- Selaus nimekkeen mukaan Saimaan ammattikorkeakoulu

  • Haavanhoito-opas palvelutalon hoitohenkilökunnalle 

   Siirilä, Petra-Nora; Suokas, Mirka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa käytännöllinen ja selkeä haavanhoito-opas palvelutalon henkilökunnalle. Tavoitteena oli kehittää ja päivittää hoitohenkilökunnan haavanhoito-osaamista ja parantaa hoidon laatua. ...
  • Haitallisten VOC-päästöjen poistaminen ontelo-laattapohjaisesta betonilattiarakenteesta 

   Lamminen, Vesa-Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö keskittyy julkisestikin esillä olleisiin sisäilmaongelmiin, joita on löydetty viime vuosikymmeninä enenevässä määrin. Opinnäytetyö kertoo haitallisten 2-etyyli-1-heksanoli-päästöjen poistamisesta ontelolaat ...
  • Haja-asutusalueella asuvien ikääntyvien ihmisten käsityksiä arkipäivän merkityksellisestä toiminnasta, asumisesta ja hyvästä vanhenemisesta 

   Airaksinen, Jenni; Hietalahti, Marjukka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ikääntyvien ihmisten käsityksiä arkipäivän toiminnasta, asumisesta ja vanhenemisesta. Opinnäytetyön tehtävänä oli kuvata kolmen haja-asutusalueella asuvan ikääntyvän ihmisen ...
  • Hakkeen ominaisuuksiin ja irtotilavuuspainoon vaikuttavat tekijät 

   Hietamäki, Marko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Stora Enso Oyj:n hakkeen ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia sellun valmistusprosessissa. Tärkein tutkimuksen kohde oli hakkeen tuoretiheys ja palakoko. Työn tarkoituksena oli myös toimia ...
  • Hallimaisten rakennusten runkoratkaisuiden resurssien ja aikataulun vertailu 

   Vihavainen, Matias (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla hallimaisten rakennuksien eri runkoratkaisujen vaikutusta työmaatekniikkaan, aikatauluun ja kustannuksiin. Opinnäytetyö on tehty Lemminkäinen Talo Oy Kaakkois-Suomellelle. Työ on ...
  • Hallin sähkösuunnittelu 

   Järvinen, Tommi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoituksena oli suunnitella hallin sähköistys. Omana henkilökohtaisena tavoitteena oli kehittää sähköteknistä tietotaito osaamistani. Tarkoituksena oli harjaantua suunnitelmaohjelmien käytössä. Mietin monia ...
  • Hallinnon tarkastamisen haasteet tilintarkastuksessa 

   Takanen, Annukka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hallinnon tarkastamiseen liittyviä haasteita sekä selvittää voitaisiinko haasteita ratkaista tai helpottaa lakimuutoksella tai hallinnon tarkastusta koskevalla ohjeistuksella. ...
  • Hallitun kaaoksen koodi 

   Hukkanen, Jussi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön taiteellinen osa on reaaliajassa tapahtuva tietokoneanimaatio Swarm, josta tehtiin sekä näyttelytilassa seinälle heijastettava versio että internetistä ladattava näytönsäästäjäversio. Opinnäytetyön kirjallisessa ...
  • Halpalentoyhtiöiden hinnoittelu sekä lentomatkustajien oikeudet 

   Kymäläinen, Maija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tutkitaan halpalentoyhtiöiden hinnoittelua ja markkinointia sekä lentomatkustajien oikeuksia. Teoreettisessa tutkimuksessa käydään läpi yleisesti halpalentoyhtiöiden toimintatapoja ja hinnoittelukeinoja. ...
  • Halut ne ovat vammaisellakin : Vammaisen seksuaalisuuden toteutuminen palvelutalossa 

   Värri, Mia; Snellman-Kuitto, Sari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Neurologisen sairauden myötä vammautuneiden henkilöiden seksuaalisuuden toteutuminen palvelutalossa ei ole itsestään selvää. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa neurologisia sairauksia sairastavien vammaisten ...
  • Hankekustannusten arviointi linjasaneerauksen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa 

   Johansson, Sanni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä hankekustannusten arviointiin linjasaneeraushankkeen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa. Tietämystä syvennettiin linjasaneerauksen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessin ...
  • Hankintakortti hankinnan apuvälineenä 

   Salmirinne, Joonas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella opinnäytetyön tilaajan toteutuneiden työmaiden hankintakokonaisuuksia. Hankintakokonaisuuksista tarkasteltavia asioita ovat urakkarajat sekä sopimus-asiakirjoihin määritetyt ...
  • Hankintakustannuksien seuranta : Tehdyt kaupat vs. toteutuneet urakkahinnat 

   Kinnunen, Jaana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Rakennustuotannossa hankintojen merkitys koko hankkeen onnistumisessa kasvaa jatkuvasti. Materiaalihankintojen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on tyypillisesti 60-80 %, joten hankintojen onnistumisella on merkittävä ...
  • Hankintaohje Imatran kaupunkikonsernin käyttöön 

   Mäyrä, Ville-Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tiivis ja selkeä hankintaohje Imatran kaupunkikonsernin käyttöön. Hankintaohjeen tuli noudattaa uutta hankintalakia sekä Imatran kaupungin uusia hankintapoliittisia linjauksia. ...
  • Hankintaprosessin hallinta toiminnanohjausjärjestelmässä : case: Flowrox Oy 

   Tähtinen, Noora (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa toimeksiantona opas toiminnanohjausjärjestelmä NetSuitessa tapahtuvan hankintaprosessin vaiheisiin. Toimeksiantaja oli vuoden 2018 lokakuussa ottanut käyttöön uuden ...
  • Hankintasopimusten vaikutus laatuun, kustannuksiin ja aikatauluun 

   Porkka, Patrik (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella opinnäytetyön tilaajan tekemiä hankintasopimuksia ja tuottaa tilaajalle tietoa siitä, kuinka hankintasopimuksilla voidaan vaikuttaa työmaalla tapahtuvaan työhön. Tässä ...
  • Hankintojen tehostaminen Case: Konepaja Facor Oy 

   Kettunen, Raisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen materiaali- ja raaka-ainehankintojen toteuttamisen nykytila ja esittää mahdolliset kehittämistä vaativat kohdat sekä keinoja hankintatoiminnan tehostamiseen ...
  • Hapetuspumpun prototyypin tuotekehitysprojekti 

   Ylitalo, Jaakko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on suunnitella hapetuspumppu 1. prototyypin asteelle. Pumppua käytettäisiin järviveden kunnostukseen rehevöityneissä järvissä. Työn vaatimat lähtötiedot vaatimuslistan osalta saatiin professori ...
  • Happivaiheen koeajon suunnittelu 

   Kalinainen, Tommi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan koeajoja sellutehtaan happivaihetta var-ten. Työssä käsitellään sellunvalmistusta, puun ominaisuuksia ja vaikutuksia sellun valmistukseen, kuitulinjan eri osia ja niiden toimintaa ...
  • Harkkorakenteisen matalaenergiarivitalon rakennesuunnittelu 

   Talka, Seppo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena on rivitalon rakennesuunnittelu ja laadunvarmistuksen ohjeistus. Työn tavoitteena on laatia kaikki rakennesuunnitelmat ja työpiirustukset, sekä tehdä ohjeistusta laadunvarmistukseen. Työ tulee ...