Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • Autististen piirteiden yhteys kommunikaation riskitekijöihin 

   Sivén, Silva (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota lastenneuvolan terveydenhoitajille tietoa kommunikaatiovaikeuksien varhaisista piirteistä ja niiden yhteydestä kielenkehityksen pulmiin ja laajempiin kehityksen häiriöihin kuten ...
  • Auto-Killan asiakkuudenhallinnan tehostaminen AKSales-ohjelman käyttöastetta lisäämällä 

   Toiviainen, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Asiakkuudenhallintajärjestelmän tehokas käyttö on nykyisessä liikemaailmassa äärimmäisen tärkeää. Asiakkuudenhallintaohjelmien käyttöönotto yrityksissä on usein epäonnistunut joko osittain tai kokonaan. Tämän opinnäytetyön ...
  • Autodesk Robot Structural Analysis -ohjelmiston käyttöönotto suunnittelutoimistossa 

   Huotari, Petri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Lujuuslaskenta kuuluu rakennesuunnittelun perustehtäviin ja sen tavoitteena ratkaista rakenteen siirtymätilakenttä, muodonmuutostilakenttä ja jännitystila-kenttä annettujen kuormitusten ja tuentatavan perusteella. Lineaarisen ...
  • Autokaluston eri hankintatapojen vaikutukset tilinpäätöksiin 

   Kärkkäinen, Julia (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten yritysten tilinpäätöksiin vaikuttaa tapa, jolla autokalustoa hankitaan. Tutkimuksessa tutkittiin suoran oston, autorahoituksen ja rahoitusleasingin vaikutuksia tilinpäätökseen. ...
  • AUTOMAATTISEN PALOILMOITTIMEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN 

   Seppänen, Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin paloilmoitinjärjestelmien asennusta, suunnittelua ja dokumentointia koskeviin ohjeisiin ja määräyksiin. Lyhyesti käsitellään myös paloilmoitinjärjestelmän toteutusprosessia, käyttöönottoa ...
  • Automated production line of detergents 

   Rumiantcev, Roman (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The main aim of this study was to identify and analyze the constraints which occur while designing a production line and to develop a production line for detergents which would fulfill both the constraints and the requests ...
  • Automobile Transmission Design 

   Ma, Ming (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   The topic of this project is a design of transmissions for a medium-size truck. The adoption of suitable designs and layout enables the effective utilization of engine to improve the truck's motility and economy. The ...
  • Auton takuuprosessi Auto - Bernerillä 

   Sihvo, Sami (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäyteyön tarkoituksena on tehdä Auto - Bernerille takuukäsittelijän takuukäsikirja ja sen prosessikuvaus kokonaisuudessaan, eli kaikki työvaiheet asiakkaan ensikontaktista takuuanomuksen hyväksyntään saakka. Takuukirjassa ...
  • Autonkuljettajien ammattipätevyysdirektiivin vaatimukset ja vaikutukset autonkuljettajien koulutukseen ja työllisyyteen 

   Kotti, Iia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tutustua vuonna 2007 voimaan astuneeseen ammattikuljettajien ammattipätevyyslain vaatimuksiin ja vaikutuksiin tiekuljetusalan koulutukseen ja työllisyyteen. Laki pohjautuu Euroopan parlamentin ...
  • Autonomisen työvuorosuunnittelun käyttöönotto 

   Varis, Johanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena oli kehittää työvuorosuunnittelua Eksoten Hoivan toimintayksikössä. Tavoitteena oli ottaa käyttöön autonominen työvuorosuunnittelu tehostetun palveluasumisen yksikössä ja tukea ...
  • Autoverkkokauppa Suomessa 

   Käyhty, Kristian (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin autoverkkokauppaa Suomessa. Työn tarkoituksena oli tehdä kattava selvitys autoverkkokaupasta ja siihen sovellettavasta lainsäädännöstä Suomessa. Tutkimus toteutettiin teoriapainotteisena ...
  • Avartamisen verkkokurssi 

   Laine, Ari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Etelä-Karjalan ammattiopistoon metalli-alalle Avarrustekniikan verkko-oppimiskurssi. Oppilaitoksessa on toteutettu joitakin verkkokursseja. Metallialalla koneistuksen perustutkinnossa ...
  • AVH-potilaan asentohoito sairauden akuuttivaiheessa : Esite E-KKS:n neurologian osaston henkilökunnalle 

   Pakarinen, Katja; Silventoinen, Sanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli aivoverenkiertohäiriö (AVH)-potilaan asentohoito sairauden akuuttivaiheessa. Tarkoituksena oli tuottaa esite Etelä-Karjalan keskussairaalan neurologian osastolle AVH-potilaan asentohoidosta. ...
  • AVH-potilaan kotiutuminen Armilan sairaalan vaativan kuntoutuksen osastolta : - potilaan näkökulma 

   Järveläinen, Hanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata AVH-potilaiden kotiutumisen onnistumista Armilan sairaalan vaativan kuntoutuksen osastolta kotiutuneiden potilaiden näkökulmasta. Tutkimuskysymysten avulla selvitettiin kotiutuneiden ...
  • Aviaries 

   Tarkka, Jaakko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön taiteellinen osuus on installaatioista ja graafisista kuvista muodostuva yhtenäinen teoskokonaisuus. Kokonaisuus esitettiin jaettuna kahteen osaan ja paikkaan, yhteiseen opinnäytetyönäyttelyyn Imatran ...
  • Avioliiton ja avoliiton väliset eroavaisuudet 

   Massinen, Miitta (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin perheoikeudellisena kysymyksenä avioliiton ja avoliiton välisiä juridisia eroavaisuuksia. Tutkimuksen tarkoituksena oli käydä läpi avio- ja avoliittojen välistä sääntelyä ja vertailla tätä ...
  • Avoimet varhaiskasvatuspalvelut Ruokolahdella ja Imatralla : opas lapsiperheille 

   Hatakka, Nea; Lappalainen, Tuutikki (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kerätä tietoa Ruokolahden ja Imatran alueen avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Tarkoituksenamme oli tuottaa kerätystä tiedosta opas alueen avoimista varhaiskasvatuspalveluista seurakunnan ...
  • Avoin ohjelmistoprojekti liiketoiminnan asiantuntijan silmin 

   Kohvakka, Juha (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä syvennytään avoimen ohjelmistonkehitysprojektin toimintaan mm. liike-elämän yritysjohdon, projektityön ja henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Case-projekti OpenTTD on avoimen lähdekoodin peliprojekti, ...
  • Avoin päiväkoti perheiden valintana 

   Lautiainen, Taimi; Vainikka, Titta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää avoimen päiväkodin tärkeyttä lapsiperheiden tukemisessa, syitä avoimen päiväkodin valintaan sekä tyytyväisyyttä avoimen päiväkodin toimintaan. Tarkoituksena oli saada tietoa ...
  • Avopuolisoiden yhteiselämän päättymisen taloudellinen järjestely 

   Rämö, Riitta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Avopuolisoiden omaisuuden järjestely avoliiton päättyessä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää avoliitossa olevien avopuolisoiden yhteiselämän päättymisen jälkeistä taloudellista tilannetta. Huhtikuun alussa 2011 ...