Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 2618-2637 / 3694

  • Ruokalistan tuotekehitysprosessin alkuvaiheen toimenpiteet 

   Partanen, Jenni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli ruokalistan tuotekehitysprosessin alkuvaiheen toimenpiteet. Toiminnallinen opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Cafe Restaurant Villipippurin, Etelä- Karjalan osuuskauppa kanssa. Työn tavoitteena oli ...
  • Ruokapalvelunlaadun kehittäminen Ravintola Min´Annissa 

   Heikkinen, Tia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Ravintola Min’Annin asiakkaiden tämänhetkinen mielipide ravintolan ruoasta. Lisäksi haluttiin mielipiteet ravintolasta ja henkilökunnasta. Tavoitteena oli ruokapalvelulaadun ...
  • Ruotsalaisten jääkiekkoseurojen varustehankinnat 

   Pulli, Jere (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä selvitettiin ruotsalaisten jääkiekkoseurojen varustehankintapolitiikkaa sekä päätöksentekoa hankinnoista seurojen sisällä. Työn tarkoituksena oli tuottaa tietoa Ruotsin 1. sekä 2. Divisionin seurojen hankinnoista ...
  • Ruotsin lahjatalojen energiapäivitys 

   Hyvärinen, Henri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn tavoitteena on laatia Ruotsin lahjataloihin periaatteellinen energia- ja ra-kennustekninen viitesuunnitelma. Viitesuunnitelma auttaa ja opastaa talojen omistajia korjaustöiden ajoittamisessa ja suunnittelussa. Ruotsin ...
  • Russia as Destination for International Mobility: Attitudes of Finnish Students and Teaching Staff: Cases Saimaa UAS, Karelia UAS, Kajaani UAS, Lapland UAS 

   Petukhova, Arina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The objective of the study was to find out the attitudes of Finnish students and teaching staff towards going on an international exchange to Russia. The idea was to determine if they generally perceive it positively or ...
  • Russian consumer behavior and factors influencing the purchase decision 

   Lehtinen, Evita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of the research was to examine the behaviour of Russian con-sumers and find out what different factors influence the final purchase decision. The study investigated these factors from the view point of leisure ...
  • Russian Consumer Behavior in Finland 

   Potapova, Eila (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of the thesis is to study consumer behavior of Russian tourists in Finland and to analyze the main factors that are influencing their buying habits. The growing effect of Russians on Finnish market triggered ...
  • Russian Consumer Behavior In South Karelia and Factors Influencing the Purchase Decision 

   Veselov, Andrey (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of this study is to examine particular groups of consumers and their characteristics. The first objective is to gain an understanding on how the purchase decision process is being made from the viewpoint of a ...
  • Russian Golf Profile with the Perspective of Golf Tourism in South East Asia 

   Nikiforova, Tatiana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   The aim of the study was to formulate Russian golf profile and evaluate it from the perspective of golf tourism in South East Asian countries concentrating on five countries: Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines ...
  • Russian Movie Industry on the International Market: Opportunities and Challenges 

   Miasnikova, Valeriia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis was to investigate the current situation of the Russian film industry and to make a research of its possibilities on the international market. The principles of movie marketing and activities of ...
  • Ruuvikuljettimien kuntokartoitus ja kunnossapidon kehittäminen 

   Juvonen, Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on UPM-Kymmenen Kaukaan tehtaan ruuvikuljettimien ennakkohuoltosuunnitelman läpikäyminen ja suunnitelman päivittäminen ajantasalle. Työssä käytetyt tiedot ovat kerätty kenttähaastatteluilla ...
  • Ryhmäliikuntamalli työikäisille sepelvaltimo-operoiduille 

   Sihvonen, Jani; Koponen, Santeri; Poutanen, Joonas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Suomessa sydän- ja verenkiertoelimistönsairaudet ovat naisten ja miesten yleisin kuolinsyy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli pilotoida ryhmäliikuntamalli työikäisille sepelvaltimo-operoiduille henkilöille ja selvittää, miten ...
  • Ryhmämuotoinen fysioterapia ahdas olkapää -oireyhtymän hoidossa 

   Turunen, Kiti; Suoanttila, Mira (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millainen vaikutus ryhmämuotoisella ahdas olkapää -oireyhtymän fysioterapialla on olkapään toimintakykyyn lyhyt- ja pitkäaikaisesti. Yhteistyökumppanina oli Lappeenrannan ...
  • Ryhmämuotoinen päihdekuntoutus : Kollaasivideo Päihdekuntoutumisyksikön asiakkaitten kokemuksista 

   Vihtonen, Elina; Saari-Holm, Milla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Päihdekuntoutumisyksikön asiakkaitten kokemuksia ryhmämuotoisesta päihdekuntoutuksesta. Näitä kokemuksia hyödyntäen toteutettiin päihdekuntoutukseen ...
  • Ryhmämuotoinen toiminta nuorten tunnetaitojen harjoittelun tukena 

   Laurila, Marja; Vanamo, Pirita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, miten ryhmämuotoinen toiminta tukee nuorta tunnetaitojen harjoittelussa. Tätä varten perehdyimme aihepiiriin liittyvään teoriatietoon sekä toteutimme nuorille tunnetaitoryhmän, jota ...
  • Ryhmäperehdytys Eksoten ensihoidon kesätyöntekijöille 

   Pohjonen, Elina; Pohjonen, Marjo; Multanen, Emma (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Etelä-Karjalan sosiaali- ja ter-veyspiirin eli Eksoten ensihoidolle uusi perehdytysmalli - ryhmäperehdytys. Opinnäytetyössä tehtävänä oli suunnitella pilotoitava ryhmäperehdytysmalli, ...
  • Ryhmätapaaminen kouluterveydenhuollossa - Terveydenhoitajien ja kuraattorien kokemuksia ryhmätapaamisesta 

   Näätänen, Heidi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen on ajankohtaista tänä päivänä ja sen eteen tehdään paljon töitä. Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli kuvata Järvenpään kaupungin kouluterveydenhuollon 6. luokan ryhmätapaamisen ...
  • Ryhmätilanne Kaakkois-Suomen Sydänpiirin asiakkaille 

   Vainikka, Annamari; Turku, Rita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella, toteuttaa ja arvioida ryhmätilanne Kaakkois-Suomen Sydänpiirin vertaistukiryhmille. Ver-taistukiryhmät ovat Lappeenrannan työikäisten keskusteluryhmä ja ...
  • Ryhmätuotteiden kehittäminen Punkaharju Resortille 

   Huikko, Suna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantaja Punkaharju Resortin ryhmätuotteita ja niiden avulla luoda mahdollisesti uusia ryhmätuotteita sekä parantaa olemassa olevia ryhmätuotteita. Tavoitteena oli saada ...
  • Ryhmäytymisprosessi ja siihen vaikuttavat tekijät Lastensuojeluyksikkö X:ssä 

   Lenruth, Margareetta; Kalinainen, Emma (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sitä, miten asiakkaiden ryhmäytymisprosessi eteni eräässä vasta perustetussa lastensuojeluyksikössä. Lastensuojeluyksiköstä käytettiin nimeä Lastensuojeluyksikkö X ja myös ...