Uusimmat viitteet

 • Betonirakenteiden kuivumisen varmistaminen 

  Ojala, Janita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten eri kuivatusmenetelmät vaikuttavat betonilattiarakenteiden kuivumiseen ja millä eri keinoilla kuivumisaika-arvioita voidaan tehdä. Kuivumisaika-arvioiden tekeminen työmaalla on ...
 • Kantavien betoniväliseinien tuotanto- ja kustannustekijät asuinrakentamisessa: elementti vs. paikallavalurakentaminen 

  Petriläinen, Saku (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä asuinkerrostalojen kantavien väliseinien toteutukseen paikallavalettuina sekä elementtirakenteisina. Työssä käytiin yksityiskohtaisesti läpi molempien vaihtoehtojen työvaiheet sekä ...
 • Vaihdealueen ristikon painumat ja niiden korjaus 

  Laine, Pyry Petteri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa erilaiset syyt vaihteen ristikon geometrian menetykselle sekä löytää kustannustehokkain ja parhaat tulokset saavuttava työmenetelmä. Opinnäytetyö toteutettiin kohdistamalla ...
 • Elementtiholvisillan rakentaminen ja työmenetelmät 

  Ruokonen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on elementtiholvisillan rakentaminen ja työmenetelmät. Työn tilaajana toimi Graniittirakennus Kallio Oy. Työssä esitellään elementtiholvisillan rakentamisen eri työvaiheet sekä -menetelmät. ...
 • Analysis of the construction of an open multi-storey parking and evaluation of its profitability 

  Allik, Polina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The study was commissioned by YIT Saint-Petersburg. The main purpose of the thesis was to analyse the Finnish project of an open multistorey parking with sloping floors and to find out if it is possible to build the same ...
 • Kantavan kerroksen laadunvalvontamenetelmät : Valtatie 6 Taavetti–Lappeenranta 

  Kärkkäinen, Mauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli selvittää Valtatie 6 Taavetti-Lappeenranta projektin kantavan kerroksen laatuvaatimukset ja verrata niitä InfraRYLin asettamiin vaatimuksiin. Työssä tutkittiin, kuinka laadunvalvonta toteutettiin ...
 • Mobiilidokumentointi rakennuttamis- ja valvontatehtävissä 

  Ruotsalainen, Emma (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää rakennuttamis- ja valvontatehtävien näkökulmasta parhaiten palveleva mobiilidokumentointiohjelma. Työssä selvitettiin, mitä tehtäviä rakennuttamis- ja valvontatyöhön kuuluu, ...
 • Tuulettuvien rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta 

  Lifländer, Jenna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli syventyä tuulettuvien vaipparakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan sekä perehtyä Comsol Multiphysics -ohjelmiston käyttöön. Työn lopputuotteena laadittiin tuulettuvan ...
 • Connections of wall precast concrete elements 

  Artemeva, Mariia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  This study was commissioned by Pöyry Finland Oy. The purpose of the thesis was to study how to choose the right capacity of the fixing devices and to research different types of connections of the wall precast concrete ...
 • Kankaanmäen alueen katurakenteiden ja vesihuollon suunnittelu 

  Taavila, Joonas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee katurakenteiden ja vesihuollon suunnittelua Kankaanmäen alueelle Orimattilaan. Työn tavoitteena oli saada valmiit rakennussuunnitelmat, joiden avulla pystytään rakentamaan uusi asuinalue. Työssä ...
 • Passive fire protection methods of load-bearing structures in case of hydrocarbon fire 

  Petukhovskaia, Iuliia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  The work was commissioned by Neste Jacobs. The first objective of the thesis was to study a procedure of passive fire protection design for structures and to create a guide and a scheme for civil engineers containing steps ...
 • Teräsrakenteiden huomiointi korjausrakennesuunnittelun laadunvarmistuksessa 

  Kolehmainen, Johanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua teräsrakenteiden käyttöön korjausrakentamisessa sekä luoda teräsrakenteiden suunnittelun tarkastuslistat hyödynnettäväksi korjausrakentamisen projekteissa. Työn tilaajana toimi ...
 • Rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidon kehittäminen Lappeenrannassa 

  Haataja, Marko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli Lappeenrannan rakennus- ja huoneistorekisterin tietosisällön hyödyntämisen parantaminen ja ehkäisemään inhimillisiä virheitä ohjelmistomuutoksilla. Työssä laadittiin Lappeenrannan rakennusvalvontaan ...
 • Penttilän yksityistien parantaminen 

  Ahvonen, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Penttilän yksityistielle parannussuunnitelma ja suunnitelma-asiakirjat tarjouspyyntöä varten. Penttilän yksityistie sijaitsee Lappeenrannan Joutsenossa, aivan valtakunnanrajan ...
 • Rakennustyömaalla syntyvän kierrätyskelvottoman jätteen synnyn vähentäminen 

  Villanen, Janne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää rakennustyömaalla syntyvän kierrätyskelvottoman jätteen vähentämistä: kuinka paljon yritystasolla pystytään säästämään jätemaksuissa käyttämällä suojattuja jätelavoja. Työn ...

Näytä lisää