Uusimmat viitteet

 • Toimintaympäristön kartoitus uudelle pubille Tirilän asuinalueella Lappeenrannassa 

  Mattero, Jani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö on tutkimustyyppinen ja työssä kartoitetaan toimintaympäristöä uutta pubravintolaa varten Lappeenrannan Tirilän asuinalueelle. Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta, markkinatutkimuksesta, toimintaedellytysten ...
 • Vastuullinen matkailu lapsiperheissä 

  Tallgren, Anni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia vastuullista matkailua lapsiperheissä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten tärkeänä lapsiperheet kokevat vastuullisuuden matkustaessaan ja millä tavalla vastuullisuus esiintyy matkan ...
 • B&B Majoitus Hepokatin arvot kokoustarjoilun taustalla 

  Laapio, Liisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää B&B Majoitus Hepokatin toimeksiannosta kokoustarjottavat yrityksen määrittämien arvojen sekä haastattelutulosten pohjalta. Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa ...
 • Digitalisaation ilmeneminen hotellin toiminnassa 

  Virtanen, Sara (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin digitalisaatio ilmenee hotellin toiminnassa. Opinnäytetyössä keskityttiin tutkimaan digitalisaation nykyisiä muotoja hotellissa. Digitalisaation ja hotellin ...
 • Etelä-Karjalan seniorimatkailijoille suunnattujen matkailupalveluiden kehittäminen 

  Wirmaneva, Wilma (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin eteläkarjalaisten seniorimatkailijoiden ajatuksia matkailutottumuksistaan ja toiveistaan. Tavoitteena oli saada tietoa siitä, miten alueen seniorimatkailijoille suunnattuja matkailupalveluita ...
 • Yksityisten venäläisasiakkaiden ostokäyttäytyminen ja ostoprosessi : case: Hotelli Rento 

  Soittonen, Anastasia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Etelä-Karjala oli vuonna 2017 Suomen toiseksi suurin matkailumaakunta Uudenmaan jälkeen. Ulkomaalaisista matkailuryhmistä maakunnassa vierailevat eniten venäläiset. Venäläisasiakkaat ovat merkittävä matkailualan asiakassegmentti ...
 • Opas Etelä-Karjalan Airbnb-majoittajille edistää myyntiä tunnelmamuotoilun avulla 

  Koivuoja, Niina; Hiltunen, Senni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön päätarkoituksena oli tuoda tunnelmamuotoilun käsitettä tutummaksi. Sen lisäksi tarkoituksena oli ideoida keinoja, kuinka Etelä-Karjalan alu-eella toimivat Airbnb-majoittajat voisivat tunnelmamuotoilun ...
 • Ravintola Clubin asiakastyytyväisyys 

  Laitinen, Sari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mitä asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus on ja sitä, mistä asioista se muodostuu Ravintola Clubilla. Tyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta tutkittiin kosketuspisteiden kautta. ...
 • Liikuntakeskus Pajulahden kokousasiakkaiden asiakastyytyväisyys 

  Kyröläinen, Taija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Liikuntakeskus Pajulahden kokousasiakkaiden tyytyväisyyttä sekä menetettyjen asiakkaiden tyytymättömyyttä. Tutkimuksen avulla haluttiin saada myös selville, mitkä syyt vaikuttavat ...
 • Eläkeläisten matkakohteen valintaan vaikuttavat tekijät 

  Reinikainen, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitkä tekijät vaikuttavat eläkeläisten matkakohteen valintaan. Tutkimuskysymys muodostui mielenkiinnosta matkailua ja eläkeläisiä kohtaan. Opinnäytetyön teoriaosuus ...
 • Toimintojen ulkoistaminen Lappeenrannan keskustan anniskeluravintoloissa 

  Vakkila, Riikka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, kuinka paljon ravintolat ulkoistavat toimintojaan. Tutkimus keskittyi Lappeenrannan keskustan alueen anniskeluravintoloihin. Ulkoistamista tutkittiin ravintoloiden näkökulmasta. ...
 • Myynninedistäminen ruokalistan muuttuessa, case: Trattoria Casa 

  Kirsi, Inka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää toimeksiantajan hiljaisten aikojen myyntiä sekä markkinoida uutta ruokalistaa, joka vaihtui 7.2.2018. Toimeksiantaja on Lappeenrannassa kauppakeskus IsoKristiinassa toimiva ...
 • Hotelli Santalahden ravintolan hiljaisen ajan myynnin kehittäminen tapahtuman avulla 

  Laakso, Milla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli Hotelli Santalahden ravintolan hiljaisen ajan myynnin kehittäminen. Hiljaisen ajan myyntiä pyrittiin kasvattamaan tapahtuman järjestämisen avulla. Opinnäytetyössä ei järjestetty tutkimusta. ...
 • Hotel Center Imatran huonevarustuksen kehityssuunnitelma 

  Litmanen, Iida (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä ovat niitä lisätarvikkeita, jotka Hotel Center Imatran hotellihuoneissa parantavat huoneen käyttötarkoitusta ja lisäävät asiakkaan tyytyväisyyttä. Opinnäytetyössä ...
 • Elämysruokatuotteen suunnittelu ja testaus Vuonohevostalli Rajavaellukselle 

  Kallio, Mirka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata elämyksellisen ruokatuotteen suunnitteluprosessia. Elämysruokatuote suunniteltiin Vuonohevostalli Rajavaellukselle ratsastusvaelluksen evääksi. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä ...

Näytä lisää