Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3356-3375 / 3694

  • Urheiluseura X:n rahaliikenteen selkeyttäminen 

   Kaipia, Sanni-Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selkeyttää erään urheiluseuran rahaliikennettä. Tavoitteena oli poistaa ongelmia maksusuoritusten kohdistamisessa ja joukkueiden varallisuustilanteiden seuraamisessa. Ongelmat pyrittiin ...
  • Urheiluseuran tilastointijärjestelmä 

   Kauppila, Juha (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyönä suunniteltiin ja toteutettiin tilastointijärjestelmä lappeenrantalaiselle jääpalloseura Veiterälle. Järjestelmään kerätään tietoja edustusjoukkueen otteluista vuosien varrelta, jotta tietoja joukkueen otteista ...
  • Urheiluseuran viestintäsuunnitelma 

   Vesterinen, Jenni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää lappeenrantalaisen jalkapalloseuran PEPO Lappeenranta ry:n viestintää. Tehtävänä oli myös suunnitella seuralle opas viestinnän tueksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa ...
  • Urheilutapahtuman suunnittelu ja laajentaminen, case: IPS Witch Cup 

   Nevalainen, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aihe oli IPS Witch Cup naisten jalkapallotapahtuman laajennusmahdollisuuksien tutkiminen kesän 2013 IPS Witch Cupia varten. Tekijä oli myös mukana kesän 2012 IPS Witch Cupin toteutuksessa ja suunnittelussa. ...
  • Urheiluvammojen ennaltaehkäisy juniorikoripalloilussa 

   Mikkola, Elina; Nevalainen, Miia; Huhta, Sini (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, mitä suomalaiset koripallovalmentajat tietävät urheiluvammoista ja niiden ennaltaehkäisystä, sekä selvittää, kuinka lasten ja nuorten koripallovammoja voidaan ...
  • Urheiluvälineliikkeen tilinpäätösanalyysi 

   Tiainen, Iiro (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tilinpäätösanalyysi Lappeenrannassa toimivasta urheilun ja vapaa-ajan tavaratalosta. Tavoitteena oli selvittää Urheilu-Koskimies Oy:n taloudellinen tila ja sen kehitys valittuna ...
  • Usage of post-tensioned structures in Saint-Petersburg 

   Sulina, Victoria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The study was commissioned by Finnmap Consulting Oy. The purpose of this thesis was to introduce the concept of post-tensioning, applications of post-tensioning, to study calculation stages and calculation programs for ...
  • The Usage of Russian Social Media Marketing Tools for Tourism Companies in South Karelia Region 

   Dostaleva, Maria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of the research was to develop detailed information concerning marketing possibilities in Russian social media channels for the region of South Karelia. The key issue of the theoretical part was a detailed ...
  • Using case based reasoning to support strategic management 

   Amer, Haisam (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Real life practice in management reveals that every company needs a strategic management expert who can help the company to realize its goals, but the market does not have such a number of experts to serve those companies. ...
  • Using of Cross Laminated Timber in Russia 

   Pavlyukovskiy, Alexander (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The purpose of this work was to study a way for the approval of new building materials from Finland in Russia. Also, it is a comparison of calculation conceptions according to SNiP and Eurocode. The subject of this work ...
  • Uudelleen synnyttävän synnytyspelkoisen äidin kohtaaminen neuvolassa 

   Vainikka, Jonna; Korhonen, Johanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata terveydenhoitajien kokemuksia synnytyspelkoisen uudelleen synnyttävän äidin kohtaamisesta äitiysneuvolan asiakkaana. Tavoitteena oli lisätä terveydenhoitajien valmiuksia tunnistaa ...
  • Uudelleensynnyttävien kokemuksia hyvinvointineuvolassa saamastaan tuesta ja neuvonnasta 

   Nurmiainen, Tanja; Kataja-aho, Essi; Luumi, Vilma (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata uudelleensynnyttävien kokemuksia Imatran hyvinvointineuvolan palveluista koskien koko perheen saamaa tukea ja neuvontaa. Neuvolapalveluista tarkasteltiin äitien terveystarkastuksia ...
  • Uuden alkoholilain vaikutukset Etelä-Karjalan anniskeluravintoloihin 

   Laukniemi, Oona; Salakka, Emilia (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka maaliskuussa 2018 voimaan astunut alkoholilaki on vaikuttanut Etelä-Karjalan alueella toimivissa anniskeluravintoloissa sekä kuinka tietoista ravintoloiden asiakaskunta ...
  • Uuden kalliokiviaineksen ottoalueen aloitus 

   Mattila, Toni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tiivistelmä Toni Mattila Uuden kalliokiviaineksen ottoalueen aloitus, 25 sivua Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Infratekniikka Opinnäytetyö 2012 Ohjaajat: ...
  • Uuden myymälän vaikutukset ostokäyttäytymiseen, case: Ruokolahden S-market 

   Korhonen, Riikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn aiheena oli tutkia uuden myymälän vaikutuksia ostokäyttäytymiseen, ja tutkimus tehtiin asiakastyytyväisyyskyselynä Ruokolahden S-marketissa. Työssä esitettiin ensin teoriana, mitä ovat kaupan kilpailukeinot ja ...
  • Uuden omakotitalon sähkösuunnitelma ja energiatehokkaat valinnat 

   Ikonen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on yksityisasiakkaan uuden omakotitalon sähköistyksen suunnittelu. Työn tavoitteena oli toteuttaa rakennuttajan toiveet ja tavoitteet rakennuksen sähköistyksen osalta. Työssä käsitellään lisäksi ...
  • Uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain vaikutukset varhaisen tuen toteutumiseen 

   Lapatto, Mia; Seppälä-Näkki, Tuija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme lähtökohtana on ollut opiskeluhuollon käytännön työn ja toiminnan tutkiminen ja kehittäminen. Opinnäytetyössä kuvaamme opiskeluhuoltotyön muuttumista työtä määrittävän lain muuttuessa. Opinnäytetyön ...
  • Uuden tapahtumakonseptin suunnittelu, Case Suomen Salibandyliitto ry 

   Holopainen, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella uusi tapahtumakonsepti Suo-men salibandyliitto ry:lle. Tapahtumakonseptin tavoitteena oli luoda tapahtuma, joka ottaa huomioon Salibandyliiton kilpasarjojen eri divisioonatasojen ...
  • Uuden teollisuushallin hankesuunnitelma : Case Kevee Oy 

   Karjalainen, Miika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni aiheena oli Kevee Oy:n uuden teollisuushallin hankesuunnitelma. Opinnäytetyö on jaettu kahteen osaan: opinnäytetyöraporttiin sekä Kevee Oy:lle luovutettavaan hankesuunnitelmaan. Opinnäytetyöraportissa käydään ...
  • Uuden tilintarkastuslain muutokset vanhaan verrattuna 

   Ketola, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee vuonna 2007 uusittua tilintarkastuslakia ja sen ympärillä olevia sidostekijöitä. Opinnäytetyössä on kerrottu lakimuutoksista, joita uuteen lakiin tehtiin, ja niihin johtaneet syyt. Suurin ...