- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 3390-3409 / 3696

  • V.A.C. - hoitojärjestelmästä opetusvideon työstäminen opetuskäyttöön 

   Ripatti, Sonja; Pirinen, Hannele; Saborit Parjanen, Jose (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Sairaanhoitajan ammattitaitoon kuuluu haavanhoito ja sitä myöten V.A.C. – hoitolaitejärjestelmän käyttö. Kyseessä on kustannustehokas hoitomuoto, joka on vähentänyt hoitopäivien määrää. Opinnäytetyö tehtiin toiminnallisena ...
  • Vaaratapahtumia raportoimalla kohti parempaa ensihoidon potilasturvallisuutta 

   Alavahtola, Petteri; Palviainen, Jan-Erik (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Eksoten ensihoidossa tapahtuneita, HaiPro–vaaratapahtumien raportointijärjestelmään ilmoitettuja vaaratapahtumia sekä niistä saadun tiedon hyödyntämistä potilasturvallisuuden ...
  • Vaatetusalan yrityksen imago kahden myymälän kanta-asiakkaiden silmin, case: Kekäle Oy 

   Hirvonen, Kukka-Maaria; Issakainen, Marika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, millaisena kanta-asiakkaat näkevät Kekäle Oy:n brändin sekä millaisia mielikuvia se heissä herättää. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kekäle Oy, joka on vuonna 1957 perustettu ...
  • Vaativan hoitotason kenttäjohtoyksikkömallin suunnittelu Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle 

   Lukkarinen, Eetu (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia vaativan hoitotason kenttäjohtoyksikkömalli Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle sekä arvioida kenttäjohtoyksikön operatiivista toimintaa työparimallikokeilulla. Vaativan hoitotason ...
  • Vacation rental company’s operation and strategy in relation to Airbnb : Case: Catalunya Casas Spain SL 

   Chung, Henryk Phat (2019)
   The study aims at acquiring a deep understanding of vacation rental company’s operation and strategies in relation to Airbnb and the environment in which it operates. Specifically, the study is expected to disclose the ...
  • Vaihdealueen ristikon painumat ja niiden korjaus 

   Laine, Pyry Petteri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa erilaiset syyt vaihteen ristikon geometrian menetykselle sekä löytää kustannustehokkain ja parhaat tulokset saavuttava työmenetelmä. Opinnäytetyö toteutettiin kohdistamalla ...
  • Vainajan omaisten huomiointi ja ohjaus ensihoidossa : ohjekortti ensihoitajille 

   Hamari, Aleksi; Hanhikangas, Janne (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia ensihoitajille ohjekortti työelämän tilanteisiin, joissa he kohtaavat vainajan omaisia. Tavoitteena oli ohjekortin avulla antaa ensihoitajille suuntaa antava ja muistia tukeva ...
  • VAKKA- Vertaisryhmä päihteitä käyttäville ikääntyville Imatralla 

   Tiippana, Pirjo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Imatran seurakuntaan ikääntyville ja ikääntyneille päihteitä käyttäville tarkoitettu vertaisryhmä. Ryhmän toiminta-ajatuksena oli herättää kohderyhmä mahdollisimman varhaisessa ...
  • Valkaisupuristimien telavaihtojen turvallistaminen 

   Tanninen, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää valkaisupuristimen puristinosalle telanvaihto-ohje sekä nostoapuväline s-osan teloille. Työ tehtiin UPM-Kymmene Kaukaan paperitehtaalle. Työtä aloitettiin tekemään valkaisupuristimen ...
  • Valmentaminen alisuoriutumistilanteessa : Esimerkkinä OP Ryhmä 

   Mehtonen, Henna (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä valmentamisen keinoja esimiehellä on käytettävissä työntekijän alisuoriutumistilanteessa ja miten näitä keinoja käytetään OP Ryhmässä. Lisäksi pyrittiin ymmärtämään mitä ...
  • Valmentavan johtamisen kehittäminen ja hyödyntäminen kohdeorganisaatiossa 

   Heikkilä, Susanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän tutkimuksen aiheena oli valmentavan johtamisen kehittäminen osana kohdeyrityksen esimiesten johtamista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten valmentavaa johtamistapaa voidaan kehittää ja hyödyntää yrityksen ...
  • Valoa johtava betoni kierrätyslasista 

   Parkman, Jussi (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia valoa johtavaa betonia. Opinnäytetyössä tutkittiin kiviaineksen korvaamista lasilla valon johtavuuden saavuttamiseksi betonissa ja tutkitaan lasimurskan koon vaikutusta koekappaleiden ...
  • Valokuvan ja valokuvaajan oikeudet, case: Tmi Sofia Virtanen 

   Halme, Ira (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli saada kattava paketti valokuvaajan ja valokuvan oikeuksista Tmi Sofia Virtaselle. Tarkoituksena oli myös selvittää yrityksen asiakkaiden tietoa tekijänoikeuksista. Teoriaosuudessa tarkastellaan ...
  • Valokuvan tekijänoikeus ja valokuvan juridinen käyttö 

   Nyrkkö, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Valokuvien tekijänoikeus on hämärtynyt internetin aikakaudella. Internetissä olevia valokuvia pidetään kaikkien omaisuutena, joita voidaan vapaasti käyttää eri tarkoituksiin. Lisäksi valokuvaus on yleistynyt paljon ...
  • Valokuvaprosessi sisältötuotannossa 

   Nurmi, Saila (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä on kuvattu valokuvausprosessi sisältötuotannossa. Tämä työ on näkemys siitä, kuinka valokuvaaja valmistautuu valokuvaustilanteeseen: mitä valokuvaajan täytyy tehdä ennen kuin hän on valmis ottamaan ...
  • Valokuvausalan digitalisoituminen vähittäiskaupan muutoksessa 

   Ilmoni, Taru (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella digitaalitekniikan kehityksen vaikutuksia muotokuvaus- ja fotoalalla sekä selvittää yrittäjän näkökulmasta, mitä haasteita digitaalitekniikan kehitys on asettanut. Tarkoituksena ...
  • Valokuvausvälinevaraston sähköinen lainausjärjestelmä 

   Kojo, Kai (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli valokuvausvälineiden lainausjärjestelmän toteuttaminen Saimaan ammattikorkeakoulun kulttuurialalle. Työn idea syntyi varaston ylläpitäjän tarpeesta tehostaa lainojen hallinnointia. Työ toteutettiin ...
  • Valokuvien tekijänoikeuksien luovutussopimukset 

   Ikonen, Juuli (2019)
   Opinnäytetyö käsittelee valokuvaajien tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien luovutussopimuksia. Teoriaosassa määritellään valokuvan ja valokuvateoksen erot ja niihin kuuluvat tekijänoikeudet tai lähioikeudet. Lisäksi käydään ...
  • Valtateiden painumakorjaus : Valtatie 7 Ruissalo-Lankamalmi 

   Koppanen, Niko (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia eri painumankorjausmenetelmiä. Esimerkkitapauksena ja korjauskeinojen vertailukohtana käytettiin vuonna 2018 tehtyä Haminan paalulaattatyömaata. Opinnäytetyön alussa rajattiin ...
  • Valtimotautipotilaiden aerobinen kestävyys sekä Tulppa-kuntoutuksessa saatu ohjaus ja vertaistuki 

   Potila, Reeta; Itkonen, Terilotta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Tulppa-kuntoutus vaikuttaa valtimotautipotilaiden aerobiseen kestävyyteen ja Tulppa-kuntoutujien omaan liikunta-aktiivisuuteen. Opinnäytetyöllä pyrittiin lisäämään ...