- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 3595-3614 / 3696

  • Warrantit piensijoittajan sijoituskohteena 

   Virolainen, Eemeli (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten hyvin ostowarrantit soveltuvat piensijoittajan sijoituskohteeksi ja esitellä millaisia sijoitusmahdollisuuksia ne tarjoavat. Työssä pyrittiin selvittämään myös warranttien ...
  • Waste Management in Hospitals, Case Project with Ecosir Oy and Eksote 

   Melanen, Markus (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   This thesis was created to evaluate the current situation in hospital and health-care waste management, and to give solutions and improvement ideas, with the help of a case project. The case companies in this thesis are ...
  • The Way to Effective and Sustainable Supply Chain Management in the Pharmaceutical Industry 

   Treves, Luke (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of the thesis was to examine the importance of Supply Chain Management (SCM) in developing and delivering effective and sustainable supply chains and value chains in the Pharmaceutical Industry. In addition, ...
  • Ways to Attract Russian Business Customers from Saint Petersburg and Moscow Regions to Sweden on the Basis of Restricted Budget 

   Kuznetsova, Ekaterina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Russian tourists have become one of the major targeting segments in Sweden. They generate an enormous amount of profit to Swedish businesses. Due to that fact the interest of Swedish SME’s in Russian leisure and business ...
  • What does it require to open a franchising clothing business? 

   Ranta, Heidi-Helena; Pikarinen, Helmi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   The purpose of the study was to find out how to open a franchising clothing business in Finland and what is required from the new franchisee. The goal of this thesis work was to make preparation work for a potential future ...
  • What to do with my life -sivuston kehitys 

   Kalpio, Jonni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata What to do with my life -nimisen sivuston suunnittelu ja luomisvaiheet. Tarkoituksena oli luoda sivusto, jota käyttäjät voivat hyödyntää projektiensa ja henkilökohtaisien ...
  • Why bother? Work-related motivational factors among Russian professionals 

   Maaniitty, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of this study is to identify what motivational factors dominate among Russian professionals in work related issues – what is the driving force that makes them to work and remain in the employer organization. ...
  • Wiiste-järjestelmän käyttö rakennusliikkeen kosteudenseurannassa 

   Matikainen, Janne (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli saada urakoitsijalle parempi osaaminen kosteudenseurantaan ja antaa valmiudet Wiiste-järjestelmän käyttöön työmaalla. Tavoitteena oli myös perehtyä Kuivaketju10-toimintamalliin. Opinnäytetyössä ...
  • WikiScan hitsaussaumojen tarkastuslaite 

   Tiittanen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua WikiScan-merkkiseen hitsaussaumojen mittauslaitteeseen. Inspecta Oy:n suunnitelmissa on tulevaisuudessa ottaa käyttöön sähköiset hitsaussaumojen raportointimenetelmät, vähentää ...
  • Wind power potential in Russia : barriers and opportunities 

   Pirozhenko, Konstantin (2019)
   The objective of the study was to determine the current state of the country's wind energy sector and to identify future trends regarding this industry. In this paper was considered a relatively new way of generating ...
  • Wolf-flow 

   Heino, Aleksi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön kirjallisessa osassa käsitellään ihmisen ja suden keskinäistä suhdetta. Eläimeksi valikoitui susi, koska se on niin kiistelty eläin. Susi on ollut kaikkialla Euroopassa ankaran vainon kohteena. Sitä on ...
  • Work Motivation in Matka-Vekka 

   Sarkakari-Kosamo, Essi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of the study was to examine the motivation of the employees at Matka-Vekka and identify the reasons why motivation changes. The work was commissioned by Matka-Vekka´s commercial director Minna Tuorila Data for ...
  • Work Safety Development for Russian Construction Projects 

   Vorotnikov, Daniil (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   The purpose of the thesis was to develop efficient arrangements for work safety in compliance with Russian norms. In addition, the task was to develop extra arrangements for work safety in compliance with Finnish norms. ...
  • WQ-beam and column connection 

   Sergeeva, Lidia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The thesis examined the connection between WQ-beam for hollow core slabs and hollow section column. The purpose of this thesis was to simplify the engineering, to study the connection and to do the design. This thesis ...
  • WUFI-laskentaohjelmien käyttöön liittyvien oppimateriaalien kehittäminen 

   Huttunen, Mauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin WUFI-laskentaohjelmien käyttöön liittyviä oppimateriaaleja luoden edellytykset itsenäiselle opiskelulle. Lisäksi opinnäytetyössä perehdytään rakennusfysikaalisiin perusilmiöihin sekä ...
  • WWW-sivustojen tuotteistaminen 

   Riitala, Niko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä on esitetty WWW-sivustojen tuotteistamisen kehitysmalli. Tuotteistusmallin tilaajana toimi Lappeenrannan Skinnarilassa toimiva yritys Tiksis Technologies Oy. Työ toteutettiin suunnittelemalla hallittava ...
  • WWW-sivustojen tuotteistaminen 

   Riitala, Niko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä on esitetty WWW-sivustojen tuotteistamisen kehitysmalli. Tuotteistusmallin tilaajana toimi Lappeenrannan Skinnarilassa toimiva yritys Tiksis Technologies Oy. Työ toteutettiin suunnittelemalla hallittava ...
  • X-5 ja X-8 koodattujen ensihoitotehtävien laadun varmistaminen Päijät-Hämeen ensihoitopalvelussa 

   Rantanen, Eeva; Vehviläinen, Sonja; Uski, Niina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka suuri osa Päijät-Hämeen ensihoitoyksiköiden X-5 ja X-8 koodatuista potilaista hakeutui Akuutti24:n päivystykseen 72 tunnin sisällä aiemmasta kohtaamisesta saman vaivan ...
  • Y-sukupolven odotuksia työstä ja työhyvinvoinnista, yhteistyössä: Holiday Club Saimaa 

   Naukkarinen, Iida (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia odotuksia, arvoja ja asenteita nuorilla alle 30-vuotiailla työntekijöillä on työtä ja työhyvinvointia kohtaan. Tutkimuksessa keskityttiin siihen, mitä odotuksia ...
  • Ydinasiakkaiden palvelukokemus, Case: VP-Kuljetus Oy 

   Heino, Sara (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää VP-Kuljetus Oy:n ydinasiakkaiden mielipide yrityksen tarjoamasta palvelukokemuksesta ja pohtia tulosten pohjalta, miten yritys pystyisi parantamaan tarjoamaansa asiakaskokemusta. ...