- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 3687-3693 / 3693

  • Z-lukujen luotettavuus konkurssin ennustamisessa 

   Lötjönen, Ellinoora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka luotettavasti tutkimukseen valitut konkurssia ennustavat tunnusluvut ennakoivat tulevaa rahoitus-kriisiä. Työssä tutkittiin Altmanin Z-mallia, Prihtin Z-lukua sekä ...
  • Äidin päihdeongelman vaikutus varhaiseen vuorovaikutukseen- kirjallisuuskatsaus 

   Harvistola, Tiina; Kauppinen, Satu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin kirjallisuuskatsauksen keinoin äidin päihteiden käytön vaikutuksia äidin ja lapsen väliseen varhaiseen vuorovaikutukseen. Opinnäytetyö on laadullinen, eli kvalitatiivinen tutkimus. ...
  • ”Äiti tiedäthän sie, että mie en syö oikeaa ruokaa.” : Turnerin syndroomaa sairastavien tyttöjen syömisvaikeudet äitien näkökulmasta 

   Heltimoinen, Heli; Lallo, Heidi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla, miten syömisvaikeudet näkyvät Turnerin syndroomaa sairastavien tyttöjen ja perheiden arjessa. Opinnäytetyön päätavoitteena on lisätä tietoa Turnerin syndroomaan liittyvistä ...
  • Äitien, doulien ja kätilöiden kokemuksia doula-toiminnasta 

   Kirppu, Elisa; Kemppinen, Emilia; Semeri, Aino-Elina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata äitien, kätilöiden sekä vapaaehtoisina doulina toimivien kokemuksia doula-toiminnasta. Tavoitteena oli koota tietoa doula-toimintaa käyttäneiden ja tarjoavien kokemuksista, jotta ...
  • Ärtyvän suolen ruokavaliohoito - kirjallisuuskatsaus 

   Siitonen, Kaisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä ja tuottaa suomenkielistä tietoa ärtyvän suolen oireyhtymästä ja sen ruokavaliohoidosta. Työn tavoitteena oli selvittää, millaisia oireita ärtyvän suolen oireyhtymässä on, kuinka oireita ...
  • Öljyn online-kunnonvalvontalaitteiston hyödyt TU7:n öljykierrossa 

   Holopainen, Elias (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin öljyn online-kunnonvalvontalaitteistojen hyötyjä höyryturbiini 7:n kiertovoitelu- ja säätö-öljyssä. Työssä otettiin myös selvää tämänhetkisistä öljyjen online-antureista ja –laitteistoista. ...
  • Öljynsuodatinpuristimen suunnittelu 

   Pietilä, Ari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä työssä suunnitellaan kone, jolla käytetyt moottorien öljynsuodattimet saadaan puristettua pienempään tilaan. Työ aloitettiin määrittelemällä laitteen tarvittavat mitat ja kapasiteetti. Tämä suo-ritettiin tutkimalla ...