Uusimmat viitteet

 • Pakkauslinjan kunnossapitosuunnitelma 

  Lehdonheimo, Tero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Tactic Games Oy:n pakkauslinjaan kunnossapitosuunnitelma. Pakkauslinjan oli valmistanut Jomet Oy. Pakkauslinjassa ei ollut käytössä toimivaa kunnossapitosuunnitelmaa ja kohde ...
 • Teollisuusmuovit ja niiden ominaisuudet 

  Juhola, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa yleisimpien muovien käyttöä sekä soveltuvuutta eri teollisuuden käyttötarkoituksiin. Opinnäytetyön tarkoitus on mahdollisesti myös toimia kurssipohjana ammatillisessa ...
 • Suunnittelutieto konfiguraationhallinnassa 

  Kankaanpää, Jani (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin konfiguraationhallinnan elementtejä Teollisuuden Voima Oyj:ssä sekä niiden käyttäytymistä ydinvoimalaitoksen tiedonhallintaan liittyen järjestelmien välillä. Tutkittavat kohteet liittyivät ...
 • Taivutuskoneen suunnittelu 

  Valo, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Työn tarkoituksena oli modernisoida Aslemetalsin käyttämä taivutuskone. Koneella taivutetaan peltistä kaapelihyllyä laivojen paineastioiden kaapelivetojen kiinnityksiin. Kaapelihyllyjen taivutuksella välttää sen, että ei ...
 • Tuotantolinjaston uudistaminen 

  Hämäläinen, Juha-Matti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esille, että mitä eri vaiheita kuuluu koneautomaatioprojektin toteuttamiseen. Työssä esitellään koneautomaatioon liittyviä komponentteja sekä projektin hallintaa. Myös Loimaan Turve ...
 • Paineilmajärjestelmän suunnittelu- ja työohjeistus 

  Vettenranta, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Cimcorp Oy:n suunnitteluosastolla käytössä olevan paineilma suunnitteluohjeen päivittäminen ja lisäksi luoda räätälöity työohje Cimcorpille. Työn tavoitteena on saada lukija ymmärtämään ...
 • Lattaleikkurin hankinta 

  Kunnas, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin mahdollisia vaihtoehtoja kahden kuparin leikkauspisteen saattamiseksi yhdeksi työpisteeksi. Nykyinen tilanne, jossa joudutaan tekemään osaan tuotteista leikkauksia kahdessa eri työpisteessä, ...
 • Koe-erätoimintamallin kehittäminen 

  Raski, Marko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimukseen aiheena oli tutkia Oras Oy:ssä käytössä olevan koe-erätoimintamallin ongelmia ja esittää kehitysehdotuksia nykyiseen toimintamalliin. Koe-erätoimintamalli on systemaattinen lähestymistapa työkalujen, ...
 • Puimurirungon siirtomenetelmien kehittäminen tuotantolinjalla 

  Latvajärvi, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli puimurirungon siirtomenetelmien kehittäminen tuotantolinjalla. Työ tehtiin Sampo-Rosenlew Oy:lle. Työn tavoitteena oli kehittää puimurirungon siirtomenetelmiä tuotantolinjalla ja näin kyetä ...
 • Kaukolämpöpumppaamoiden käytön ja kunnossapidon optimointi 

  Manninen, Jaakko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpö-pumppaamojen kunnossapitoon ja miettiä mahdollisuuksia sen optimointiin eli parantamiseen. Kaukolämpöpumppaamoille tehtiin laitteiston tietojen ...
 • Kunnossapitojärjestelmän päivittäminen 

  Mäkinen, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aurubis Finland Oy:lla vaihdettiin kunnossapitojärjestelmä 2018 loppuvuodesta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusi nimeäminen laitehierarkiaan ja tehdä päivitykset ennen kuin laitehierarkia ladattiin uuteen ...
 • Kriittisen tyhjiötason säilyttäminen moore-osastolla sähkökatkon aikana 

  Hämäläinen, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Venator P&A Finland Oy. Opinnäytetyön alkuperäisenä tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri tyhjiön kulutus moorella on, millaisessa kunnossa tyhjiöverkosto on ja montako dieselillä ...
 • Valssien laakeroinnin layout-suunnitelma 

  Hakala, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Aurubis Finland Oy:n valssaamoon uusi valssien laakerointipaikan layout. Tavoitteena oli tehdä uudesta layoutista toimivampi, turvallisempi sekä selvittää mitä sen toteuttaminen ...
 • Koneohjeiden päivitys tuotannonsuunnittelua varten 

  Aikala, Katariina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laskea ja määrittää ajankohtaiset konetehot tuotannonsuunnittelun hyödynnettäväksi. Työ toteutettiin Aurubis Finland Oy:n Valssaamon konekannasta. Konekantaan laskettiin myös muutama ...
 • HNC-puristimen säätöpiirin ennakkohuolto 

  Pentikäinen, Jesse-Joonas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda toimintaohje paperiteollisuudessa toimivan puristimen säätöpiirin ennakkohuoltamiseen. Ennakkohuollolla tarkoitetaan yleensä laitteen ehkäisevää huoltoa, eli tulevien ongelmien ...

Näytä lisää