Saimaan ammattikorkeakoulu - Selaus nimekkeen mukaan

  • EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutukset yhdistysten henkilötietojen käsittelyyn 

   Tikka, Aino (2019)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin EU:n uuteen, toukokuussa 2016 voimaan tulleeseen tietosuoja-asetukseen ja sen vaikutuksiin yhdistystoiminnalle. Asetus on sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa sovellettavaa lainsäädäntöä ja ...
  • EULA lisenssisopimuksen muotona : Case: Sovellusohjelmisto yritys X 

   Väisänen, Ville-Valtteri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin toimeksiantona ohjelmiston End User License Agreement sopimus yritykselle ja tutkittiin EULA-sopimusta lisenssisopimuksen muotona. Työssä haluttiin toimeksiannon lisäksi selvittää, millainen ...
  • Euroopan parlamentin toimivallan muutokset 

   Hyvärinen, Milla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on selvittää, miten Euroopan Parlamentin toimivalta on muuttunut eri perussopimusten myötä. Opinnäytetyön aihe löytyi kirjoittajan omasta mielenkiinnosta Euroopan unionia kohtaan. Työssä käydään ...
  • Euroopan unionin vaikutuksia maatalousyrittäjään Suomessa 

   Jäntti, Sari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia Euroopan unionin vaikutusta maatalousyrittäjään Suomessa. Tarkoituksena oli perehtyä Euroopan unioniin ja sen vaikutuksiin Suomen maataloudessa. Lisäksi tutkittiin, millaista Suomen ...
  • Eutanasia hoitotyöntekijöiden näkökulmasta, -systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Tuomisto, Asta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kiinnostus eutanasiaan tuli median kautta. Siitä on paljon puhuttu puolesta ja vastaan, mutta entä hoitotyöntekijöiden henkilökohtainen näkemys? Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ...
  • Evaluating the effectiveness of inbound marketing measures on community creation in a traditional market. Case: Nasta Technologies Oy 

   Sindlhauser, Elisabeth (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Internet and social media as an integral part of business relationships today ease communication with existing customers but should also be able to attract new potential clients. The purpose of this study was to find out ...
  • Evaluating the Internet marketing campaign of the case company 

   Savitckii, Artem (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of the following research was to examine current internet marketing campaign of TapioWood Oy (website www.tapiowood.fi) and to find out whether a successful internet marketing campaign can be performed without ...
  • Evaluation and design of a corporate e-learning platform for the B2B market : a case study for MTS PJSC 

   Abramova, Elena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   There is great potential globally and in Russia particularly for the growth of e-learning. This thesis aims to analyze the corporate e-learning market in Russia, evaluate e-learning systems and recommend the most vital ...
  • Event Supply in Imatra Region 

   Mäyrä, Mark; Baniya, Sushmita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   This is a research-based thesis about event tourism, which focuses on event supply in Imatra region. The purpose of the thesis was to find out what kind of events travellers to Imatra region wish to attend. The first ...
  • Every moment in time -muotiblogi 

   Mourujärvi, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyönäni kirjoitin muotiblogia. Tavoitteenani oli luoda informatiivinen ja inspiroiva muotiblogi. Hyödynsin produktiossani oppimiani asioita muodista ja trendeistä. Halusin, että blogista löytyy mielenkiintoista ...
  • Ex Malo Bonum - Koruja lasihelmistä 

   Jalkanen, Marika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tutkielmassa perehdyin lasihelmiin keskittyen Eurooppaan. Tutkin lasihelmien historiaa ja valmistustekniikoita nykyhetkeen saakka. Kokosin loppuun lasihelmikoruja nykypäivän tekijöiltä. Opinnäytetyön ...
  • EXPANDING BUSINESS TO SPAIN : CASE: FUNGITUBE TREATMENT FOR CONTAMINATED SOILS 

   Harinen, Teemu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   The target of this bachelor’s thesis was to commercialize the novel, FungiTube treatment for contaminated soil to Spanish markets. Treatment was created by a Finnish company MZYMES. The company saw potential in Spain and ...
  • An Exploration into Characteristics Micro and Small Businesses are Looking for in Their Employees 

   Turner, Mikael (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   The objective of this study was to explore the general characteristics of employees and define those characteristics in which micro and small business entrepreneurs are looking for. A qualitative approach using thematic ...
  • Export-import Procedures between Russia and Finland. Case: Company X, Exporting Kitchen Equipment from Russia to Finland. 

   Sukhanova, Nelli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   The aim of this study was to understand all customs procedures, steps in transporting kitchen equipment, define exporting, importing and transporting prob-lems in delivering kitchen equipment, and get to a structured view ...
  • Exporting Finnish rock and metal music to Germany: Case Aus Finnland project 

   Hurskainen, Oskari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of the research was to find out what kind of assistance companies representing Finnish rock and metal bands could receive for their export activities. The research focused on a project called Aus Finnland ...
  • Extraction of Hemicelluloses by Acid Catalyzed Hydrolysis 

   Gladyshko, Yulia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The techniques of chemical hydrolysis can be employed in order to separate polysaccharides from wood in a form of monosaccharides. Various acids can be used as the catalyst such as mineral acids and organic acids at certain ...
  • Extraction of Scots Pine by Polar Solvent 

   Zhou, Yuanlin (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The aim of this thesis was to study, isolate, and analyze the extractives from pine chips, saw dust, root chips, and root barks by polar solvent such as water, acetone, and ethanol. The methods used in the extraction were ...
  • Extraction of Scots Pine with Non-polar solvents 

   Li, yuman (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of this paper was to provide a general view of chemical distribution in the wood and the method for isolated extractives from woods; And Finnish forests' situation were also studied, covering themes included ...
  • Extraction of Scots Pine with Non-polar Solvents 

   Cui, Wenjuan (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   The purpose of this paper was to understand wood structure and its chemical distribution so that the method that extractives are separated from woods was gained. In addition, the separation process of extractives and how ...
  • Extruusiopäällysteisten tuotteiden vianilmaisun parantaminen 

   Martikainen, Ari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän työn aiheena on extruusiopäällysteisten tuotteiden vianilmaisun parantaminen. Opinnäytetyö on tehty Stora Enso Oyj:lle Testauksessa käytin testinäytteitä, joihin oli painettu värillisiä täpliä. Täplien koko ja tummuus ...