- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 2598-2617 / 3694

  • Ripalaattajärjestelmän kehittäminen parkkitalokonseptissa – ekologinen viitekehys 

   Lipiäinen, Henna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Euroopan unionin jäsenmaille asetetut ilmastostrategian 20-20-20 mukaiset tavoitteet ovat: 1.) kasvihuonepäästöjen vähentäminen 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä, 2.) uusiutuvan energian määrän lisääminen 20 ...
  • Risk analysis and working instructions for concrete industry 

   Sadykov, Lenar (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The aim of the thesis was to estimate work hazards and to analyze work safety risks in order to provide appropriate working instructions for concrete factories and quarries. This work was written in Helsinki, southern ...
  • Risk analysis for a medium-sized company, case Oy Saimaa Terminals Ab 

   Vasenkari, Miikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis attempts to explore how ready-made risk registers can be adapted and utilized in a different risk environment. The thesis was commissioned by Oy Saimaa Terminals Ab and its parent company Steveco Oy. The subject ...
  • Riski koulu-uupumukseen Saimaanharjun yhtenäiskoulun yläasteella 

   Backman, Tiia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kerätä tietoa koulu-uupumuksesta Saimaanharjun yhtenäiskoulun yläasteella. Työssä tutkittiin koettua koulu-uupumusta Saimaanharjun yhtenäiskoulun yläasteikäisten oppilaiden keskuudessa. ...
  • Riskianalyysi kohdeyritykselle 

   Ruokonen, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aihe oli riskianalyysin laatiminen kohdeyritykselle. Työn tavoitteena oli saada selville kohdeyrityksen suurimmat riskit ja antaa niille hallintakeinoja. Viralliset tutkimuskysymykset olivat: Mitä tarkoittavat ...
  • Riskianalyysi uudessa mikroyrityksessä 

   Kemppi, Niina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä riskianalyysi kohdeyritykselle, joka oli opinnäytettä kirjoitettaessa vasta muutaman kuukauden markkinointiyrityksenä toiminut mikroyritys. Riskianalyysin avulla haluttiin selvittää ...
  • Risteilyasiakkaiden ostokäyttäytyminen case: Saimaan Matkaverkko Oy 

   Mononen, Kati (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin yksityisen matkatoimiston, Saimaan Matkaverkko Oy:n risteilyasiakkaiden ostokäyttäytymistä. Yrityksen keskeisimmiksi kärkituotteiksi ovat muodostuneet erilaiset risteilypaketit Viipuriin. Työn ...
  • Ristinolla-robotti 

   Laine, Esa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoite oli toteuttaa Ciros Studio -simulointiohjelmassa toimiva ristinollaa pelaava robotti sekä mallintaa ja tulostaa automaatiolaboratorioon pelialusta Mitsubishi Melfa RV-2AJ-robotille. Lisäksi tavoitteena ...
  • Road Maintenance in Finland and Germany 

   Komulainen, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of this thesis was to study road maintenance, circumstances and methods in two different countries, Finland and Germany. The research was made by comparison. The thesis examined the road networks, traffic ...
  • Road maintenance in Russia and Finland 

   Pukhlov, Ivan (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of the research was to compare the approaches in the question of road maintenance in two neighboring countries, Russia and Finland. The information about road classifications, lengths of road networks, traffic ...
  • Role of communication in leading a successful international project 

   Le Bui Ngoc, Anh (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
   The purpose of the research was to find out reasons why communication is highly crucial in successful international project management. Also, it studied the role of the project manager from leadership perspectives, as a ...
  • The Role of Diversity Management in Human Resource Management in Hotel Business 

   Tervonen, Katariina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Immigration has increased significantly in Finland during the last years, which can be seen also in the internationalization of the workforce. The objective of this research-based thesis was to understand the importance, ...
  • ROOTS AND CONSEQUENCES OF THE EMPLOYEE DISENGAGEMENT PHENOMENON 

   Heikkeri, Elena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   The subject of this thesis is to explore the phenomenon of employee disengagement. The main aim of this research is to understand the nature of this phenomenon, its roots and consequences, as well as provide a description ...
  • Routimisen ehkäisy ratarakenteessa kuivatusta parantamalla 

   Helaja, Olli-Pekka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Liikenneviraston tilauksesta. Työn tavoitteena on tutkia kuivatuksen parantamisen vaikutuksia routimisen ehkäisyyn. Routimista ja sen ehkäisyä on tutkittu paljon viimeisten vuosien aikana. ...
  • RR-piling to Russian norms and noise barrier foundations 

   Shkolnikov, Mikhail (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   RR-piles are steel piles, which are assembled from parts on the construction site. A noise barrier cassette is a noise screen made of steel and polyester wool. The whole construction is assembled from rolled H-section ...
  • Rullapölyn mittausmenetelmät ja niiden soveltuvuus käytännössä 

   Pöyri, Tomi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden Kaukopään Päällystystehtaan ekstruusiopäällystyskone 5:n pituusleikkurille soveltuvia rullapölyn mittausmenetelmiä sekä niiden soveltuvuutta ...
  • Rullaten Repovedelle - Luontoreitin esteettömyyskartoitus 

   Putkinen, Iina; Ronkainen, Nina; Unelius, Alina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Repoveden kansallispuiston luon-toreitin esteettömyyttä. Opinnäytetyön tehtävinä oli tehdä esteettömyyskartoitus Reporeitille, järjestää testipäivä, josta saadaan käyttäjäkokemuksia ...
  • Runkotöistä tasoitetöihin 

   Turpeinen, Samu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli Varte Oy:n käytännön tarve yhtenäistää työvaiheiden suunnittelua ja toteutusta, jotta tavoitteisiin päästään aikataulu sekä kustannustehokkaasti työturvallisuus huomioiden. Tämän opinnäytetyön ...
  • Ruoka-allergisten lasten vanhempien jaksaminen : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Pulli, Sini (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota olemassa olevaa tietoa siitä, millaisia kokemuksia ruoka-allergisten lasten vanhemmilla on ja kuinka hoitohenkilökunta voi huomioida tämän työssään. Kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ...
  • Ruokakulttuuri ja lähiruoka elämyksellisen hääjuhlatuotteen kehittämisessä 

   Leskinen, Mervi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli kehittää Pubec Oy:n pitopalvelulle valmis ja toimiva malli elämyshäiden järjestämiseksi. Elämyshäiden ruokapalveluiden kehittelyssä paneuduttiin elämyksien syntymisen lisäksi savolais-karjalaiseen ...