii eräänlaisena alkuoppaana ulosottoprosessiin. Työhön ei liittynyt tutkimusta, vaan tiedot on kerätty ...
  • Ultraäänen käyttökoulutuksen järjestäminen Eksoten ensihoidon kenttäjohtajille 

   Harjula, Tuomas; Toivonen, Tuukka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkoituksena oli suunnitella, koota ja järjestää ultraäänen käyttökoulutus ensihoidon kenttäjohtajille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella. Koulutuksen tavoitteena oli ...
  • Ulvilan kaupungin tievalaistuksen uusiminen 

   Joensuu, Olga (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   EcoDesing-direktiivin asetusten seurauksena elohopeahöyrylamppujen markkinoille tuonti loppuu Euroopassa vuonna 2015. Näiden lamppujen tilalle on etsittävä korvaaja. Opinnäytetyön aiheena oli laatia suunnitelma Ulvilan ...
  • Unen merkitys omaishoitajien jaksamiseen 

   Salminen, Mikaela; Turunen, Petra (2019)
   Omaishoitajien tarve lisääntyy jatkuvasti. Omaishoitajien hyvinvointiin ja jaksamiseen tulisi panostaa oikein kohdistetuilla menetelmillä. Tutkimusten mukaan omaishoitajien huonontunut fyysinen ja psyykkinen terveydentila ...
  • Unettomuuden lääkkeetön hoito - kirjallisuuskatsaus 

   Vuorensyrjä, Pauliina; Mentilä, Anuliina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ajankohtainen katsaus unettomuuden lääkkeettömästä hoidosta. Tavoitteena oli selvittää, mitä lääkkeettömiä hoitomuotoja unettomuuden hoidossa voidaan käyttää ja kuinka tehokkaita ...
  • Unihäiriöt ja niiden hoitomuodot 

   Pohjolainen, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, millaisista unihäiriöistä nuoret aikuiset ja aikuiset kärsivät. Työn tavoitteena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla unettomuuden, uniapnean ja narkolepsian itsehoitokeinoja, ...
  • Unloader One -polviortoosin hyöty polvinivelrikon hoidossa 

   Tuomainen, Paula; Koski, Venla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Unloader One -polviortoosin hyötyä polvinivelrikon konservatiivisessa hoidossa. Lisäksi opinnäytetyössä verrattiin polviortoosin kustannuksia polven tekonivelleikkauksen ...
  • Uno Ullberg ja Siitolan kartano Imatralla 

   Sarje, Kimmo
   Sarja D: Muita julkaisuja 10 (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  • UPDATE 2017 ON HIGHER EDUCATION : International week 25.-29.9.2017 

   Mirola, Tuuli
   A: Raportteja ja tutkimuksia 78 (Saimaan ammattikorkeakoulu Oy, 2017)
   In Saimaa University of Applied Science, one of our focus area is internationality. We have arranged an annual International Week here in South Eastern Finland in the cities of Lappeenranta and Imatra for many years. This ...
  • UPM Kaukaan tehtaiden tuotantorakennusten kunnossapitosuunnitelma, esimerkkikohteena biopuhdistamo. 

   Kykkänen, Sakari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä kuvataan UPM Kaukaan jätevedenkäsittelyn kunnossapidon kokonaisprosessia, suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Työssä on käyty läpi ”tuotanto = käyttö + kunnossapito” toiminta-ajatuksen mukaiset laadukkaan ...
  • Urakkakortti tuotannonsuunnittelun työkaluna 

   Palmroos, Petri (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella urakkakorttia tuotannonsuunnittelun ja laadun näkökulmasta. Työn tarkoituksena oli samalla laatia mahdollisimman kattava urakkakorttipohja, joka liitetään yrityksen ...
  • Urakoitsijan ArchiCAD-tietomallintaminen 

   Suhonen, Timo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä tietomallit ArchiCAD-mallinnusohjelmalla Lappeenrannan satamassa sijaitsevasta Skanskan kerrostalotyömaasta. Kohteen nimi on As Oy Kuunari. Siihen lukeutuu kaksi kolmikerroksista kerrostaloa. ...
  • Urheiluliikkeen ja urheiluseurojen välinen yhteistyö ja urheilusponsorointi. Case: Urheilu-Koskimies Oy 

   Paakkunainen, Joni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli tarkastella Lappeenrannan seudun urheiluseurojen ja Urheilu-Koskimies Oy:n välistä sponsorointiyhteistyötä. Urheilu-Koskimies on Lappeenrannan suurin urheiluliike, joka sponsoroi suurinta osaa ...