Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • Betonisten päällystekivien valmistuksessa käytettävän lisäaineen vaikutus kivien laatuun ja kustannuksiin 

   Virsu, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kouvolan Betoni Oy:n betonisissa päällystetuotteissa mahdollisuutta käyttää lisäainetta, joka valmistajan mukaan vaikuttaisi positiivisesti kivien lujuuteen, kestävyyteen ja ...
  • Betonivalun lämpötilan seuranta langattomasti 

   Paajanen, Tommi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tiivistelmä Tommi Paajanen Betonivalun lämpötilan seuranta langattomasti, 27 sivua, 1 liite Saimaan ammattikorkeakoulu, Lappeenranta Tekniikan yksikkö, Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Talonrakennuksen suuntautumi ...
  • BI-raportoinnin ohjekirja, Case: Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) 

   Mattila, Johanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä ohjekirja, jossa kootaan yhteen tärkeimmät Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa ja virastoissa käytettävät raportit, sekä tehdä selkokielinen selvitys, mitä ...
  • Bibliometric study of digital accounting linked with pedagogical view 

   Barashyan, Artem (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of the research was to investigate written scientific articles about digital accounting from the pedagogical perspective in scientific journals during the time frame 2000-2017. The research questions were How ...
  • Big Data in marketing 

   Tykheev, Daniil (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The objective of the study was to look into the concept of big data and find out its application in marketing of clothing retailers. The paper attempted to help in understanding the current state of big data in terms of ...
  • BIM in practice 

   Sharafutdinova, Aliia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The aim of this thesis was to investigate and identify the present status of applying BIM on practice. Nowadays it becomes more and more adapted in the world when in the process of design creates a computer model of the ...
  • BIM standard of an organisation 

   Koppel, Aleksandr (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   This document provides information related to the questions connected to transition of an organization from classic CAD design to Building Information Modeling (BIM). This study describes key aspects that should be covered ...
  • BIM-based design of residential apartment 

   Abramova, Natalia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis was to create a model of the two-level apartment with program Revit Autodesk for company NCC. The apartment is situated in the housing complex Skandi Klubb, which is being built in Saint-Petersburg. ...
  • Biologisen jätevedenpuhdistamon typpitase ja ravinneannostelun optimointi 

   Ruippo, Simo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Sellu- ja paperiteollisuuden jätevedet sisältävät aineita, joilla on korkea biologinen hapenkulutus. Aktiivilietemenetelmä sopii tällaisten jätevesien puhdistamiseen. Aktiivilietelaitoksen ohjaaminen on kuitenkin haasteellista, ...
  • Borrelioosiin sairastuneen arjessa selviytyminen 

   Kosonen, Maarit (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millaisia keinoja borrelioosipotilaat käyttävät selvitäkseen arjen toiminnoissa. Opinnäytetyössäni on teoriaosa ja liitteenä Power Point esitys tuloksista, jonka Suomen Lyme ...
  • Brand Strategy: Company X 

   Kaira, Anastasia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The subject of this thesis was to study current situation of Company X's brand in the local and international market and determine the reasons of their success, and why consumers prefer exactly this brand. The study’s main ...
  • Brand-awareness through marketing on Instagram : An Instagram marketing strategy for ONIMOS clothing 

   Wörfel, Sabrina (2019)
   The subject of this thesis is creating a marketing strategy on Instagram for the case company ONIMOS Clothing in order to create a strong brand that attracts more customers. The main goal is to make the brand popular in ...
  • Brandin yrityskuvan rakentaminen Case: Choco Fashion 

   Airikka, Sonja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella brandin rakentamista ja luoda sen pohjalta kaksi erilaista brandikonseptia, joita vertailemalla pystyttiin tunnistamaan toivotun yrityskuvan muodostumisen ...
  • Branding Implementation of SMEs in Vietnam. : Case: Alpine Creative Ltd. 

   Hoang, Minh Tri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   The objective of this thesis was to examine the branding implementation of SMEs in Vietnam, especially those operating in the B2B market. The theoretical framework was built up by collecting data from academic books, ...
  • Branding Sicily as Gastronomically Attractive Destination, viewed by Kempinski Hotel Giardino di Costanza 

   Kalinina, Anastasia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   The object of the study was to investigate the opportunity of destination brand-ing through the tool of its gastronomy. In order to render concrete to the topic I chose a popular destination – Sicily and Sicilian gastronomy. ...
  • Bringing a Finnish Company to the Russian E-Market 

   Veselova, Victoria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The main objective of the project was to enable a small business case company that is operating in the town of Lappeenranta, Finland, to reach successfully its target segment (Russian consumers) with the help of digital ...
  • Brändin merkitys B2B-liiketoiminnassa : Case: Yritys X 

   Halkola, Julia (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli brändin ja asiakaspolun tutkiminen B2B-liiketoiminnassa. Opinnäytetyö toteutettiin yritykselle X ja tutkimuskohteena oli case-yrityksen asiakkaiden mielikuvat yrityksestä ja sen brändistä ...
  • Brändin merkityssisällön luominen 

   Melkko, Elsa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimeksiantajayritykselle brändin merkityssisältö ja kirkastaa yrityksen jo olemassa olevaa brändiä tuottamalla yrityksen käyttöön brändiopas. Brändioppaaseen kiteytettiin kaikki ...
  • Brändin visuaalisen ilmeen uudistuksen vaikutus brändimielikuvaan : Case X 

   Räihä, Isa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin paikallispankin brändimielikuvaa sekä pankin visuaaliseen ilmeeseen tehtyä muutosta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, vaikuttavatko brändin visuaaliseen ilmeeseen tehdyt muutokset ...
  • Bränditutkimus, Case: Tokmanni Oy 

   Vottonen, Sirja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena on bränditutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää mitä brändi on, mistä se syntyy. Tutkimusongelmana oli selvittää, millainen yrityskuva eli imago Tokmanni Oy:llä on. Millaisia mielikuvia Tokmanni ...