• Joukkorahoitus urheiluseuran rahoituksen lähteenä 

      Peuhkuri, Joonas (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälainen vaihtoehto joukkorahoitus on urheiluseuran rahoituksen lähteenä. Työn teoriaosuudessa tarkasteltiin ensin hieman perinteisempiä rahoitusvaihtoehtoja, jotta saadaan ...