- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

Viitteet 3376-3395 / 3694

  • Uuden tuoteryhmän markkinakartoitus Case: Tehdasvalo Oy 

   Suominen, Hanne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, olisiko uudelle navettaolosuhteisiin tarkoitetulle valaisimelle ja valaistusjärjestelmälle kysyntää Suomessa. Työ tehtiin toimeksiantajayrityksen päätöksenteon tueksi. ...
  • Uuden tuotteen soveltuvuus markkinoille, case: tukkikentän hallintajärjestelmä 

   Varpenius, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin uuden tuotteen markkinasoveltuvuutta. Case-yrityksenä oli Finnos Oy ja käsiteltävä tuote oli tukkikentän hallintajärjestelmä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia asiakkaiden ...
  • Uuden työntekijän perehdyttämisopas Visma Services Oy:lle 

   Hiltunen, Milla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä uuden työntekijän perehdyttä-misopas Visma Services Oy:lle. Yrityksellä oli jo ennestään paljon perehdyttä-mismateriaalia ja tarkoituksena oli koota näitä materiaaleja apuna ...
  • Uuden yleisötapahtuman järjestäminen: Case: Luotsi 2010 

   Oksanen, Riku; Matikainen, Toni; Ruokonen, Mikko; Vilkko, Tommi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aihe on Uuden yleisötapahtuman järjestäminen: Case: Luotsi 2010. Tässä opinnäytetyössä käsitellään uuden tapahtuman järjestämiseen liittyviä haasteita, kuten tapahtuman suunnittelua, ...
  • Uuden yritysimagon vahvistaminen asiakaslähtöisesti 

   Tukiainen, Minni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää uuden, aloittavan yritystoiminnan haas-teet paikassa, jossa on toiminut saman alan yritys menneisyydessä. Yrityskuvan muodostumista, edellisen yrityksen maineen vaikutusta ja imagon ...
  • Uudiskohteen hankinnan riskit 

   Toivanen, Erja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Oman kodin ostaminen on yksi elämän tärkeimmistä päätöksistä. Kodin hankinta uudiskohteesta tuntuu turvalliselta ja riskittömältä valinnalta. Hankintapäätös tehdään usein vain myyntidokumenttien perusteella, sillä uudiskohteen ...
  • Uupumusryhmän kokemuksia rentoutumisharjoitteista työuupumuksen hoidossa 

   Åman, Heidi; Tyrisevä, Sonja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rentoutumisharjoitteiden vaikutusta yhtenä työuupumuksen hoitokeinona. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n kanssa. Opinnäytetyössä tutkittiin ...
  • Uusi säätiölaki ja sen tuomat muutokset säätiöiden toimintaan 

   Kemppi, Karita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä muutoksia uusi säätiölaki on tuonut säätiöiden toimintaan vanhaan säätiölakiin verrattuna ja miten muutokset ovat näkyneet käytännössä tutkimuksen kohteina olleiden ...
  • Uusi ura Nokian jälkeen – vai ikuinen nokialainen? : narratiiveja entisten nokialaisten elämästä 

   Viljakainen, Inca (2019)
   Työn tarkoituksena oli tutkia entisten nokialaisten urapolkuja sekä minkälainen heidän ammatillinen identiteettinsä on Nokialta lähdön jälkeen. Nokialta irtisanottiin tuhansia henkilöitä, joista osa oli työskennellyt koko ...
  • Uusien energiatehokkuusmääräysten huomioiminen kaupungin rakennushankkeen suunnitteluvaiheissa 

   Pesonen, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni aiheena on ”Uusien energiatehokkuusmääräysten huomioiminen kaupungin rakennushankkeen suunnitteluvaiheissa”. Työ on aiheeltaan ja sisällöltään melko teoriapohjainen. Aloitin työn tekemisen vuoden 2010 ...
  • Uusien tekniikoiden ja menetelmien hyödyntäminen rakennuskunnossapidossa 

   Kuronen, Lassi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä UPM Kaukaan tehtaiden kunnossapito-organisaatiolle uusia kunnossapitomenetelmiä ja -tekniikoita, joita tehdasalueella voidaan tulevaisuudessa tai nykyhetkellä hyödyntää. ...
  • Uusperheen perinnönjako - lakimääräinen perimysjärjestys 

   Lepistö, Larissa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia lakimääräistä perinnönjakoa uusperheiden näkökulmasta. Perintö jakautuu perintökaaren mukaan, mutta tilanteet eivät ole yhtä selviä kuin ydinperheissä. Nykyinen perintökaari on ...
  • V.A.C. - hoitojärjestelmästä opetusvideon työstäminen opetuskäyttöön 

   Ripatti, Sonja; Pirinen, Hannele; Saborit Parjanen, Jose (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Sairaanhoitajan ammattitaitoon kuuluu haavanhoito ja sitä myöten V.A.C. – hoitolaitejärjestelmän käyttö. Kyseessä on kustannustehokas hoitomuoto, joka on vähentänyt hoitopäivien määrää. Opinnäytetyö tehtiin toiminnallisena ...
  • Vaaratapahtumia raportoimalla kohti parempaa ensihoidon potilasturvallisuutta 

   Alavahtola, Petteri; Palviainen, Jan-Erik (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Eksoten ensihoidossa tapahtuneita, HaiPro–vaaratapahtumien raportointijärjestelmään ilmoitettuja vaaratapahtumia sekä niistä saadun tiedon hyödyntämistä potilasturvallisuuden ...
  • Vaatetusalan yrityksen imago kahden myymälän kanta-asiakkaiden silmin, case: Kekäle Oy 

   Hirvonen, Kukka-Maaria; Issakainen, Marika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, millaisena kanta-asiakkaat näkevät Kekäle Oy:n brändin sekä millaisia mielikuvia se heissä herättää. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Kekäle Oy, joka on vuonna 1957 perustettu ...
  • Vaativan hoitotason kenttäjohtoyksikkömallin suunnittelu Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle 

   Lukkarinen, Eetu (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia vaativan hoitotason kenttäjohtoyksikkömalli Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle sekä arvioida kenttäjohtoyksikön operatiivista toimintaa työparimallikokeilulla. Vaativan hoitotason ...
  • Vacation rental company’s operation and strategy in relation to Airbnb : Case: Catalunya Casas Spain SL 

   Chung, Henryk Phat (2019)
   The study aims at acquiring a deep understanding of vacation rental company’s operation and strategies in relation to Airbnb and the environment in which it operates. Specifically, the study is expected to disclose the ...
  • Vaihdealueen ristikon painumat ja niiden korjaus 

   Laine, Pyry Petteri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa erilaiset syyt vaihteen ristikon geometrian menetykselle sekä löytää kustannustehokkain ja parhaat tulokset saavuttava työmenetelmä. Opinnäytetyö toteutettiin kohdistamalla ...
  • Vainajan omaisten huomiointi ja ohjaus ensihoidossa : ohjekortti ensihoitajille 

   Hamari, Aleksi; Hanhikangas, Janne (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia ensihoitajille ohjekortti työelämän tilanteisiin, joissa he kohtaavat vainajan omaisia. Tavoitteena oli ohjekortin avulla antaa ensihoitajille suuntaa antava ja muistia tukeva ...
  • VAKKA- Vertaisryhmä päihteitä käyttäville ikääntyville Imatralla 

   Tiippana, Pirjo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Imatran seurakuntaan ikääntyville ja ikääntyneille päihteitä käyttäville tarkoitettu vertaisryhmä. Ryhmän toiminta-ajatuksena oli herättää kohderyhmä mahdollisimman varhaisessa ...