Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3368-3387 / 3694

  • Uuden alkoholilain vaikutukset Etelä-Karjalan anniskeluravintoloihin 

   Laukniemi, Oona; Salakka, Emilia (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka maaliskuussa 2018 voimaan astunut alkoholilaki on vaikuttanut Etelä-Karjalan alueella toimivissa anniskeluravintoloissa sekä kuinka tietoista ravintoloiden asiakaskunta ...
  • Uuden kalliokiviaineksen ottoalueen aloitus 

   Mattila, Toni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tiivistelmä Toni Mattila Uuden kalliokiviaineksen ottoalueen aloitus, 25 sivua Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Infratekniikka Opinnäytetyö 2012 Ohjaajat: ...
  • Uuden myymälän vaikutukset ostokäyttäytymiseen, case: Ruokolahden S-market 

   Korhonen, Riikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn aiheena oli tutkia uuden myymälän vaikutuksia ostokäyttäytymiseen, ja tutkimus tehtiin asiakastyytyväisyyskyselynä Ruokolahden S-marketissa. Työssä esitettiin ensin teoriana, mitä ovat kaupan kilpailukeinot ja ...
  • Uuden omakotitalon sähkösuunnitelma ja energiatehokkaat valinnat 

   Ikonen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on yksityisasiakkaan uuden omakotitalon sähköistyksen suunnittelu. Työn tavoitteena oli toteuttaa rakennuttajan toiveet ja tavoitteet rakennuksen sähköistyksen osalta. Työssä käsitellään lisäksi ...
  • Uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain vaikutukset varhaisen tuen toteutumiseen 

   Lapatto, Mia; Seppälä-Näkki, Tuija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme lähtökohtana on ollut opiskeluhuollon käytännön työn ja toiminnan tutkiminen ja kehittäminen. Opinnäytetyössä kuvaamme opiskeluhuoltotyön muuttumista työtä määrittävän lain muuttuessa. Opinnäytetyön ...
  • Uuden tapahtumakonseptin suunnittelu, Case Suomen Salibandyliitto ry 

   Holopainen, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella uusi tapahtumakonsepti Suo-men salibandyliitto ry:lle. Tapahtumakonseptin tavoitteena oli luoda tapahtuma, joka ottaa huomioon Salibandyliiton kilpasarjojen eri divisioonatasojen ...
  • Uuden teollisuushallin hankesuunnitelma : Case Kevee Oy 

   Karjalainen, Miika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni aiheena oli Kevee Oy:n uuden teollisuushallin hankesuunnitelma. Opinnäytetyö on jaettu kahteen osaan: opinnäytetyöraporttiin sekä Kevee Oy:lle luovutettavaan hankesuunnitelmaan. Opinnäytetyöraportissa käydään ...
  • Uuden tilintarkastuslain muutokset vanhaan verrattuna 

   Ketola, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee vuonna 2007 uusittua tilintarkastuslakia ja sen ympärillä olevia sidostekijöitä. Opinnäytetyössä on kerrottu lakimuutoksista, joita uuteen lakiin tehtiin, ja niihin johtaneet syyt. Suurin ...
  • Uuden tuoteryhmän markkinakartoitus Case: Tehdasvalo Oy 

   Suominen, Hanne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, olisiko uudelle navettaolosuhteisiin tarkoitetulle valaisimelle ja valaistusjärjestelmälle kysyntää Suomessa. Työ tehtiin toimeksiantajayrityksen päätöksenteon tueksi. ...
  • Uuden tuotteen soveltuvuus markkinoille, case: tukkikentän hallintajärjestelmä 

   Varpenius, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin uuden tuotteen markkinasoveltuvuutta. Case-yrityksenä oli Finnos Oy ja käsiteltävä tuote oli tukkikentän hallintajärjestelmä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia asiakkaiden ...
  • Uuden työntekijän perehdyttämisopas Visma Services Oy:lle 

   Hiltunen, Milla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä uuden työntekijän perehdyttä-misopas Visma Services Oy:lle. Yrityksellä oli jo ennestään paljon perehdyttä-mismateriaalia ja tarkoituksena oli koota näitä materiaaleja apuna ...
  • Uuden yleisötapahtuman järjestäminen: Case: Luotsi 2010 

   Oksanen, Riku; Matikainen, Toni; Ruokonen, Mikko; Vilkko, Tommi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aihe on Uuden yleisötapahtuman järjestäminen: Case: Luotsi 2010. Tässä opinnäytetyössä käsitellään uuden tapahtuman järjestämiseen liittyviä haasteita, kuten tapahtuman suunnittelua, ...
  • Uuden yritysimagon vahvistaminen asiakaslähtöisesti 

   Tukiainen, Minni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää uuden, aloittavan yritystoiminnan haas-teet paikassa, jossa on toiminut saman alan yritys menneisyydessä. Yrityskuvan muodostumista, edellisen yrityksen maineen vaikutusta ja imagon ...
  • Uudiskohteen hankinnan riskit 

   Toivanen, Erja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Oman kodin ostaminen on yksi elämän tärkeimmistä päätöksistä. Kodin hankinta uudiskohteesta tuntuu turvalliselta ja riskittömältä valinnalta. Hankintapäätös tehdään usein vain myyntidokumenttien perusteella, sillä uudiskohteen ...
  • Uupumusryhmän kokemuksia rentoutumisharjoitteista työuupumuksen hoidossa 

   Åman, Heidi; Tyrisevä, Sonja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rentoutumisharjoitteiden vaikutusta yhtenä työuupumuksen hoitokeinona. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n kanssa. Opinnäytetyössä tutkittiin ...
  • Uusi säätiölaki ja sen tuomat muutokset säätiöiden toimintaan 

   Kemppi, Karita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä muutoksia uusi säätiölaki on tuonut säätiöiden toimintaan vanhaan säätiölakiin verrattuna ja miten muutokset ovat näkyneet käytännössä tutkimuksen kohteina olleiden ...
  • Uusi ura Nokian jälkeen – vai ikuinen nokialainen? : narratiiveja entisten nokialaisten elämästä 

   Viljakainen, Inca (2019)
   Työn tarkoituksena oli tutkia entisten nokialaisten urapolkuja sekä minkälainen heidän ammatillinen identiteettinsä on Nokialta lähdön jälkeen. Nokialta irtisanottiin tuhansia henkilöitä, joista osa oli työskennellyt koko ...
  • Uusien energiatehokkuusmääräysten huomioiminen kaupungin rakennushankkeen suunnitteluvaiheissa 

   Pesonen, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni aiheena on ”Uusien energiatehokkuusmääräysten huomioiminen kaupungin rakennushankkeen suunnitteluvaiheissa”. Työ on aiheeltaan ja sisällöltään melko teoriapohjainen. Aloitin työn tekemisen vuoden 2010 ...
  • Uusien tekniikoiden ja menetelmien hyödyntäminen rakennuskunnossapidossa 

   Kuronen, Lassi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä UPM Kaukaan tehtaiden kunnossapito-organisaatiolle uusia kunnossapitomenetelmiä ja -tekniikoita, joita tehdasalueella voidaan tulevaisuudessa tai nykyhetkellä hyödyntää. ...
  • Uusperheen perinnönjako - lakimääräinen perimysjärjestys 

   Lepistö, Larissa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lakimääräistä perinnönjakoa uusperheiden näkökulmasta. Perintö jakautuu perintökaaren mukaan, mutta tilanteet eivät ole yhtä selviä kuin ydinperheissä. Nykyinen perintökaari on ...