Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 2942-2961 / 3694

  • Sähköinen arkistointi Case: Saimaan talous ja tieto Oy 

   Junnola, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sähköistä arkistointia palkanlaskennan näkökulmasta. Työn tavoitteena oli saada kokoon kattava teoria siitä, kuinka sähköisen arkistoinnin voisi järjestää Saimaan talous ja tieto Oy:ssä. ...
  • Sähköinen arkistointi Lappeenrannan edunvalvonnassa 

   Rissanen, Tiia (2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli sähköinen arkistointi. Työn toimeksiantaja oli Lappeenrannan edunvalvonta, joka tuottaa edunvalvontapalveluja asiakkaille Imatralta, Lappeenrannasta, Lemiltä, Luumäeltä, Parikkalasta, Rautjärveltä, ...
  • Sähköinen laskutus: Case Metehe Oy 

   Kiiski, Anu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä toimeksiantajan aloitteesta sähköisen laskutuksen käyttöönottoon. Tavoitteena oli selvittää case-yritykselle sopivin operaattori verkkolaskujen välitykseen. Tarkoituksena oli myös ...
  • Sähköinen toiminnanohjaus kotihoidossa : Käyttäjien kokemuksia Eksoten alueelta 

   Sorjonen, Niina; Tiainen, Hanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) sähköisen toiminnanohjauksen käyttöönottoa ja käytettävyyttä. Tavoitteena oli selvittää, mitä mieltä kotihoidon työntekijät ovat ...
  • Sähköiseen ostolaskuprosessiin siirtyminen – case Flowrox Oy 

   Tynys, Anniina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten Flowrox Oy:n ostolaskuprosessista saataisiin mahdollisimman tehokas. Lisäksi esiteltiin case-yrityksen ostolaskuprosessin kehitysprojekti. Opinnäytetyön tuloksena syntyi ...
  • Sähköisen arkistoinnin hyödyntäminen sopimushallinnossa : Case Sotek-Säätiö sr 

   Rossi, Olivia (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten kohdeyrityksen sopimusarkisto saadaan kokonaan sähköiseksi ja mitä asioita kohdeyrityksen täytyy huomioida sähköisessä sopimusarkistoinnissa ja miten työskentely on ...
  • Sähköisen asiointipalvelun käyttäjälähtöinen kehittäminen julkishallinnossa : Case: Rakennerahastotietojärjestelmän viranomaisen palvelut 

   Laaninen, Maria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tutkimusongelmana oli, millainen käyttäjäkokemus EU:n rakennerahastoja hallinnoivien välittävien toimielinten rahoittaja- ja maksajaviranomaisille syntyy rakennerahastotietojärjestelmän käyttämisestä ja miten tätä ...
  • Sähköisen hyllynreunaetikettijärjestelmän prototyypin määrittely ja toteutus 

   Vainio, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn aiheena oli sähköisen hyllynreunaetikettijärjestelmän prototyypin määrittely ja toteutus, sekä järjestelmän integrointi taustajärjestelmään. Työn toimeksiantaja oli Logica Oy. Hyllynreunaetiketit ja niiden hallintaan ...
  • Sähköisen ilmoittautumisautomaatin käytettävyystutkimus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä 

   Ekman, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tehdä käytettävyystutkimus Etelä-Karjalan kes-kussairaalan silmä-, kirurgian- ja ortopedianpoliklinikoille tulleesta sähköisestä ilmoittautumisautomaatista. Etelä-Karjalan keskussairaalassa ...
  • Sähköisen opinnäytetyöohjaustyökalun rakentaminen 

   Fennander, Timo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö käsittelee Saimaan ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden käyttöön tulevaa opinnäytetyöohjausjärjestelmää, joka toteutetaan EU:n sosiaalirahaston rahoittamassa Opinnäytetyöklinikka-projektissa, jossa ...
  • Sähköisen palvelutuotteen tuotteistaminen ja myynti 

   Pellinen, Timo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, kuinka uusi sähköinen palvelutuote tulee tuotteistaa, jotta se on helppo ostaa ja myydä. Tuotteistamisprosessissa otettiin huomioon myös myynnilliset asiat. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Sähköisen rakenteisen hoitokertomuksen käyttökokemuksia Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotihoidossa 

   Välimäki, Merja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Etelä-Karjalan sosiaali- ja terve-yspiirin (Eksote) kotihoidon hoitokertomuksen tukikäyttäjien kokemuksia sähköisen rakenteisen kirjaamisen koulutuksista ja käytöstä. Tarkoituksena ...
  • Sähköisiä terveyspalveluita odottaville vanhemmille 

   Järvinen, Reetta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata mistä asioista odottavat vanhemmat etsivät tietoa internetistä raskauteen, synnytykseen ja synnytyksen jälkeiseen aikaan liittyen. Tarkoituksena oli lisäksi selvittää toiveita ...
  • Sähkökeskuksen valmistusprosessi pk-yrityksessä 

   Kinnunen, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään sähkökeskuksen pääasiallisia valmistusvai-heita pk-yrityksessä sekä perehdytään näiden sisältöön. Työ tehtiin toimeksiantona Lahden Keskusvalmistus Oy:lle. Yrityksen päätoimialana on ...
  • Sähkönjakelun kartoitustyökalu 

   Huuhtanen, Marko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää sähköverkoston kartoitustyökalua. Työ on tehty ABB Oy Servicen Lappeenrannan toimipisteeseen vuosina 2009 ja 2010. ABB:n tekemä verkoston kartoitustyökalu on jäänyt kesken-eräiseksi. ...
  • Sähköverkon maakaapeleiden sijaintitietojen hallinta Xcity-paikkatietojärjestelmällä 

   Pöntinen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Lappeenrannan Energiaverkot Oy:lle Tekla Xcity -paikkatietojärjestelmän käyttöönotto. Paikkatietojärjestelmään on tarkoitus viedä kaikki maakaapeleiden ...
  • Säiliösekoittajien kuntokartoitus ja kunnossapidon kehittäminen 

   Nurkka, Mika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena on UPM Kymmene Oyj:n Kaukaan sellutehtaan säiliösekoittajien kuntokartoitus ja kunnossapidon kehittäminen. Työn pohjimmaisena tavoitteena oli kerätä saatavilla olevat tiedot nykyisistä sekoittimista ...
  • Sävelistä arjelle siivet – Joka varhaiskasvattajan musiikkikansio 

   Lempiäinen, Laura; Kauppi, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli 3–6-vuotiaiden lasten musiikkikasvatus varhaiskas-vatuksessa ja sen toteuttaminen päivähoidon arjessa. Tarkoituksena oli kannustaa kasvattajia musiikin käyttöön päivähoidossa. Opinnäytetyön ...
  • Säädettävä hoitotaso 

   Ramu, Teemu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn tarkoituksena on suunnitella koneen huoltoa varten säädettävä hoitotaso. Hoitotasoa aletaan suunnitella, koska laitteen luoksepäästävyydestä halutaan parempi. Myös turvallisuutta halutaan parantaa uuden hoitotason ...
  • Sääsuojaratkaisujen kustannustehokkuus kerrostalorakentamisessa 

   Rikka, Samuel (2019)
   Sääsuojausta käytetään rakennuksen rakennusaikaiseen suojaamiseen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää eri sääsuojausratkaisujen kustannustehokkuutta kerrostalohankkeessa urakoitsijan näkökulmasta. Opinnäytetyö ...