Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3408-3427 / 3694

  • Valtimoverinäytteen ottaminen rannevaltimosta verikaasuanalyysiä varten - koulutustilaisuuden järjestäminen Saimaan ammattikorkeakoulussa 

   Iso-Heiniemi, Tommi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoitaja (YAMK) -tutkintoa suorittaville opiskelijoille järjestettiin koulutustilaisuus valtimoverinäytteen ottamisesta sekä teoriassa että käytännössä, ...
  • Valtion palkkausjärjestelmä johtamisen välineenä 

   Lauren, Kirsi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää valtionhallinnossa käytössä olevan suoriutumiseen perustuvan palkkausjärjestelmän toimivuutta johtamisen välineenä. Tutkimuksessa haluttiin kerätä kokemusperäistä tietoa valtion ...
  • Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen vertailu 

   Kylliäinen, Jaana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen ja valtion virka- ja työehtosopimuksen vertailu. Työlainsäädäntö koostuu työnantajan ja työntekijän välistä oikeussuhdetta eli työsuhdetta sääntelevistä ...
  • The Value Creation of Social Enterprise in Tourism Industry 

   Lee, Melody (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   The purpose of this study was to find out the value creation of a social enterprise and what is the advantage of the social enterprise if the entrepreneur wants to invest in it. Another purpose is to study and analyse the ...
  • The value of CRM systems and IoT-based solutions for future prospects in pile driving industry 

   Kovaleva, Ksenia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this thesis was to present major beneficial aspects of CRM systems for piling equipment dealers and to identify practitioners in the field. Also, the goal of the research was to illustrate latest IoT innovation ...
  • Valunpuhdistustyöpisteiden kehittäminen 

   Hulaj, Luan (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli puhdistustyöpisteiden kehittäminen Sulzer Pumps Finland Oy, Karhulan valimossa. Kehittämisen ideana käytin tuotannonohjauksen hieno-ohjaussysteemiä ja ns. työtutkimusmetodiikkaa, joiden ...
  • Valuuttaposition hallinta ja ulkomaanrahan määräinen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö – case yritys X 

   Tiainen, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia valuuttaposition hallintaa ja valuuttamääräisen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännön toteuttamista case-yrityksessä X. Opinnäytetyössä käytiin läpi valuuttariskin hallinnasta syntyvä ...
  • Valvontaportaali Mäntsälän Sähkö Oy:lle 

   Mattila, Sami (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä toteutettiin internetliittymien datamäärien valvontapor-taali. Projekti tehtiin Mäntsälän Sähkö Oy:n tietoliikenneosastolle. Portaali on tarkoitettu yritysasiakkaille omavalvontamahdollisuudeksi ja ...
  • Vammapotilaan jäähtyminen ensihoitovaiheen aikana 

   Hyvärinen, Kaisa; Juntunen, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vammapotilaan jäähtymistä ensihoitovaiheen aikana. Lisäksi tutkimme, onko vuodenajalla ja kiireellisyysluokalla yhteyttä potilaan lämpötilaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Vanhempien kokema ja tarvitsema tuki lapsen elinsiirtoprosessissa 

   Pulkkinen, Hanna; Kiskonen, Henna; Kosonen, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vanhempien kokemaa ja tarvitsemaa tukea lapsen elinsiirtoprosessin aikana. Tavoitteena oli tuottaa tietoa sekä edistää hoitotyön osaamista elinsiirtoa odottavien lasten ...
  • Vanhempien kokemuksia Imatran perheneuvolan lasten eroryhmästä ja vanhempien ryhmästä 

   Heinonen, Taru; Ulvinen, Maiju (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin vanhempien kokemuksia Imatran perheneuvolan 5-7 -vuotiaiden lasten eroryhmästä ja sen rinnalla toimineesta vanhempien ryhmästä. Vanhempien ryhmän tarkoituksena oli tukea vanhempia katsomaan ...
  • Vanhempien kokemuksia kasvatuskumppanuudesta Virojoen päiväkodissa - ”Luottamus on kyl kaiken aa ja oo” 

   Huovinen, Maarit (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vanhempien käsityksiä kasvatuskumppanuudesta Virojoen päiväkodissa. Tavoitteena oli selvittää, miten kasvatuskumppanuus toteutuu vanhempien näkökulmasta ja miten kasvatuskumppanuutta ...
  • Vanhempien kokemuksia lasten laajoista terveystarkastuksista 

   Heijari, Katri; Hyypiä, Essi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata vanhempien kokemuksia lasten laajoista terveystarkastuksista kvantitatiivisen kyselytutkimuksen keinoin. Tavoitteena oli kehittää lastenneuvolan toimintaa ja kouluterveydenhuoltoa ...
  • Vanhempien kokemuksia perhevalmennuksesta Imatran hyvinvointineuvolassa 

   Ovaska, Kirsi; Asikainen, Minna; Tamminen, Kirsi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vanhempien kokemuksia Imatran hyvinvointineuvolan perhevalmennuksesta. Tutkimus oli työelämälähtöinen, ja sen tarkoituksena oli antaa kehitysehdotuksia Imatran hyvinvointineuvolan ...
  • Vanhempien kokemuksia synnytysvalmennuksesta 

   Väkevä-Henttu, Emmi; Hirvikallio, Sanna; Malinen, Marja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ensisynnyttäjävanhempien kokemuksia Etelä-Karjalan keskussairaalan synnytysvalmennuksesta. Kyselyn avulla selvitettiin synnytysvalmennuksen merkitystä, tiedonsaantia synnytysval ...
  • Vanhempien kokemuksia Tapaamispaikka Tirlittanin toiminnasta 

   Liimatainen, Oona; Kainlauri, Satu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Tapaamispaikka Tirlittanin asiakkaiden kokemuksia ja mielipiteitä tapaamispaikan toiminnasta sekä sitä, miten tapaamispaikkatoimintaa voisi kehittää asiakkaiden näkökulmasta. Tapaamispaikassa ...
  • Vanhempien kokemuksia vuorohoidon toteutumisesta päiväkodissa 

   Vuorela, Maiju; Paavilainen, Hanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö on selvitys vanhempien kokemuksista vuorohoidon toteutumisesta lappeenrantalaisessa päiväkodissa. Päiväkoti on osa Lappeenrannan varhaiskasvatuspalveluita. Selvityksen tarkoituksena on tuoda esiin vanhempien ...
  • Vanhempien kokemuksia vuorotyön ja perhe-elämän yhteensovittamisesta 

   Karhu, Maya (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata vanhempien kokemuksia vuorotyön ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. Tavoitteena oli selvittää, miten vuorotyö vaikuttaa perheeseen ja miten vuorotyön ja perhe-elämän yhteensovittamista ...
  • Vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa Imatralla 

   Blez, Emilie; Leinonen, Riina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vanhempien käsityksiä ja ko-kemuksia osallisuudesta ja kasvatuskumppanuudesta varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena oli myös tuottaa uusia ideoita Imatran varhaiskasvatukselle ...
  • Vanhempien tunteet ja kokemukset perheen ensimmäisen lapsen aloittaessa päivähoidon 

   Kotiranta, Anni; Kivistö, Kirsti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on selvitys vanhempien tunteista ja kokemuksista, kun perheen ensimmäinen lapsi aloittaa päivähoidon. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää narratiivisen päiväkirjamenetelmän avulla, miten kolme perhettä ...