Uusimmat viitteet

 • Paras sijoitusvaihtoehto case-henkilölle 

  Monto, Tuomo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia eri sijoitusvaihtoehtoja ja löytää niistä paras case-henkilölle. Tutkimuksen kohteena oleva case-henkilö luotiin tätä tutkimusta varten. Opinnäytetyö rajattiin hänen tiedoillaan ja ...
 • Sisällöntuotannon kehittäminen, Case: Musti ja Mirri 

  Dzhidzhoeva, Margarita (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää uusia näkemyksiä Lappeenrannan Leirin Musti ja Mirri myymälän verkkomediamainontaan. Opinnäytetyön viitekehys on sisältömarkkinointi, digitaalinen asiakaskokemus ja yrityksen ...
 • Sosiaalisen median markkinointiohjeistus OP Lounaismaalle 

  Palomäki, Emmi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, mitä asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat mieluiten katsovan OP Lounaismaan Facebook- sekä Instagram-sivuilta. Teorian ja tutkimuksen pohjalta luotiin markkinointiohjeistus näiden ...
 • Yritysmuotovertailu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella oleville yrityksille 

  Seppänen, Aleksi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla eri yritysmuotoja ja tutkia mikä niistä voisi olla paras vaihtoehto Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alan yrityksille. Yritysten toiminnan kehittäminen ja yhteistyön lisääminen ...
 • Palkitseminen työkaluna etuuskäsittelijöiden motivoinnissa 

  Laamanen, Anika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli Kelan etuuskäsittelijöiden palkitseminen. Kohdeyrityksenä toimi Kansaneläkelaitos eli Kela. Tavoitteena oli tutkia, mitkä palkitsemismenetelmät etuuskäsittelijät kokevat ...
 • Toimintamuodon muutos avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi : case-tutkimus 

  Rouhe, Olga (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyössä Toimintamuodon muutos avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi: case-tutkimus selvitetään, mitä etuja sisältyy metsäkone- ja maansiirtoalan yrityksen muuttamiseen avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi. Tutkimuksessa ...
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen kolmannen sektorin yhteisölle: Case Partex-paja 

  Taipale, Satu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda hyödyllinen ja käyttökelpoinen liiketoimintasuunnitelma kohdeyhdistykselle. Tutkimuksen toteutukselle oli peruste, sillä kohdeyhdistyksen hankkeen ollessa ...
 • Potentiaalisten venäläisten asiakkaiden tavoittaminen eri markkinointikanavissa : case: IsoKristiina 

  Valtonen, Emma; Rauhala, Helena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mitkä markkinointikanavat tavoittavat parhaiten kauppakeskus IsoKristiinan potentiaaliset venäläiset asiakkaat. Lisäksi haluttiin selvittää, mistä ja milloin venäläiset asiakkaat ...
 • Talouden seurantatyökalut 

  Makarovskaja, Jevgenija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia taloudenseurantatyökaluja työn tilannut yritys tarvitsee saa-dakseen parempaa taloudellista tietoa omasta toiminnastaan. Tiedon ...
 • Laatu- ja arvosijoittamisen vertailu 

  Niinimäki, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia laatusijoittamista sekä verrata sitä sijoitusstrategiana arvo- ja kasvusijoittamiseen. Tutkimuksessa verrattiin laatusijoittamista arvosijoittamiseen Helsingin pörssissä. Tarkoituksena ...
 • Finanssikriisin ja sen jälkeisten talouden suhdanteiden vaikutukset rahastosijoittajien käyttäytymiseen 

  Pukkala, Juhani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kolmen erityyppisen rahaston nettomerkintöjen kautta rahastosijoittajien käyttäytymistä talouden eri suhdanteiden aikana. Tarkastelujakso rajattiin vuosiin 2008–2017. Kyseinen ajanjakso ...
 • EU:n tietosuoja-asetuksen muutokset tilitoimistossa : case LPR Ekspertiisi Oy 

  Hulkkonen, Jani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 tuomat muutokset LPR Ekspertiisi Oy:n toimintaan, jotta se olisi tietosuoja-asetuksen mukaista. Asetus astui voimaan ...
 • Opiskelijan vero-opas 

  Loiva, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä opiskelijoille suunnattua vero-opas. Tavoitteena oli pohtia, minkälaisia vero-ohjeita ja vinkkejä juuri opiskelijat tarvitsevat ja koota niistä vero-opas, jonka ohjeita opiskelijat pystyvät ...
 • Finanssikriisin vaikutukset avoimeen talouteen 

  Kaitainen, Henna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten vuonna 2007 syntynyt globaali finanssikriisi vaikutti Suomen kaltaiseen pieneen, avoimeen talouteen. Näkökulmana finanssikriisin vaikutuksille käytettiin makrotalouden ...
 • Henkilöstö brändin rakentajana : Case: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri 

  Virolainen, Viivi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten henkilöstö vaikuttaa brändin rakentumiseen case-organisaatio Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterissa. Työssä selvitettiin, tunnistaako henkilöstö brändin eri ...

Näytä lisää