Uusimmat viitteet

 • Magnesiumsulfaatin käyttöönotto kuitulinjalla 

  Kokki, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää magnesiumsulfaatin vaikutus mäntysellun valkaisussa sekä optimoida valkaisun magnesiumsulfaatin sekä vetyperoksidin kemikaaliannokset Stora-Enson Imatran kaukopään Valkaisu ...
 • Käyristymisen hallinta kartongin valmistuksessa ja jatkojalostuksessa 

  Hakkarainen, Tiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tehtiin Stora Enson Kaukopään tehtaan kartonkikone 4:lle. Työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka kartonkikone 4:n kalanterikostuttajan vesimäärän vaihtelu vaikuttaa ekstruusiopäällystetyn kartongin ...
 • Hylynkäsittelyjärjestelmän optimointi 

  Varis, Mirella (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyö tehtiin Stora Enso Oyj Imatran tehtaille. Sen tarkoituksena oli optimoida Tainionkosken tehtaalla kartonkikone 5:n hylynkäsittelyjärjestelmän loppuosa niin, että järjestelmästä poistuu kuiva-ainetta haluttu ...
 • Kuoren energiasisällön säilyttäminen sellutehtaalla 

  Helenius, Waltter (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin kuoren energiasisällön säilymistä Stora Enson Sunilan tehtaalla ja vertailtiin kahta investointivaihtoehtoa, joilla energiasisällön säilyttämiseen voitaisiin vaikuttaa. Työssä tutkittiin ...
 • Happivaiheen koeajon suunnittelu 

  Kalinainen, Tommi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan koeajoja sellutehtaan happivaihetta var-ten. Työssä käsitellään sellunvalmistusta, puun ominaisuuksia ja vaikutuksia sellun valmistukseen, kuitulinjan eri osia ja niiden toimintaa ...
 • SO2-veden korvaaminen rikkihapolla CTMP-prosessissa 

  Snellman, Sini (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyö tehtiin Stora Enson Kaukopään tehtaan CTMP-laitokselle. Työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka rikkidioksidivesi eroaa rikkihaposta CTMP-prosessin loppuhapotuksessa, jossa valkaistu ja pesty priimamassa ...
 • Hylyn määrän optimointi 

  Nurminen, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin hylyn määrän optimointia Heinola Flutingtehtaalla. Työ kohdistui Heinolan kiinnirullaimeen ja konerullan ajotapoihin. Työssä tutkittiin nollattavan sädemittauksen ja pituusmittauksen ...
 • Hygieniasointilaitteisto 

  Ikonen, Miika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Työssä haluttiin selvittää, minkälainen laitteisto ja säädökset tarvitaan, kun halutaan hyödyntää kuolleita eläimiä biokaasulaitoksessa. Nykyisessä järjestelmässä kuolleet eläimet viedään Honkajoelle sijaitsevaan ...
 • Polttoaineen vastaanotto ja sen kehittäminen - Pursialan voimalaitos 

  Karppinen, Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Pursialan voimalaitoksen nykyisen polttoaineen vastaanoton toimivuutta ja vertailtiin sitä kahteen erilaiseen investointi-vaihtoehtoon. Työssä kuvattiin investointivaihtoehtojen toimintamallit, ...
 • Mahlan säilyvyyden parantaminen 

  Järvinen, Lilli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyö tehtiin Mahla Naturelle Joutsenoon. Työssä tutkittiin ja etsittiin tietoa, mitä eri käsittelymenetelmiä mahlalle on ja mikä niistä olisi paras vaihtoehto. Työssä tarkasteltiin myös mitkä ovat parhaat ...
 • Staattisen kemikaalisekoittimen optimointi sellutehtaan koivuvalkaisulinjalle D2- vaiheeseen 

  Väisänen, Teemu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyö tehtiin Andritz Oy:n kemikaali- ja massayksikölle Kotkaan. Tutkimuspaikkana oli UPM- Kymmene Oy:n Kaukaan tehdas Lappeenrannassa. Opinnäytetyössä tutkittiin uuden staattisen kemikaalisekoittimen toimivuutta Kaukaan ...
 • Imeytyksen tehostaminen imeytyskemikaalilla ja sen vaikutus jauhatusenergiaan BCTMP-prosessissa 

  Kultalahti, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kahden Banmark Oy:n valmistaman imeytyksen apuaineen vaikutusta jauhatuksen energian ominaiskulutukseen ja massan uuteainemäärään BCTMP-prosessissa. Koeajo suoritettiin Metsä ...
 • Partikkelikoon karakterisointimenetelmien kehittäminen kalkkimaidosta 

  Kekäläinen, Juha (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kalkkimaidon partikkelikokojakaumaa saatavilla olevilla partikkelikokoanalysaattoreilla ja verrata menetelmien korrelaatiota ominaispinta-alamäärityksen (BET) kanssa. Tutkimuksessa ...
 • Savcor Wedge –prosessianalyysijärjestelmän käytettävyyden parantaminen 

  Shults, Pavel (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Työn tavoitteena oli selvittää, mitä on käytettävyys. Tietojen ja tutkimuksien perusteella oli tarkoitus parantaa Savcor Wedge -prosessianalyysijärjestelmän käytettävyyttä kuitulinja 2:lla Imatralla. Käytettävyyden ...
 • Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto 

  Isola, Pekka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto ja järjestelmän käytön opetus Karjalan Paperin tuotannossa ja varastossa. Käyttöönotettava järjestelmä oli Honeywell Optivision. Työn teoriaosuudessa ...

Näytä lisää