- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 1502-1521 / 3696

  • Kylpyhuone-elementin ja paikallatehdyn kylpyhuoneen kustannusvertailu 

   Myyrä, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on vertailla kylpyhuone-elementtejä ja paikallatehtyjä kylpyhuoneita. Tarkoituksena on selvittää, kumpi toteutustapa olisi kokonaistaloudellisesti edullisempi tapa toteuttaa kylpyhuoneet. Opinnäytetyön ...
  • Kylpyhuoneiden vauriot ja niiden ehkäiseminen 

   Otranen, Henri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kerrostalon kylpyhuoneen käyttövaiheessa esiintyviä vaurioita. Työssä keskityttiin tutkimaan vaurioon johtaneita syitä ja mahdollisia korjaustapoja vaurion korjaamiseen. Tutkimusten ...
  • Kylpylämatkailua Etelä-Karjalassa ennen ja nyt 

   Pitko, Marjukka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Etelä-Karjalan alueen kylpylämatkailun perinne näkyy tämän päivän kylpylöiden toiminnassa ja tarjonnassa. Hyödyntävätkö alueella toimivat kylpylät kylpyläperinteitä ...
  • Kylpyläpalveluiden toimivuus liikuntarajoitteisen asiakkaan näkökulmasta 

   Siekkeli, Satu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aihe oli kylpyläpalveluiden toimivuus liikuntarajoitteisen asiakkaan näkökulmasta. Työn tavoitteena oli selvittää liikuntarajoitteisten asiakkaiden mielipiteitä sujuvasta ja miellyttävästä kylpyläkokemuksesta ...
  • Kymecon Oy urakkatarjouslaskenta- ja kustannusseurantajärjestelmän toiminnallinen määrittely 

   Maarnela, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli toiminnallinen määrittely Kymecon Oy nimiselle yritykselle urakkatarjouslaskenta- ja kustannusseurantajärjestelmästä. Järjestelmää toteutettiin ketterää menetelmää käyttäen, ja toiminnallinen ...
  • Kymen Seudun Osuuskaupan matkailu- ja ravitsemistoimialan työvuorosuunnittelun nykytila 

   Hanén, Marika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä on Kymen Seudun Osuuskaupan matkailu- ja ravitsemistoimialan tämän hetkisen työvuorosuunnittelun tila. Työvuorosuunnittelu liittyy yrityksen henkilöstöjohtamiseen. ...
  • Kymenlaakson partiopiirin jäsenrekisteri 

   Suomela, Ilari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin, määriteltiin ja toteutettiin Kymenlaakson partiopiirille uusi web-pohjainen jäsenrekisteri. Partiopiirin nykyisin käyttämä jäsenrekisteri ei tarjoa partiopiirille kaikkia haluttuja ...
  • Kymälahden ekoalue 

   Karjalainen, Ulla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Hankkeen tavoitteena oli selvittää, että miten asemakaavavaiheen suunnittelulla saadaan tuotettua ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen mukainen pientaloalue. Opinnäytetyön tutkimus- ja taustatyö tehtiin ...
  • Kynnyskysymys asuinkerrostalon tuotannossa 2018 

   Forselius, Aki (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selventää kynnyksiin tulleita muutoksia 1.1.2018 voimaan astuneen valtionneuvoston asetuksen rakennuksen esteettömyydestä 241/2017 mukaan. Opinnäytetyön toimeksiantajana on toiminut ...
  • Kyse ei ole vain eläimestä tai ihmisestä 

   Mattila, Nina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä kirjallisessa osuudessa tutkitaan ihmisen ja eläinten, varsinkin nauta-karjan, välistä vuorovaikutusta, sekä pohditaan määrittääkö mahdollisesti myös jokin kolmas osapuoli tuota suhdetta. Mikä on rahan vaikutus ...
  • Käpyjenkeruukone 

   Kampe, Hans (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä pyrittiin suunnittelemaan ja valmistamaan keruulaitteisto kuusen- ja männynkävyille. Työssä keskityttiin UPM:n keksimän keruumenetelmän kehittämiseen sekä sen pohjalta valmistetun prototyypin ...
  • Käsi Kädessä -seminaari liikkumisen terveyshyödyistä 

   Mänttäri, Minna; Suoknuuti, Susanne (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa päätöstapahtuma kolmen vuoden mittaiselle Käsi Kädessä -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena oli terveyden edistäminen ja osallistumismahdollisuuksien tukeminen ...
  • Käsi kädessä- Sosiaalisten tukiverkostojen merkitys maahanmuuttajien sopeutumisessa 

   Kiander, Katja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Imatralla asuvien venäläisten ja virolaisten maahanmuuttajien sosiaalista tukiverkostoa. Opinnäytetyössä selvitettiin sitä, millainen sosiaalinen tukiverkosto maahanmuuttajilla on ...
  • Käsillä hengittäen 

   Lehtonen, Saija (2019)
   Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia hengitystä maailmankuvaa muokkaavana kokonaisuutena käsillä tekevän taiteilijan näkökulmasta, ja selvittää, miksi luonnonmateriaalit puhuttelevat ihmisiä. Opinnäytetyö koostuu tästä ...
  • Käsin ladotun aikakausilehtitekstin muuttaminen digitaaliseen muotoon 

   Heikkilä, Riku (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyönä tehtiin selvitys, kuinka ja millä testintunnistusohjelmalla saada toisen maailmansodan aikaiset, käsin ladotut Sotilaspapin aikakauslehdet digitaaliseen muotoon tutkimuskäyttöön. Selvityksessä käytettiin ...
  • Käypä arvo 

   Malinen, Jaana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli käypä arvo yrityksen omaisuuden arvostamisessa tilinpäätöksessä. Tavoitteena oli selvittää, miten käypä arvo määritellään Suomalaisten kirjanpitosäännöksien, kansainvälisten tilinpäätösstandardien ...
  • Käyristymisen hallinta kartongin valmistuksessa ja jatkojalostuksessa 

   Hakkarainen, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin Stora Enson Kaukopään tehtaan kartonkikone 4:lle. Työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka kartonkikone 4:n kalanterikostuttajan vesimäärän vaihtelu vaikuttaa ekstruusiopäällystetyn kartongin ...
  • Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet vuokratyössä 

   Savolainen, Petri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella vuokratyövoiman käyttöön liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia lähinnä käyttäjäyrityksen näkökulmasta. Tarkastelun kohteina ovat erityisesti käyttäjäyritystä velvoittavat ...
  • Käyttötarkoituksen muutosprojekti työnjohdon näkökulmasta : Case: Kiinteistö Oy Köydenpunoja 

   Wikström, John (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään rakennuksen käyttötarkoituksen muutosprojektia työnjohdon näkökulmasta. Opinnäytetyössä käsitellään myös rakennuksen käyttötarkoituksen valintaa, rakennussuojelun vaikutusta työnjohtami ...
  • Käytännön keinot kuntouttavaan työotteeseen hoitajien näkökulmasta – Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Seppänen, Johanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää käytännön keinoja kuntouttavaan hoitotyöhön hoitajien näkökulmasta. Tavoitteena oli tuoda tiivistettyyn muotoon niitä keinoja ja tapoja, joita hoitajat toteuttavat jokapäiväisessä ...