Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1758-1777 / 3694

  • Maatilan sukupolvenvaihdos 

   Vidman, Jenna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin maatilan sukupolvenvaihdoksen toteuttamista. Aihetta käsittelin luopujan ja jatkajan näkökulmasta. Työn tavoitteena oli saada koottua keskeiset osa-alueet, jotka jatkajan ja luopuja tulee ...
  • Maatilan sähköinen kuntokartoitus 

   Ralli, Tuomas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn aiheena on maatilan sähköinen kuntokartoitus. Tutkimuksen kohteena oli Heikki ja Paula Rallin omistama maatila. Työ aloitettiin hankkimalla tietoa käsitteestä kuntokartoitus ja sähköinen kuntokartoitus. Sähköisellä ...
  • Maatilayrityksen yhtiöittämisen esiselvitys : Case X 

   Ihalainen, Jutta; Suutari, Riikka (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona suomalaiselle maatilayritykselle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyseisen maatilayrityksen yhtiöittämistä toimintamuodon muutoksena niin kannattavuuden, vastuiden ja ...
  • MAG-hitsauksen käyttöönotto merivesiputkille Loviisan voimalaitoksella 

   Aus, Gerli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada aikaan uusi hitsausohje Loviisan ydinvoimalaitokselle merivesiputkien hitsausta varten. Laitoksella on käytössä TIG- ja puikkohitsaus, ja haluttiin saada käyttöön myös MAG-hitsaus. ...
  • Magnesiumsulfaatin käyttöönotto kuitulinjalla 

   Kokki, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää magnesiumsulfaatin vaikutus mäntysellun valkaisussa sekä optimoida valkaisun magnesiumsulfaatin sekä vetyperoksidin kemikaaliannokset Stora-Enson Imatran kaukopään Valkaisu ...
  • Mahlan säilyvyyden parantaminen 

   Järvinen, Lilli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö tehtiin Mahla Naturelle Joutsenoon. Työssä tutkittiin ja etsittiin tietoa, mitä eri käsittelymenetelmiä mahlalle on ja mikä niistä olisi paras vaihtoehto. Työssä tarkasteltiin myös mitkä ovat parhaat ...
  • Mailakätisyyden yhteys salibandynpelaajien keskivartalon ja yläraajojen lihastasapainoon 

   Mykrä, Anna-Sofia; Talastie, Ira-Janna (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella symmetristen ja epäsymmetristen lajien edustajien keskivartalon ja yläraajojen lihastasapainoa. Opinnäytetyössä selvitettiin oikean ja vasemman puolen eroja sekä ryhmien ...
  • Maineen vaikutus yritysten toiminnalle - Case: Botnia Joutseno 

   Stranius, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli mainetutkimus Botnian Joutsenon tehtaalle. Toimeksiantajana toimi Botnia, ja mainetutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen maine Botnialla on tehdaspaikkakunnan asukkaiden keskuudessa. ...
  • Mainoskampanjan vaikutus, Case: Hertz 

   Kuusela, Mia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutkia markkinointikampanjan vaikutusta yrityksen tunnettuuteen. Yhteistyöyrityksenä työssä toimi autovuokraamo Hertzin paikallinen yrittäjä AR-Rent Oy ja ohjaavana opettajana markkinoinnin ...
  • Mainostoimisto sisäisen toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen 

   Valkeila, Pasi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on mainostoimiston verkkopohjaisen projekti- ja tehtävähallintajärjestelmän kehittäminen vastaamaan toimiston uusia kasvaneita tavoitteita. Projektin tilaajana on lappeenrantalainen mainostoimisto ...
  • Maintenance of Configuration Management System 

   Nezbeda, Josef (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The objective of this thesis is to find way of ideal maintenance of Configuration Management System (CMS) to be able to work without unplanned breaks. This system is based on the Information Technology Infrastructure Library ...
  • Majoitusalalla toimivien suomalaisyritysten kilpailuetuja ja strategisia erilaistumismahdollisuuksia Aurinkorannikolla 

   Pesari, Anne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia kilpailuetuja Aurinkorannikolla toimivilla suomalaisilla majoitusalan yrityksillä on. Lisäksi haluttiin selvittää, millä tavoin ne pystyvät positiivisesti erottumaan ...
  • Majoitusliikkeiden markkinoinnin menestyksekkäimmät keinot Facebookissa 

   Myllärinen, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia majoitusliikkeiden markkinointia Facebookissa. Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään ilmaisen markkinoinnin eri keinot yritykselle Facebookin-sivustoilla sekä tutkimaan mitkä ...
  • Majoituspakettien kehittäminen Lappeenrannan Kylpylälle 

   Jalkanen, Marika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Lappeenrannan Kylpylän asiakaskuntaa ja kehittää asiakaslähtöisesti majoituspakettiehdotelmia Lappeenrannan Kylpylälle. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin palvelumuotoilua, ...
  • Majoitustoiminnan yhdistäminen ravintolatoimintaan, case: Cafe Köket 

   Ihonen, Mira (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää majoitustoiminnan ja muutosjohtamisen perusteita. Opinnäytetyö toteutettiin yhdessä Helsingin Köökki Oy:n, eli Cafe Köketin kanssa, ja perustui heidän toimialan laajennukseen. ...
  • MakiSan Oy:n liiketoimintasuunnitelma 

   Melto, Simo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena on liiketoimintasuunnitelman laatiminen oman yrityksen perustamista varten. Yrityksen nimeksi tulee MakiSan Oy. Se toimii ravintola-alalla ollen Lappeenrannan ainut japanilainen ravintola. Yrityksen ...
  • Maksuhäiriöt, niiden syntyminen sekä seuraukset nuoren elämässä 

   Viitala, Johanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten maksuhäiriöt syntyvät ja miten ne vaikuttavat nuoren elämään. Tarkoituksena oli lisäksi perehtyä siihen, miten pitkään merkinnät säilyvät henkilön luottotiedoissa. Työn ...
  • Maksuliikenteen riskit ja toiminnan kehittäminen palvelukeskusnäkökulmasta 

   Lipsanen, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön toimeksiantajayritys Saimaan talous ja tieto Oy on vuonna 2009 toimintansa aloittanut taloushallintoon ja tietohallintoon erikoistunut palvelukeskus Lappeenrannassa. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, ...
  • Maksupalvelulain voimaansaattamisen vaikutukset 

   Mentula, Senja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön keskeisenä aiheena oli maksupalvelulaki ja sen voimaansaattamisen vaikutukset. Tavoitteena oli tutustua kattavasti SEPAn eli yhtenäisen euromaksualueen oikeudelliseksi kehykseksi annettuun maksupalveludirektiiviin ...
  • Mallipohjainen tiivistäminen väylähankkeilla 

   Valkonen, Aleksi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään mallipohjaisen tiivistysmenetelmän periaatteita, toimintatapaa ja eroja perinteiseen tiivistämiseen. Työn tavoitteena oli kuvailla mallipohjaisen tiivistämisen toimintaa ja käyttökohteita ...