Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3668-3687 / 3694

  • Yrityksen asiakkuuksienhallintajärjestelmän käyttöönotto – Case: Tehohydro Oy 

   Kuokka, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli asiakkuuksienhallintajärjestelmän asennus sekä käyttöönotto Tehohydro Oy:lle. Opinnäytetyössä käydään läpi, mitä asiakkuuksienhallinta käytännössä tarkoittaa ja mitä haasteita käyttöönotto ...
  • Yrityksen Internet-palveluiden kehittäminen 

   Patanen, Lassi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena on Studio Heini Tiainen -kampaamon Internet-sivujen kehittämisprojekti. Kehittämisprojektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa yritykselle uudet Internet-sivut, joiden sisältöä on helppo päivittää. ...
  • Yrityksen kassavarojen sijoitussuunnitelma 

   Peuhkuri, Eetu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä yritykselle kassavarojen sijoitussuunnitelma. Työn teoriaosuuden avulla pyritään saamaan ymmärrettävä kuva koko kassavarojen sijoittamisen prosessista, jonka avulla pystytään tekemään ...
  • Yrityksen langat yksissä käsissä : Itsensä johtaminen ja yhteistyön organisointi mikroyrityksessä 

   Adomako, Maaret (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää keinoja hallita toimeksiantajayrityksen kaltaisen mikroyrityksen verkostoitumista suunnitelmallisesti ja mitattavissa olevalla tavalla. Toissijaisena tavoitteena oli tukea opinnäytetyön ...
  • Yrityksen markkinointiviestintä ja sähköisen markkinoinnin kehittäminen - Case: Vientirahti Oy 

   Hirvonen, Aino (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Vientirahti Oy:n nykyistä markkinointiviestin-tää ja esittää kehitysehdotuksia yrityksen sähköistä markkinointia koskien. Ny-kyistä markkinointia tutkittiin asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. ...
  • Yrityksen perustamisopas sivutoimiselle yksinyrittäjälle 

   Kauppila, Jari (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää sivutoimisen yritystoiminnan aloittamiseen vaadittavia toimenpiteitä ja toimia yrittäjän oppaana yritystä perustettaessa. Sivutoimisen yritystoiminnan aloittamista tutkittiin ...
  • Yrityksen perustamisprosessi ja liiketoimintasuunnitelma, case: Coffee & Sandwich Bar 

   Liikkanen, Emilia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheeksi valittiin yrityksen perustamisprosessi ja siihen olennaisesti liittyvä liiketoimintasuunnitelma. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua tarkemmin yrittäjyyteen ja siihen mitä yrityksen perustaminen ...
  • Yrityksen tiedonkulun kehittäminen itselleluovutusprosessissa 

   Pitkänen, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön päätarkoitus oli parantaa rakennusyrityksen tiedonkulkua sekä selkeyttää, helpottaa ja nopeuttaa yrityksen itselleluovutuskäytäntöjä. Suurin ongelma rakennusprojekteissa tuntui olevan heikko tiedonkulku ...
  • Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä 

   Nevalainen, Panu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Kouvolassa ja Laukaassa sijaitsevalle Sammet Asennus Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää yrityksen laadunhallintastandardi ISO 9001:2015 ja samalla luoda yritykselle yksi ...
  • Yrityksen tunnettuuden kehittäminen B2B-markkinoilla : Case Kouvola Cargo Handling Oy 

   Luukkanen, Lotta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on yrityksen tunnettuuden kehittäminen B2B-markkinoilla. Opinnäytetyö toteutettiin case-yritykselle Kouvola Cargo Handlingille, joka on logistiikka-alan yritys Kouvolassa. Työn tavoitteena oli ...
  • Yritysasiakasrekisterin perustaminen, case: ravintola Rosso Imatra 

   Tiirikainen, Niina-Maria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on yritysasiakasrekisterin perustaminen Etelä-Karjalan Osuuskaupan ravintolalle, Rosso Imatralle. Työn lähtökohtana oli, että Osuuskaupalla, eikä sen Rosso Imatralla, ollut yritysasiakasrekisteriä. ...
  • Yrityshakemistopalvelut internetissä 

   Toikka, Vesa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tavoitteena oli paneutua julkisuudessakin esillä olleeseen tapaukseen Suomen Yrittäjät ry vastaan Directa Oy. Työssä esitellään myös, millaisia yri-tyshakemistopalveluja on tarjolla Internetissä. Mitkä ovat palvelujen ...
  • Yrityskanta-asiakasrekisterin perustaminen ja myynninedistäminen - Imatra Bistro Oy 

   Nykänen, Ossi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perustaa Imatra Bistro Oy:lle yrityskanta-asiakasrekisteri. Imatra Bistrolla ei ollut käytössään yhtenäistä yritysasiakasrekisteriä, sillä nykyisten asiakkaiden tiedot olivat useassa eri ...
  • Yritysmuodon muuttaminen toiminimestä osakeyhtiöksi case-yrityksessä 

   Tuhkanen, Ljudmila (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten yrityksen muoto muutetaan toiminimestä osakeyhtiöksi. Taustalla oli toimeksiantajan Tmi A:n tarve tiedolle tulevaisuudessa. Opinnäytetyössä keskityttiin toimintamuodon ...
  • Yritysmuotovertailu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella oleville yrityksille 

   Seppänen, Aleksi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla eri yritysmuotoja ja tutkia mikä niistä voisi olla paras vaihtoehto Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alan yrityksille. Yritysten toiminnan kehittäminen ja yhteistyön lisääminen ...
  • Yrityspeli 

   Leskelä, Keijo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille Yrityspeli. Yrityspelin tavoitteena on kannustaa ja rohkaista opiskelijoita perustamaan ...
  • Yrityssaneerauskelpoisuus PK-yrityksissä 

   Kauppi, Riitta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli yrityssaneeraus pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Opinnäytetyössä keskityttiin lähinnä tarkastelemaan yrityssaneerauksen hakeutumisen edellytyksiä sekä esteperusteita sekä yrityssaneerauksen ...
  • Yritystoiminnan lopettaminen ja yrittäjän sosiaaliturva 

   Nikunen, Heidi; Wederhorn, Kaisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn tarkoituksena oli selvittää vapaaehtoinen lopettaminen ja konkurssi, yrittäjän sosiaaliturva yritystoiminnan aikana ja lopettamisen jälkeen sekä verotus yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä. Lisäksi työssä käytiin ...
  • Yritysvastuuraportointipalvelut auktorisoiduissa tilitoimistoissa 

   Kontunen, Tuija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee yritysvastuuta ja siihen liittyviä raportointikäytäntöjä. Teoriaosassa esitellään yritysvastuu ja sen osa-alueet, yritysvastuuraportointiprosessin vaiheet ja erilaisia yritysvastuun ohjeistoja. ...
  • Yökylätoiminta perheiden tukena 

   Hytönen, Sari; Rötkö, Heli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa käytännön tietoa Vuoksenlaakson ensi- ja turvakodin yökylätoiminnasta. Haastattelujen avulla oli tarkoitus selvittää, miten toiminta tukee vanhemmuutta ja millaisia kehittämiskohteita ...