- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 3609-3628 / 3693

  • X-5 ja X-8 koodattujen ensihoitotehtävien laadun varmistaminen Päijät-Hämeen ensihoitopalvelussa 

   Rantanen, Eeva; Vehviläinen, Sonja; Uski, Niina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka suuri osa Päijät-Hämeen ensihoitoyksiköiden X-5 ja X-8 koodatuista potilaista hakeutui Akuutti24:n päivystykseen 72 tunnin sisällä aiemmasta kohtaamisesta saman vaivan ...
  • Y-sukupolven odotuksia työstä ja työhyvinvoinnista, yhteistyössä: Holiday Club Saimaa 

   Naukkarinen, Iida (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia odotuksia, arvoja ja asenteita nuorilla alle 30-vuotiailla työntekijöillä on työtä ja työhyvinvointia kohtaan. Tutkimuksessa keskityttiin siihen, mitä odotuksia ...
  • Ydinasiakkaiden palvelukokemus, Case: VP-Kuljetus Oy 

   Heino, Sara (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää VP-Kuljetus Oy:n ydinasiakkaiden mielipide yrityksen tarjoamasta palvelukokemuksesta ja pohtia tulosten pohjalta, miten yritys pystyisi parantamaan tarjoamaansa asiakaskokemusta. ...
  • Yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön perehdytysprosessin kehittäminen työntekijöiden näkökulmasta 

   Ansas, Katarina; Nuorti, Elina; Papinkivi, Sanni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Eksote) Lappeenrannassa aloittaneen ensihoidon yhden hengen liikkuvan päivystysyksikön työntekijöiden perehdyttämisen ...
  • Yhdessä aistien -lapsiperhetapahtuma : Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen 

   Lund, Johanna; Niemi, Jenni; Niemi, Jessica (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa lapsiperhetapahtuma. Tarkoituksena oli edistää lapsiperheiden hyvinvointia, lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta sekä kuvata osallistujien kokemuksia ...
  • Yhdessä ja erikseen : matkalla työnohjaajaksi 

   Nummela, Tuija
   Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 22 (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  • Yhdessäolemisen tärkeys : Haapajärven seniorikerholaisten kokemuksia kerhon toiminnasta 

   Jouhkimo, Marjukka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Lappeenrannan Haapajärvellä toimivan seniorikerhon osallistujien ja kerhon ohjaajan kokemuksia kerhon toiminnasta ja sen merkityksestä. Tavoitteena oli myös selvittää mahdollisia ...
  • Yhdistelmäpillerien aiheuttamat psyykkiset haittavaikutukset 

   Häyrynen, Heidi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia psyykkisiä haittavaikutuksia yhdistelmäpillerit voivat aiheuttaa, kuinka pian psyykkiset haittavaikutukset ilmenevät yhdistelmäpillerien käytön aloittamisen jälkeen sekä ...
  • Yhdistyksen taloushallinnon ohjeistaminen, case: Kouvolan Suunnistajat ry 

   Rankinen, Rita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia taloushallinnon ohjeistusta pienelle yhdistykselle. Lähtökohtana oli kirjanpitolaki, jonka muutokset astuivat voimaan vuoden 2015 lopussa. Lisäksi työssä otettiin huomioon ...
  • Yhdistyksen varainhankinta ja lainsäädäntö 

   Hynynen, Timo
   Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 69 (Saimaan ammattikorkeakoulua, 2016)
   Tämä opas on laadittu Saimaan ammattikorkeakoulun ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Socom) Oy:n yhteisessä hankkeessa nimeltä Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä – työtä ja osallisuutta ...
  • Yhdistysten tilintarkastus murroksessa 

   Villanen, Pirjo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä on tarkoitus selvittää tilintarkastuslain 459/2007 aiheuttamia muutoksia yhdistysten tilintarkastukseen. Tilintarkastuslaki 459/2007 tuli voimaan 1.7.2007, ja se jätti yhdistykset lain ulkopuolelle. Yhdistysten ...
  • Yhteen suuntaan kantavan teräsbetonilaatan mitoitus eurokoodin mukaan 

   Nikkinen, Toni (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin yhteen suuntaan kantavan teräsbetonilaatan mitoitusta eurokoodin mukaan. Työn tavoitteena oli luoda järjestelmä ja työkalut alustavan suunnittelun helpottamiseksi. Työkaluina tilaajayritykselle ...
  • Yhteiskuntavastuun toteutuminen, Case: K-citymarket Imatra 

   Hatinen, Jonna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka yhteiskuntavastuun osa-alueet eli taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu huomioidaan Kesko Oyj:n hypermarketketjuun kuuluvan K-citymarket Imatran ...
  • Yhteiskuntavastuuraportti 2014 : Kehittävää kumppanuutta 

   Pirttilä, Anneli; Kauranen, Terttu; Matikainen, Tanja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  • Yhteismetsän perustaminen 

   Viskari, Annika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia mikä on yhteismetsä ja kuinka yksityinen yhteismetsä perustetaan sekä ottaa selvää muista metsäomaisuuden sukupolvenvaihdosmahdollisuuksista. Idean opinnäytetyöhöni tuli ...
  • Yhteistyöllä työkykyä 

   Santanen, Katriina; Aho, Minna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin Kelan työkykyneuvontatyöhön tarvittavaa osaamista ja koulutustarpeita sekä työkykyneuvontaan ohjautuvien asiakkaiden valikoitumista. Työssä tarkasteltiin myös Kelan Etelä-Karjalan ...
  • YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET PUUTOIMIALAN VERKOSTOISSA, CASE: RANTASALMEN ASEMANSEUDUN YRITYSKESKITTYMÄ 

   Sistonen, Erkka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia yritysverkostoissa tehtävää yritysten välistä yh-teistyötä puutoimialan näkökulmasta. Olennainen osa opinnäytetyötä oli Rantasalmen asemanseudun puutoimialan yrityskeskittymästä tehty case- ...
  • Yhteisödiagnoosin hyödyntäminen hoitotyössä : Yhteisödiagnoosi lemiläisistä 7-luokkalaisista 

   Haiko, Mari; Hirvonen, Salla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella yhteisödiagnoosin hyödyntämistä käytännön hoitotyössä sekä syventää aiemmin tehtyä yhteisödiagnoosia. Aihe oli kiinnostava ja ajankohtainen ja halusimme paneutua yhteisödiagnoosin ...
  • Yhteisöpalvelu Dota 2 -pelille 

   Peltonen, Markus (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä toteutettiin suomalaisille Dota 2 -pelin pelaajille tai pelistä kiin-nostuneille yhteisöportaali, josta voidaan seurata portaalin kautta käytyjen pelien tilastoja, järjestää pienimuotoisia turnauksia tai ...
  • Yhteys 

   Harala, Sonja-Helena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Yhteys-teos on Imatran taidemuseon ikkunanurkkaukseen luotu installaatio. Pyrkimyksenä oli luoda mystinen tila, jossa vanha valkoinen, ulko- ja sisätilaan jakautuva kirkonpenkki tuntuu kommunikoivan ikkunaseinästä avautuvan ...