Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1718-1737 / 3694

  • Luovutusajan menettelytapaohje rakennuttajalle 

   Vepsä, Lasse-Valtteri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opinnäytetyön tilaajalle luovutus- ja vastaanottovaiheita koskeva menettelytapaohje. Ensisijaisesti opinnäytetyön tutkinnan kohteena olivat tilaajaa koskevat rakennuttajatehtävät. ...
  • Luukudoksen ja osteoporoosin kuvantamismenetelmät : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Suikkanen, Sara; Tuosa, Johanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä osteoporoosin kuvantamismenetelmiä on käytössä Suomessa ja maailmalla. Työ tehtiin Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle, ja se toteutettiin systemaattisena ...
  • Luumäen ja Savitaipaleen ikäihmisten osallisuuden ja toimijuuden edistäminen 

   Pärssinen, Katja; Lindström, Piia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä kevään 2014 – kevään 2015 aikana. Luumäen ja Savitaipaleen kunnissa oli vuoden 2014 aikana Tuuttaks työ -hanke, jolla pyrittiin saamaan kuntien ikäihmiset käyttämään olemassa ...
  • Lyhyt perehdytys tilintarkastusalalle pyrkiville opiskelijoille 

   Kyllönen, Svetlana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän työn tavoitteena on selvittää alalle pyrkiville opiskelijoille HTM- ja KHT tutkintojen sisällöt ja antaa kuva tilintarkastusalan tämänhetkisestä tilanteesta sekä tulevista muutoksista. Oppinäytetyössä pyritään ...
  • Lähestymiskielto turvaamistoimena 

   Hietamies, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lainsäädännön keinot suojata uhria väkivallalta ja sen uhalta olivat rajalliset ennen lähestymiskieltoa koskevan lain voimaantuloa. Lähestymiskieltoa koskevalla lainsäädännöllä on tarkoitus parantaa rikoksen uhrin asemaa ...
  • Lähetää tonne mettää : luonto työhyvinvoinnin tukena 

   Hyrkäs, Mira; Kailio, Emma (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työhyvinvointia luontomenetelmiä hyödyntäen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten luontoa voi hyödyntää työhyvinvoinnissa ja tukevatko luontomenetelmät työhyvinvointia. ...
  • Lähiliikuntapaikan rakentaminen 

   Moisio, Heidi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitys lähiliikuntapaikkojen rakentamisesta. Aluksi määriteltiin lähiliikuntapaikka: kenelle se on tarkoitettu ja mitä se sisältää. Sitten perehdyttiin lähiliikuntapaikan ...
  • Lähimaksaminen ja sen turvallisuus 

   Kokko, Taru (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lähimaksamista, sen tekniikkaa ja turvallisuutta. Tavoitteena oli lisäksi tutkia lähimaksamisen etuja ja riskejä sekä vaatimuksia kauppiaalta sekä käytettävältä laitteistolta ...
  • Lähinaapuri kehitysvammaisten asukkaiden osallisuuden tukena 

   Karhu, Emilia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) alueen lähinaapuri -mallin toimivuutta talossa asuvien asukkaiden ja Eksoten työntekijöiden näkökulmasta. Selvityksessä ...
  • Lähiomaisensa menettäneen lapsen suru ja surussa tukeminen : Itseopiskelumateriaali opiskelijoille 

   Kemppi, Emilia; Takkunen, Noora; Wallenius, Elina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli koota kattava itseopiskelumateriaali lähiomaisensa menettäneen lapsen surusta ja surussa tukemisesta Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. ...
  • Lämpökuvaus sähkökunnossapidossa 

   Suomalainen, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sähköturvallisuuslain mukaan sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava laitteiden kunnosta. Yksi tehtävän hoidossa apuna käytettävistä keinoista on lämpökuvaus. Nykyaikaiset lämpökamerat ovat pieniä ja helppokäyttöisiä, ...
  • Lääkehoidon perehdytyskansio uusille sairaanhoitajille Kymenlaakson keskussairaalan osasto 5 B:lle 

   Vuorela, Pia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota selkeä ja käyttökelpoinen lääkehoidon perehdytyskansio Kymenlaakson keskussairaalan osasto 5 B:n uusille sairaanhoitajille. Perehdytyskansio toimii osana uuden sairaanhoitajan ...
  • Lääkehoito osana potilaiden motivaatiota päihdekatkaisuhoidossa 

   Lanki, Jenna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Lääkehoito on tärkeä päihdekuntoutusta tukeva menetelmä. Oikein valitun ja ajoitetun lääkehoidon tarjoaminen katkaisuhoidossa voi parhaimmillaan lievittää vieroitusoireita niin, että potilas saa tilaa muille motivaatiota ...
  • Lääkeresistentin tuberkuloosin torjunta - paluu menneisyyteen? 

   Suninen, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten tuberkuloosia torjutaan tänä päivänä ja mitä ongelmia lääkeresistenttien tuberkuloosikantojen lisääntyminen tuo tähän torjuntatyöhön. Tavoitteena oli tuottaa tietoa ...
  • Lääkityspoikkeamista oppiminen 

   Valassaari, Satu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena oli analysoida lääkityspoikkeamien syitä ja etsiä yhdessä kuuden vanhustenhoidon yksikön henkilökunnan kanssa toteutettavia keinoja poikkeamien vähentämiseksi. Tutkimuksellisen ...
  • Lääkkeettömät kivunhoitomenetelmät kroonisen kivun hoidossa 

   Näivä, Satu; Rantalainen, Niina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselytutkimuksen avulla, olivatko Etelä-Karjalan kipupoliklinikan potilaat käyttäneet lääkkeettömiä kivunhoitomenetelmiä kroonisen kipunsa hoidossa ja mistä menetelmistä oli ollut ...
  • Lääkäreiden kokemuksia saattohoidosta erikoissairaanhoidossa 

   Kaita, Tiina; Tiainen, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata erikoissairaanhoidon lääkäreiden kokemuksia saattohoidosta ja sen kehittämisestä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa saattohoidon kehittämiseen ja saattohoitoon liittyvän yhteistyön ...
  • Lääkäri—hoitaja-työparimalli Luumäen terveysasemalla 

   Ristola, Helena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata lääkäri—hoitaja-työparimallin käyttöönottoa terveysasemalla sekä selvittää sitä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Tutkimuksessa olivat mukana Luumäen terveysaseman avoterveydenhuollon ...
  • Löysin linnun 

   Tikkinen, Pirjo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   ”Löysin linnun” on installaatio, joka koostuu valkoisista siipimäisistä keramiikkaveistoksista ja keramiikalle vedostetuista valokuvista. Teoksellaan taiteilija pyrkii välittämään katsojalle kokemansa luontokokemuksen. ...
  • Löytöretkellä venäjän kieleen - Itä-Suomen koulun esiopetus 

   Hänninen, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää syitä siihen, miksi vanhemmat valitsevat lapselleen esiopetuspaikaksi Itä-Suomen koulun ja mitä odotuksia heillä on Itä-Suomen koulun esiopetusta kohtaan. Tavoitteena oli ...