- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

  • Asunnon koon vaikutus rakennuskustannuksiin yksiportaisessa kerrostalossa 

   Pekkanen, Joni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka asunnon koko vaikuttaa rakennuskustannuksiin yksiportaisessa kerrostalossa. Työn tilaajana oli Lemminkäinen Talo Oy ja työ perustuu Lemminkäisen omaperusteiseen ...
  • Asunnottomuutta kohtaavien työntekijöiden näkemyksiä asunnottomuuteen liittyvistä kustannuksista Lappeenrannassa 

   Erkamo, Roosa; Takala, Nea (2019)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, millaisia näkemyksiä työntekijöillä on asunnottomuuden aiheuttamista kustannuksista Lappeenrannan alueella ja miten heidän mukaansa asunnottomuuden aiheuttamiin kustannuksiin pystytään vaikuttamaan. ...
  • Asunto-osakeyhtiön laskelmat, case: REIM Lappeenranta Oy 

   Turunen, Tiia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin asunto-osakeyhtiön laskelmia. Työn tavoitteena oli saada kokonaiskuva isännöitsijätoimisto REIM Lappeenranta Oy:n laskelmista. Opinnäytetyössä keskityttiin erityisesti kohdeyrityksen ...
  • Asunto-osakeyhtiön tilintarkastusaineisto 

   Konka, Annina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on asunto-osakeyhtiön tilintarkastus yhtiön näkökul-masta. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitä aineistoa tilintarkastaja tarvitsee suorittaakseen asunto-osakeyhtiön tilintarkastuksen, sekä ...
  • Asunto-osakkeen arvo osana asunto-osakeyhtiön strategista johtamista 

   Saira, Miia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena on asunto-osakkeen arvo asunto-osakeyhtiön strategisessa johtamisessa. Asunto-osakkeen arvo määritellään tutkimuksessa asuntokysyntään vaikuttavien tekijöiden avulla ja arvon määritteenä käytetään ...
  • Asuntokohteen luovutusprosessi 

   Mutka, Jouni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössäni kartoitin asuntokohteen luovutusprosessin aikaisia toimenpiteitä sekä sitä kuinka saavutetaan määräysten ja ohjeiden mukainen asuntokohteen luovutus. Luovutusprosessin eri toimintojen sisältö ja ...
  • Asuntolainan muutokset Etelä-Karjalan Säästöpankissa rakennusprojektin edetessä 

   Kallio, Sanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät aiheuttavat lisälainantarpeen omakotitalorakentajien asuntolainoissa Etelä-Karjalan Säästöpankissa. Opinnäytetyö koostuu teoria- ja empiriaosuudesta. Teoriaosuus ...
  • Asuntolainayhteydenotot eri palvelukanavissa Etelä-Karjalan Säästöpankissa 

   Hallikainen, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Etelä-Karjalan Säästöpankkiin tulevia uusiin asuntolainoihin liittyviä yhteydenottoja. Kahden kuukauden pituisella seurantajaksolla seurattiin kolmen eri palvelukanavan eli Internet-pankin, ...
  • Asuntosijoittajan opas asunto-osakeyhtiön valintaan 

   Metso, Annika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Asuntosijoittaminen on yleistynyt sijoitusmuotona. Yhä useammat ihmiset haluavat sijoittaa asuntoihin. Tämä opinnäytetyö tutkii kysymystä: millainen on hyvä asunto-osakeyhtiö asuntosijoittajalle? Opinnäytetyössä selvitetään ...
  • Asuntosijoittaminen Lappeenrannassa 

   Pettinen, Sini (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä asuntosijoittamisen perusteisiin sekä asuntosijoittamiseen erityisesti Lappeenrannassa. Asuntosijoittaminen on nykypäivänä hyvin yleinen sijoitusmuoto. Käytännössä se tarkoittaa asunnon ...
  • Asuntosijoittamisen rahoitus 

   Tuominen, Maija (2019)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat asuntosijoituksen rahoitukseen ja miten ne vaikuttavat siihen. Rahoituksen vaikuttavia tekijöitä käsiteltiin yleiselle tasolla, jonka jälkeen tutkittiin ...
  • Asuntosijoitus Varkaudessa 

   Kinnunen, Juuso (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö käsittelee asuntosijoittamista Varkaudessa. Opinnäytetyö on kirjoitettu syksyn 2017 ja syksyn 2018 välisenä aikana. Syitä tämän aiheen valitsemiselle ovat pienen paikkakunnan tarjoamat mahdollisuudet ...
  • Attracting Generation Z to apply to job vacancies in Lappeenranta 

   Altun, Berivan (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The objective of this study was to discover what companies in Lappeenranta do to attract more Generation Z employees to their job vacancies. Additionally, the study aimed at finding out how the companies have changed their ...
  • Audio-albumin luomisprosessi ja sen digitaalinen julkaisu 

   Kuusisto, Petteri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöstäni suurin osa on käytetty rauhallista ambient-musiikkia sisältävän audio-CD:n säveltämiseen, nauhoittamiseen, miksaamiseen, masteroimiseen sekä julkaisuun. Työn tein omassa kotistudiossani opiskelujeni ohessa. ...
  • Audiovisuaalinen esitys, Aalto Terassin ja Newport Imatran liiketoimintojen käynnistämisestä 

   Hirvonen, Herkko; Sarén, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin kahden erilaisen yrityksen yhteistyötä ja –toimintaa näiden ensimmäisenä toimikautena: satamaoperaattorina Imatran vierasvenesatamassa Lammassaaressa toiminutta Newport Imatraa ja tämän kanssa ...
  • Augmented reality packaging in food & beverages industry 

   Konopelko, Mariia (2019)
   The purpose of the study was to describe and analyse the concept of augmented reality packaging and to justify that it is an effective marketing communication tool that can be used to increase the attractiveness of the ...
  • Auringon ja Kuun tarina : Tunnetaitopeli nuorille 

   Korhonen, Liisa; Vento, Liisa (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yhteistyössä nuorten kanssa tunnetaitoja tukeva korttipeli, jota voi käyttää myös menetelmän omaisesti. Opinnäytetyön tavoitteena oli tukea nuorten tunneosaamista, erityisesti ...
  • Aurinkopaneelien maateline 

   Punkkinen, Teppo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella GreenEnergy Finland Oy:lle aurinkopaneelien maateline. Työssä käydään läpi tuulikuormien määritys eurokoodin SFS-EN 1991-1-4 mukaan ja lumikuorman määritys eurokoodin SFS-EN 1991-1-3 ...
  • Aurinkotuulet 

   Tuominen, Suvi-Kukka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Lopputyö ”Aurinkotuulet” koostuu kuudesta valokuvasta, jotka on kehitetty vaihtoehtoisella menetelmällä. Kuvat ovat maisemakuvia, ja niissä esiintyy erilaisia kehityksessä ilmenneitä värejä ja häiriöitä. Kirjallisessa ...
  • Autismikirjon lapsi varhaiskasvatuksessa henkilökunnan tuen ja tiedon tarve 

   Henttonen, Kaisa; Haikala, Eija; Rosenholm, Mareena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Yhä useammin päiväkodin työntekijä kohtaa päivittäisessä työssään autismikirjon lapsia sekä lapsia, joilla on autismikirjoon viittaavia piirteitä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, millaista tukea ...