Uusimmat viitteet

 • Painelaitedirektiivi ja teollisuusputkiston suunnittelu 

  Tielinen, Kimmo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selventää paineenalaisen putkiston suunnittelua. Opinnäytetyössä avataan tärkeimpiä asioita painelaitedirektiivistä ja putkiston suunnitteluun liittyvistä standardeista. Aiheeseen perehtyminen ...
 • CNC-kaiverruskoneen suunnittelu projektin muodossa 

  Bochkov, Ilia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kolmiulotteisen CNC-kaiverruskoneen mallin kehitys suunnitteluprojektin muodossa. Keskeinen asia oli selvä ja järjestelmällinen projektin koostumus, joten jokainen suunnittelijan päätös ...
 • Voiteluaineiden tuoteturvallisuuden riskikartoitus päällystystehtaalla 

  Summanen, Samu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin Stora Enson Imatran tehtaiden päällystystehtaan voiteluaineita sisältävät laitteet ja luotiin voiteluaineiden tuoteturvallisuuteen soveltuva yksinkertainen kriittisyysluokittelun malli. ...
 • Monikammioisen imulaatikon koeajo 

  Harju, Sakari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kartonkikoneelle tehdyn monikammioisen imulaatikkoinvestoinnin toimivuus. Veden poiston maksimointi on hyvin oleellinen osa kartongin valmistuksessa. Aiheeseen tutustuttiin ...
 • Öljyn online-kunnonvalvontalaitteiston hyödyt TU7:n öljykierrossa 

  Holopainen, Elias (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin öljyn online-kunnonvalvontalaitteistojen hyötyjä höyryturbiini 7:n kiertovoitelu- ja säätö-öljyssä. Työssä otettiin myös selvää tämänhetkisistä öljyjen online-antureista ja –laitteistoista. ...
 • MAG-hitsauksen käyttöönotto merivesiputkille Loviisan voimalaitoksella 

  Aus, Gerli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada aikaan uusi hitsausohje Loviisan ydinvoimalaitokselle merivesiputkien hitsausta varten. Laitoksella on käytössä TIG- ja puikkohitsaus, ja haluttiin saada käyttöön myös MAG-hitsaus. ...
 • Letkunrei'ityskoneen vaatimusten mukaisuuden arviointi 

  Fredriksson, Joni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä pyrittiin varmistamaan uuden tuotantokoneen, letkunrei’ityskoneen nykyaikaisten koneturvallisuusmääräysten vaatimustenmukaisuus. Toimeksiantajana oli lappeenrantalainen Flowrox. Vaatimustenmukaisuuden ...
 • Soodakattilan tuotepuu : Nimikkeistön käytön yhtenäistäminen tuotemallin avulla 

  Kotro, Tuomas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli ANDRITZ Oy ja sen KRP-divisioona (Recovery and Power). Työn tavoitteena oli luoda visuaalinen tuotepuumalli soodakattilan tuotekokonaisuudesta ja sen tarkemmasta sisällöstä. Mallin ...
 • Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä 

  Nevalainen, Panu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kouvolassa ja Laukaassa sijaitsevalle Sammet Asennus Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää yrityksen laadunhallintastandardi ISO 9001:2015 ja samalla luoda yritykselle yksi ...
 • Höylälinjojen tuotannon ja kunnossapidon kehittäminen 

  Kemppainen, Kukka-Maaria (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää jalostustoiminnan ja kunnossapidon nykytilaa sekä etsiä kehityskohteita tuotannon ja kunnossapidon yhteistyön parantamiseksi. Tarkoituksena oli myös selvittää lähtötilanne ...
 • Stora Enso Imatran tutkimuskeskuksen master datan kartoitus 

  Perälä, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Storan Enso Imatran tehtaiden tutkimuskeskuksen SAP-toimintopaikkarekisteri. Tavoitteena oli selvittää, mitkä toimintopaikat ovat käytössä ja mitkä on poistettu rekisteristä sekä ...
 • Sellun kuivauskoneiden telojen kunnossapito 

  Mälkönen, Petteri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä telanvaihto-ohjeita UPM-Kymmene Oy Lappeenrannan Kaukaan sellutehtaan kuivauskone 4:lle. Ohjeiden on tarkoitus olla mahdollisimman kattavia ja selkeitä. Ohjeet on tarkoitettu erityisesti ...
 • Tohtorikoneen käyttöönotto ja koeajo 

  Hyrylä, Marko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Imatran Stora Enson Kaukopään päällystystehtaalle. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tohtorikoneen toiminta, määrittää riskialueet ja suorittaa koeajo. Teoriaosassa kerrotaan kartongin ...
 • Opetus- ja tutkimuskäytössä olevan manipulaattorin kehitystyö 

  Lindh, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyö toimeksiantaja oli Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkötekniikan osasto. Työn tavoitteena oli parantaa ja kehittää opetus- ja tutkimuskäytössä olevaa neljällä lineaarisella akselilla liikkuvaa ...
 • Varastointipalvelun toiminnan kehittäminen 

  Ojansuu, Jussi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli UPM Kymmene Oyj:n ja Sulzer Pumps Finlandin varastointipalvelun toiminnan kehittäminen. Varastointipalvelua tarkasteltiin työssä pääpiirteittäin sekä kartoitettiin varastointipalvelun nykytilaa ...

Näytä lisää