Uusimmat viitteet

 • Decision Making Models and Tools to Support Strategic Decision Making - Case: Tarvekaluste Oy 

  Vuorinen, Jarkko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  The purpose of the study was to examine theories in decision making and de-cision making process and cultivate information about valid practices and tools to supplement the company’s decision making. The study was commissioned ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus : Case: SLN Nahkatavara Oy 

  Salo, Iina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia SLN Nahkatavara Oy:n Lappeenrannan yksikön asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä. Opinnäytetyö perustui tarpeeseen saada tietoa SLN Nahkatavaran asiakkaiden tyytyväisyydestä myymälän ...
 • Lappeenrannan ja Imatran seudun majoituspalveluiden kehittäminen venäläisen ostosmatkailijan viipymän pidentämiseksi 

  Syrjälä, Janne (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyössä tutkittiin venäläisten ostosmatkailijoiden majoitustarpeita. Selvittämällä heidän majoitustarpeensa Lappeenrannan ja Imatran alueen majoitusliikkeet voivat räätälöidä omia palveluitaan tai luoda uusia ...
 • Kokemuksia kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymisestä Lappeenrannassa 

  Ulmanen, Titta (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka Lappeenrannassa asuvat kansainväliset tutkinto-opiskelijat työllistyvät opintojensa ohelle, saavatko he koulutustaan vastaavaa työtä, ja mitkä ovat tärkeimmät kriteerit ...
 • Asiakastyytyväisyystutkimus LOAS:lle 

  Ranta, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Aiheena oli LOAS:lle asiakastyytyväisyystutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää asiakastyyväisyyden taso. Tutkimuksen pääkäsitteinä olivat asiakastyytyväisyys, tiedonkulku, turvallisuudentunne, palvelunlaatu ja asenteet ...
 • Uimavalvojan käsikirja : Case: Holiday Club Saimaa 

  Repka, Rosa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yhtenäinen opaskirja Holiday Club Saimaan kylpylän uimavalvojille. Tämän uimavalvojan käsikirjaksi nimetyn oppaan on tarkoitus auttaa uusia uimavalvojia työhön ja toimintatapoihin ...
 • Yrittäjyyden lisääminen Etelä-Karjalassa 

  Horttanainen, Jenna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka yrittäjyyttä voitaisiin lisätä Etelä-Karjalassa; kuinka motivoida yrittäjyyteen sekä kuinka vauhdittaa yrityskauppaa. Teoriaosuudessa käytiin läpi keskeisiä aiheita, ...
 • Rajamuodollisuudet - haaste tavaroiden maahantuonnille Venäjälle 

  Uronen, Erika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona suomalaiselle vientiyritykselle X. Opinnäytetyön aiheena on selvittää, miten yritykset sekä muut tahot ovat koh-danneet Venäjän tullin rajamuodollisuuksien ongelmat. Työ selvittää ...
 • Maineen vaikutus yritysten toiminnalle - Case: Botnia Joutseno 

  Stranius, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön aiheena oli mainetutkimus Botnian Joutsenon tehtaalle. Toimeksiantajana toimi Botnia, ja mainetutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen maine Botnialla on tehdaspaikkakunnan asukkaiden keskuudessa. ...
 • Kauppakeskuksen kehittämismahdollisuudet venäläisasiakkaan näkökulmasta : Case: Family Center 

  Haakana, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona lappeenrantalaiselle kauppakeskukselle. Yritys toivoi selvitystä venäläisasiakkaiden tyytyväisyydestä kauppakeskuksen tarjoamiin palveluihin ja palvelun tasoon. Lisäksi toiveena oli saada ...
 • Markkinatutkimus: Imatralaisten yritysten potentiaali Vartti Etelä-Karjalan asiakkaina 

  Räty, Jussi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää imatralaisten yritysten potentiaali Vartti Etelä-Karjalana asiakkaina, kun kyseessä on mainostilan ostaminen kyseisestä paikallislehdestä. Asiaa tutkittiin selvittämällä, millainen kuva ...
 • Internationalization and exporting opportunities to Denmark: Case Urjalan Keinukaluste Ky 

  Pakarinen, Tea (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  The purpose of the study was to provide a guideline to support the planning process of internationalization and exporting and examine Denmark as a target country. Furthermore, the purpose was to provide information about ...
 • Stora Enson Imatran tehtaiden henkilöstölehtien lukijakysely 

  Hanski, Nina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön aiheena oli lukijatutkimus Stora Enson Imatran tehtaiden henkilöstölehdille Staffin Vuokselle sekä newsin imatralle. Työn toimeksiantajana oli henkilöstölehtien toimitus. Koko Stora Enso Oyj:n henkilöstölehdet ...
 • Reatek Oy:n markkinointiviestinnän kehittäminen 

  Ryösö, Mika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään lappeenrantalaisen kodin kylpyhuoneiden ja märkätilojen erikoismyymälän markkinointiviestintää. Case-yrityksenä toimi Lappeenrannan Reatek Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä ...
 • Brandin yrityskuvan rakentaminen Case: Choco Fashion 

  Airikka, Sonja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella brandin rakentamista ja luoda sen pohjalta kaksi erilaista brandikonseptia, joita vertailemalla pystyttiin tunnistamaan toivotun yrityskuvan muodostumisen ...

Näytä lisää