Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3573-3592 / 3694

  • Vuoden 2010 Fin5-suunnistusviikon markkinoinnin kohdentaminen eri segmenteille 

   Lappalainen, Salla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli vuonna 2010 järjestettävän Fin5-suunnistusviikon markkinointi. Suunnistusviikko järjestetään 12.–17. heinäkuuta Ruokolahdella ja Imatralla. Opinnäytetyön tavoitteena oli aiempien suunnistusviikkojen ...
  • Vuoden 2014 verouudistuksen vaikutus pieneen osakeyhtiöön 

   Äijö, Markku (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli vuoden 2014 verouudistuksen vaikutukset pieneen osakeyhtiöön. Työn tavoitteena oli tutkia sitä millaisia keinoja yrityksen omistajayrittäjällä on suunnitella omaa ja yrityksensä verotusta ja sitä ...
  • Vuokrakerrostalon kylpyhuoneiden kuntoarvio PTS-korjauksia varten 

   Kaivola, Lasse (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa helposti toteutettava kylpyhuoneiden kuntoarvio kahteen 2000-luvun alun kerrostaloon ja tehdä arvion suorittamisesta helppokäyttöinen työohje vastaavien arvioiden suorittamiseen ...
  • Vuokratyön sääntely 

   Ruottinen, Mirja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä vuokratyövoiman käytöllä tarkoitetaan ja miten lainsäädäntöä sovelletaan vuokratyösuhteisiin. Työssä kiinnitetään erityisesti huomiota työsopimuslain säännöksiin, joihin ...
  • Vuokratyöntekijöiden sitouttaminen (Fegato Oy) 

   Modinos, Lenia-Marie (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vuokratyöntekijöiden suhtautumista vuokratyöhön ja sitouttamismahdollisuuksia VMP Varamiespalvelulle (Fegato Oy). Tutkimusjoukoksi rajattiin Lappeenrannan ja Imatran alueella ...
  • Vuoksen matkailupalvelujen tuotekuvausten laatiminen 

   Javanainen, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Vuoksen Suomen puoleisen alueen aktiviteettitarjonta sekä valita tästä joukosta 10 kärkikohdetta. Kärkikohteiksi muodostuivat Vuoksen alueen tämän hetken vetovoimaisimmat ja matkailun ...
  • Vuoronumeropalveluiden kehittäminen, case OP Etelä-Karjala 

   Mankki, Riikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vuoronumeropalvelun kehittämiskohteet sekä luoda konkreettisia toimenpide-ehdotuksia vuoronumeropalvelun kehittämiseksi. Tarkoituksena oli myös saada uutta tietoa vuoronumeropalveluiden ...
  • Vuorotteluvapaalaki muuttui - tärkeimmät muutokset ja niiden vaikutukset vuorotteluvapaan käyttöön 

   Rauhala, Satu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vuorotteluvapaalakiin tehtyjä muutoksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia vuorotteluvapaan käyttöön työelämässä. Osa muutoksista – lähinnä monet ehtojen tiukennukset - voivat ...
  • Vuorotyötä tekevien sairaanhoitajien palautuminen 

   Paajanen, Maija; Suominen, Saara (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Palautuminen käsitteenä liitetään vahvasti vain urheilun yhteyteen. Palautumista tarvitaan kuitenkin myös työelämässä, etenkin kuormittavassa vuorotyössä. Sosiaali –ja terveysalalle tyypillinen vuorotyö kuormittaa hoitotyön ...
  • Vuorovaikutuksen haasteet - varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyö Pallon päiväkodissa 

   Matikainen, Mari; Olkkonen, Noora (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin haastavia vuorovaikutustilanteita varhaiskasvattajien ja vanhempien välillä. Lisäksi haluttiin selvittää, miten varhaiskasvattajat toimivat haastavissa tilanteissa ja mitä mahdollisuuksia ...
  • Vuorovaikutus terveydenhuollon ammattilaisen ja asiakkaan välillä 

   Kiiski, Noora; Hietamies, Maiju (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata infuusiopoliklinikan asiakasprosesseja asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää ...
  • Vuosikello: Case Karelia-asfaltti Oy 

   Kilkkinen, Anton; Töllikkö, Risto (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö käsittelee Karelia-asfaltti Oy:n toimintaa niin lain kuin yrityksen omastakin näkökulmasta. Toimeksianto opinnäytetyöhön tuli Karelia-asfaltti Oy:n toimesta. Selvitimme, mitkä lait vaikuttavat yrityksen ...
  • "Vähemmän on enemmän" : Asiakasnäkökulmia lapsi- ja perhepalvelujen kehittämisestä Etelä-Karjalassa 

   Kyröläinen, Tiina; Luostarinen, Katri; Riikonen, Kaisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata lapsiperheiden kokemuksia lapsi- ja perhepalveluista sekä heidän näkemyksiä niiden kehittämisestä Etelä- Karjalassa. Lisäksi tarkoitus oli esittää kehittämisideoita alueen lapsi- ja ...
  • Vähittäiskauppojen uusi aukioloaikojen sääntely ja sen vaikutus Lappeenrantalaisten yritysten työntekijöihin 

   Haavisto, Minna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten 2009 voimaan astunut uusi laki vähittäiskauppojen aukioloajoista on vaikuttanut Lappeenrannassa sijaitsevien yritysten työntekijöihin. Tavoitteena oli selvittää, mikä on yritysten ...
  • Vähähiilihydraattisen ruokavalion vertailu ravitsemussuosituksiin ja toteuttaminen käytännössä 

   Svärd, Eira (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota ajantaisaista tietoa vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta sekä verrata sitä suomalaisiin ravitsemuossuosituksiin. Tarkoituksena oli myös perehtyä suomalaisten ravitsemuossuositusten ...
  • Väkivallan uhri ensihoidossa - toimintaopas työelämään 

   Poranen, Anna; Nieminen, Kirsi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia ensihoitajille toimintaopas työelämän tilanteisiin, joissa he kohtaavat pahoinpitelyn tai seksuaalisen väkivallan uhrin. Tavoitteena oli lisätä tietoa siitä, miten ...
  • Väkivalta sisaruussuhteissa : Ihana, kamala sisaruus 

   Hannola, Essi; Honkanen, Heini; Korhonen, Sari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä kuvattiin sisarusten välistä väkivaltaa nuorten näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä, näkemyksiä ja kokemuksia haastatelluilla nuorilla oli sisaruussuhteista sekä niissä tapahtuvasta ...
  • Väkivaltaisen aikuispotilaan kohtaaminen 

   Kouvo, Timo; Tella, Tia-Maria; Asikainen, Jenna; Vihavainen, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää omaa ammattitaitoamme keräämällä käyttökelpoista tietoa väkivaltaisen aikuispotilaan kohtaamisesta, väkivallan ennaltaehkäisystä ja väkivaltatilanteiden jälkipuinnista ja ...
  • Välimuistin ja hälytysten toteutus mobiilisovellukseen 

   Ruotsalainen, Joonas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä on suunniteltu ja toteutettu välimuisti sekä hälytykset Sinser-mobiilisovellukseen. Sinser-palvelu koostuu websovelluksesta ja mobiili- sovelluksesta. Se on kehitteillä oleva Lean Development Oy:n ...
  • Värinällä voimaa alaraajoihin - kokovartalovärinäharjoittelu ms-potilaiden alaraajojen lihasvoiman kasvattamisessa 

   Juntunen, Anna; Luukkonen, Elisa; Leppänen, Kaisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä tutkittiin MS-potilaiden alaraajojen lihasvoiman kasvua kahdeksan viikon kokovartalovärinäharjoittelujakson aikana ja sen jälkeen. Tutkimuksessa selvitettiin koehenkilöiden objektiivista lihasvoiman kasvua ...