Uusimmat viitteet

 • Moodlen käyttö Android-ohjelmoinnin opetuksessa 

  Luttinen, Otto (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Android-ohjelmointikurssi Saimaan ammattikorkeakoululla käytössä olevaan Moodle-opetusalustaan. Samalla oli tavoitteena tutkia, kuinka hyvin Moodle-opetusalusta soveltuu ohjelmoinnin ...
 • Ristinolla-robotti 

  Laine, Esa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoite oli toteuttaa Ciros Studio -simulointiohjelmassa toimiva ristinollaa pelaava robotti sekä mallintaa ja tulostaa automaatiolaboratorioon pelialusta Mitsubishi Melfa RV-2AJ-robotille. Lisäksi tavoitteena ...
 • Selainpohjainen osaamisenhallinnan sovellus tehtaan työnjohdolle 

  Koskelainen, Juha (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa tietokantapohjainen sovellus osaamisenhallinnan työkaluksi. Ohjelman tilaajana toimi puujalosteita valmistava Metsä Wood Punkaharju. Asiakkaan toiveiden mukainen ...
 • Palkanmaksuohjelma Hilant Oy:lle 

  Pakarinen, Kalle (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli määritellä, suunnitella ja toteuttaa tietokantapohjainen internetselaimella toimiva ohjelma Hilant Oy:n palkanlaskijalle. Ohjelman tarkoitus on saada tulostettua työntekijälle palkkalaskelma. ...
 • Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan tietotekniikan perusteiden itseopiskelukurssi: Microsoft Windows 7 ja Microsoft Office Word 2013 

  Kapanen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Saimaan ammattikorkeakoululle osa tietotekniikan perusteiden itseopiskeltavasta verkkokurssista sosiaalipuolen opiskelijoille. Kurssin aiheet jakautuvat Microsoft -käyttöjärjestelmiin ...
 • Hotellin Internet-palvelut ja nettinäkyvyys 

  Nieminen, Hermanni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön kohteena on vuonna 2013 Balilla avautunut hotelli. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda hotellille kotisivut sekä lisätä hotelli heidän kannaltaan tarpeellisiin internetin palveluihin. Tämän lisäksi ...
 • Parsonrussellinterrierit ry:n terveystietokannan suunnittelu 

  Ranta, Tero (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Parsonrussellinterrierit ry:n terveystietokanta. Opinnäytetyön asiakkaana oli Parsonrussellinterrierit ry. Opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään tietokannan ...
 • Kansainvälisen teknologiayrityksen intranetin kehittämishankkeen tarvekartoitus 

  Lappalainen, Jani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön kohteena oli kansainvälisen teknologiayrityksen tytäryhtiön intranet. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa asiakasyrityksen intranetin kehittämistarpeita vireillä olevaa intranetin uudistamishanketta ...
 • Converting Pet Shows game to Unity environment 

  Pulkkinen, Toni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  The purpose of this thesis was to convert one of the minigames in Pet Shows from HTML5-based to work in Unity environment. The goal was to get Pet Shows in an environment where it would be possible to try developing it ...
 • First steps into EPiServer CMS 7, Case: Seepia Games 

  Mäkelä, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  The main goal of this thesis was to collect and reflect on experiences from learning process while working with EPiServer CMS 7 content management system. This was done by going through phases of a case project. The project ...
 • Approach to deformable terrain visualization and a soil behaviour model 

  Huhtiranta, Simo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  The objective of this work was to research and develop the visualisation of deformable terrain and a soil behaviour model in a real-time 3D simulation software. This work was done as a part of Mevea software development ...
 • Valokuvausvälinevaraston sähköinen lainausjärjestelmä 

  Kojo, Kai (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena oli valokuvausvälineiden lainausjärjestelmän toteuttaminen Saimaan ammattikorkeakoulun kulttuurialalle. Työn idea syntyi varaston ylläpitäjän tarpeesta tehostaa lainojen hallinnointia. Työ toteutettiin ...
 • Internet-sivuston uudistaminen WWW-sisällönhallintajärjestelmällä 

  Jussheikki, Jyri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä toteutettiin uudet Internet-sivustot Etelä-Karjalan Eskadroonalle. Työssä huomioitiin muun muassa uuden sivuston helppo päivitettävyys sekä moderni ja visuaalinen ulkonäkö. Asiakkaan toivomuksesta ...
 • RaspberryPi:n digitaaliset liitännät 

  Skoutti, Sami (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa pieni mittaus- ja ohjausjärjestelmä käyttäen hyväksi RaspberryPi-laitetta. Tehtävänä oli myös toteuttaa siitä etäohjattava internetin yli. Teoriaosuudessa on ...
 • Premekon Oy:n tietoliikenneverkon uudistus 

  Repo, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Premekon Oy:n tietoliikenneverkon uudistaminen. Työn tavoitteena oli tuottaa yrityksen aikaisemman tietoliikenneverkon korvaajaksi nykyaikainen, vikasietoinen ja tietoturvallinen tietoliikenneverkko ...

Näytä lisää